Er lige løn muligt i professionel fodbold?

Inklusionen af kvinder i sportskonkurrencer bliver mere og mere almindeligt. Dog, er der stadig lang vej at gå, når det kommer de økonomiske aspekter. 
Er lige løn muligt i professionel fodbold?

Sidste ændring: 17 juli, 2023

En af de fundamentale trin, der er nødvendige for at opnå lige løn, er at modernisere lovene, der omhandler det. Det er også vigtigt at eliminere sexisme og være opmærksom på væksten af kvindesport på verdensplan.

Hinsides det økonomiske

Ligestilling i fodbold, og sport generelt, er ikke kun et økonomisk anliggende. Selvom løn og priser er vigtige, ligger det afgørende i lige muligheder for udvikling, uafhængigt af køn. 

Når alt kommer til alt, for at vinde, uafhængigt af køn, begynder det hele med at starte med at praktisere en bestemt sportsgren. Så længe den sociale base for at dyrke en bestemt sport ikke er garanteret for begge køn, kan vi ikke tale om ligestilling i sport.

Når det kommer til ligestilling, er administrationen afgørende. Ligestilling bliver opnået ved at etablere offentlige politikker og lige adgang til sport, uafhængigt af køn eller socioøkonomisk status.

For at opnå disse mål, er det vigtigt, at både den politiske og lovmæssige sfære er involveret i kampen for større ligestillingDet bør opstå i sport, men også andre sfærer.

Nye sportslove

I februar 2019, godkendte det spanske ministerråd, for eksempel, udkastet til en ny sportslov. De nye reguleringer ville erstatte den sidste lov, der blev indsat i 1990.

små fodboldpiger

Siden loven blev indsat for så lang tiden siden, adresserer den ikke mange af de centrale problemstillinger i henhold til sport i dag. Blandt disse problemstillinger finder vi kampen mod enhver form for diskrimination og vold. 

Det centrale mål med den nye sportslov er at bekæmpe diskrimination og fremme ligestilling mellem kønnene. I den anden paragraf af reguleringen, bliver retten til at praktisere sport og fysisk aktivitet forsvaret. Teksten er som følger:

… den generelle statsadministration skal garantere adgang for borgerne til at praktisere fysisk aktivitet eller sport under lige forhold og muligheder.

Ydermere, vil de nye reguleringer gøre det muligt for Spanien at stå på linje med de internationale mandater, erklæret af FN, i henhold til menneskerettigheder og kampen mod enhver form for diskrimination i sport og samfundet generelt.

Lige løn i fodbold

Når det kommer til fodbold, fremmer de nye reguleringer lighed med to innovative punkter. Det første drejer sig om lige adgang til sportslegater. Reguleringen erklærer, at sportslegater skal tildeles på en retfærdig og balanceret måde, uafhængigt af ansøgerens køn.

Det andet punkt drejer sig om lige løn. Finansiel hjælp fra offentlige penge skal gives ligeligt, mellem kvindelige og mandlige atleter.

Foruden de to initiativer, er det vigtigt at fremhæve, at den nye sportslov også garanterer rettigheden til barsel for kvindelige atleter. Det er et vigtigt punkt, når det kommer til at opnå ligestilling i sport. Når reguleringerne er stadfæstet, vil 40 procent af de ledende stillinger i statssports-institutioner i Spanien være besat af kvinder.

messi på fodboldbane

Nu, er spørgsmålet, vi er nødt til at adressere, om den nye lov vil være i stand til at fremme lige løn i fodbold. Svaret er, uheldigvis, nej. Denne ændring i den lovmæssige tekst er ikke tilstrækkelig til at løse den strukturelle ulighed, der har stået på i århundreder.

Det er derfor, det er vigtigt at moderniseringen af lovmæssige anliggender er ledsaget af offentlige politikker og opmærksomhedskampagner. Inkorporeringen af kvinder i international sport er allerede et faktum.

Kun via et samspil, vil staten og det borgerlige samfund være i stand til at arbejde sammen for at fremme kvinders rettigheder. Det er vigtigt at gøre en ende på ulige løn i sport, og arbejdsmarkedet generelt.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.