Hva er fordelene med å ha en fleksibel mentalitet?

Å ha en fleksibel mentalitet kan være til god hjelp når du takler nye situasjoner og tilpasser deg endringer. Det er også nært knyttet til kreativitet og mestringsevner.
Hva er fordelene med å ha en fleksibel mentalitet?

Siste oppdatering: 01 november, 2020

Å ha en fleksibel mentalitet er en av de beste egenskapene en person kan ha. De fleste problemer har ikke én eneste «en størrelse passer alle»-løsning men kan løses på en rekke forskjellige måter.

Bedrifter, idrettslag og utdanningsinstitusjoner ser alle etter personer med en fleksibel mentalitet. Slike mennesker er i stand til å tenke utenfor boksen og leter etter nyskapende måter å løse nye problemer på. Videre er det å ha en fleksibel mentalitet nært tilknyttet kreativitet.

Mennesker med en fleksibel mentalitet er ikke bare kreative, de tilpasser seg også endringer bedre. Når noe uventet skjer, er det mindre sannsynlig at de får panikk og mer sannsynlig at de undersøker alternativene sine og finner nye måter å håndtere situasjonen på. Som du kan se er det mange fordeler med å ha en fleksibel mentalitet. I dag skal vi se på de viktigste.

Å ha en fleksibel mentalitet: Læringsprosessen er mer effektiv

Folk varierer i hvor godt og hvor raskt de lærer nye ting. Vi har alle den samme læringskapasiteten, men ruten vi tar og tempoet vi lærer i er det som skiller oss fra hverandre. 

Når det gjelder å lære nye ferdigheter er det å ha en fleksibel mentalitet en betydelig fordel av to grunner: Læringsprosessen er raskere og det er enklere å lære seg et bredere spekter av ferdigheter i forskjellige sammenhenger.

Alle kan lære gjennom prøving og feiling eller observere hvordan andre mennesker takler problemer. Bare de med en fleksibel mentalitet er imidlertid i stand til å gå lenger og utvikle nye løsninger.

Mental utfordring

Mer empati og sterkere sosiale forhold

Å ha en fleksibel mentalitet er en grunnleggende egenskap for å oppnå sterkere sosiale forhold. Dette skyldes at denne fleksibiliteten hjelper oss å forstå andre bedre samt sette oss inn i andres situasjon.

Mennesker som ikke har en fleksibel mentalitet har derimot en tendens til å synes det er vanskelig å føle empati med andre. Med andre ord synes de det er vanskelig å forstå at folk har andre tanker og følelser. Empati handler om å tenke på mer enn bare deg selv og forestille deg hvordan andre mennesker opplever forskjellige situasjoner.

En fleksibel mentalitet er derfor et gunstig trekk for mer enn bare resonneringsevne. Det er også viktig i våre sosiale liv.

Å ha en fleksibel mentalitet: Bedre tilpasset nye situasjoner

Livet er fullt av uventede situasjoner og hendelser vi ikke kan kontrollere. Å være i stand til å håndtere dem raskt og vellykket er derfor en veldig positiv egenskap å ha.

En av fordelene er evnen til å se det store bildet samt unngå gamle vaner og skikker. Dette kan være svært hjelpsomt i ukjente situasjoner der det rett og slett ikke vil hjelpe å gjøre det du pleier å gjøre.

For å vellykket håndtere disse situasjonene er vi nødt til å oppdage nye alternativer og bruke vår kreativitet for å tenke ut noe originalt.

Det er sant at erfaring kan hjelpe oss å håndtere nye opplevelser, og intuisjonen vår kan også være svært nyttig, men å ha en fleksibel mentalitet kan utgjøre forskjellen når det gjelder å holde seg rolig i møte med usikkerhet eller vanskeligheter.

Det forbedrer vår evne til å lære flere ting på en gang

Folk sier ofte at de bare er i stand til å lære én ting av gangen, og de tar ikke helt feil; våre kognitive evner og oppmerksomhetsspenn er begrenset. Med en fleksibel mentalitet er det imidlertid mulig å minimere disse begrensningene.

En fleksibel hjerne forbedrer vår evne til å multitaske, håndtere flere typer informasjon på en gang og bytte lettere mellom oppgaver.

Mann med fleksibel mentalitet

Denne multitaskingen blir spesielt åpenbar når du jobber under press. Mennesker som har en fleksibel mentalitet har en tendens til å ikke bli overveldet under ugunstige omstendigheter og er i større stand til å tenke klart samt gjennomføre avanserte mentale oppgaver.

En fleksibel mentalitet er ikke medfødt, det er noe du kan utvikle

Å ha en fleksibel mentalitet er en psykologisk vane akkurat som alle andre. Dette betyr at det er mulig å utvikle og forbedre denne mentaliteten med de riktige teknikkene. Det er ikke noe du er født med. Vi er alle i stand til å utvikle vår fleksibilitet og kreativitet.

Ifølge forskning fra National University of Mar del Plata i Argentina er denne egenskapen veldig lett å utvikle hos barn og tenåringer, hvor vanene er mindre inngrodd. Dette betyr imidlertid ikke at du ikke kan bli mer fleksibel som voksen.

Det flotte med å være mennesker er at vi lærer nye ting gjennom hele livet, ikke bare i barndommen. Dette betyr at det aldri er for sent å utvikle en mer fleksibel mentalitet.

Det kan interessere deg ...
Lær av mentaliteten til toppidrettsutøverne
Fit People
Les det hos Fit People
Lær av mentaliteten til toppidrettsutøverne

Toppidrettsutøverne kan se ut til å være fra en annen planet! Deres ekstraordinære fysiske egenskaper gjør at de skiller seg ut over alle andre.  • Álvarez, E. (2010). Creatividad y pensamiento divergente. Desafío de la mente o desafío del ambiente. Recuperado de: http://www. interac. es/adjuntos/crea_pensa_diver. pdf.
  • Domingo, L., y Galli, J. I. (2015). Desarrollo de la flexibilidad cognitiva en adolescentes (Doctoral dissertation).

Innholdet til denne publikasjonen er kun til for informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter fasilitere eller erstatte diagnostisering, behandling eller anbefalinger fra en fagperson. Konsulter en spesialist hvis du har noen tvil, og søk deres godkjenning før du prøver noen prosedyrer.