Hvordan skal du starte med selvledelse?

Når du først hører om det, kan begrepet selvledelse høres litt forvirrende ut. I denne artikkelen vil vi vise deg noen trinn for hvordan du implementerer det i det personlige og idrettslige livet ditt.
Hvordan skal du starte med selvledelse?

Siste oppdatering: 29 september, 2020

Hva er ledelse? Det er hver enkelt persons evne til å påvirke og motivere andre, for å hjelpe dem med å nå målene eller planene sine. Selvledelse betyr derimot å gjenkjenne sine egne følelser, tanker eller mål.

Takket være selvledelse kan folk ta avgjørelser som vil påvirke livet deres positivt. Hva er to viktige aspekter som må spille inn slik at et individ kan ta disse beslutningene? Disse aspektene er tillit og samvittighet.

Nå, når vi snakker om idrett, kan selvledelse hjelpe noen med å oppnå målene sine og holde seg til treningsregimene sine. Som nevnt i Linares-studien (2001) er det viktig å dyrke selvmotivasjon og selvledelse for å oppnå suksess og nå målene dine.

Selvledelse: Hvilke aspekter inkluderer det?

Først og fremst, når du vurderer hvordan du skal utmerke deg i den valgte idretten din, er det viktig å ta hensyn til personlighetstypen din og de personlige preferansene dine.

På samme måte er det også nødvendig å vite nøyaktig hva som motiverer deg. Du må vite dette for å bedre kunne styre det personlige og profesjonelle livet ditt.

Etter at du tydelig har utarbeidet disse to punktene, kan du gå videre til de forskjellige aspektene ved selvledelse. Rekkefølgen spiller ingen rolle. Følgende er områdene som skaper selvledelse:

  1. Selvkunnskap: Å kjenne seg selv godt betyr å forstå og gjenkjenne tankene og følelsene du opplever når du konfronterer forskjellige situasjoner. Dette hjelper deg med å identifisere hvor de kommer fra og hvordan de påvirker deg i ditt daglige liv. Når du forstår tankene og følelsene dine kan du bli kjent med dine egne begrensninger i hver aktivitetssfære.
  2. Selvstendighet: Dette lar deg ta kontroll over prioriteringene dine, og på den måten være uavhengig når du tar avgjørelser. Takket være selvstendighet gjør en idrettsutøver seg selv ansvarlig for hver handling de tar.
  3. Selvfølelse: Det er grunnleggende at enhver kritikk, evaluering og oppfatning du har om deg selv blir gjort på en positiv måte.
  4. Motivasjon: Dette hjelper deg å holde humøret positivt, med sikte på å skape konsistens i aktivitetene dine. Resultatet av å være motivert vil være at du vil oppfylle målene dine, være målrettet og ha et større engasjement i det daglige livet ditt.
  5. Selvledelse: Dette innebærer å lære deg å regulere dine egne følelser ved hjelp av analyse og å godta andres kommentarer for å hjelpe deg med å forbedre deg.
En kvinne i ferd med å starte en treningsrutine

Typer lederskap innen idrett

Ifølge en studie av Hernandez Mendo og Canto Ortiz finnes det tre typer lederskap. Den første typen, autoritær ledelse, er den der noen liker å gi ordrer. Ved visse anledninger kan denne personen være aggressiv og kan ha en tendens til å ta kontroll over alt uten å trenge hjelp.

Den andre typen, demokratisk ledelse, betyr at personen prøver å skape balanse i en gruppe. Atmosfæren der du finner denne typen ledere er generelt positiv, og alle medlemmene i gruppen liker å samarbeide for å nå målene sine.

Til slutt finner vi ledertypen laissez faire, som består av de som ikke liker å være ledere. Denne typen mennesker bekymrer seg ikke mye om resten av gruppen, prøver å unngå ansvaret og liker ikke å kommunisere.

Hvorfor er det så viktig å bli kjent med de forskjellige ledertypene? Vel, når noen forstår hvilken type ledelse de assosierer seg best med eller hvordan de ønsker å være, kan de ha en tydeligere visjon om hvordan de skal begynne å styre sin egen lederstil.

Det vil si at individet identifiserer seg med en stil og kan deretter bruke den som en modell for å motivere seg til å jobbe med de ønskede områdene.

Første skritt mot selvledelse

Nå som vi har sett på de forskjellige typene ledelse, hva er det første steget for å implementere selvledelse? Bli kjent med deg selv. Du må oppdage styrkene og svakhetene dine. Å kjenne til disse vil også hjelpe deg å ha mestringsevnene for å kunne møte enhver situasjon.

Det neste trinnet, selvlæring, er et progressivt trinn som innebærer å godta feilene dine og ønske å endre dem for fremtiden. Takket være kunnskapen om dine sterke og svake sider kan du se etter veiledning, hjelp eller en løsning for hvert behov du har.

En selvmotivert kvinne som jogger

Det tredje steget er å etablere mål eller målsettinger. Når du har funnet ut hvor du er i dag, er neste steg å bestemme hvor langt du vil nå. Analyser de forskjellige verktøyene og metodene du har til rådighet for å sette mål og jobbe mot dem.

Når du vet hva målene dine er, blir det lettere å få en klar idé om planen du må følge for å oppnå dem.

Planlegging, et viktig steg

Når du har vurdert alt det ovennevnte, vil tiden være inne for planlegging. Dette trinnet inkluderer å skrive ned ideene dine ved hjelp av lister, tegninger eller diagrammer. Ideen er å være i stand til å huske målene dine til enhver tid.

I tillegg er det viktig å skrive ned en dato du vil oppnå hvert mål innen. På denne måten blir du motivert til å være konsekvent hver dag i arbeidet mot å nå disse målene.

Når du har begynt med planen din, bør du også foreta regelmessige gjennomganger av den for å nå målene dine. Sørg for at de er realistiske. Dette vil hjelpe deg å være fleksibel når uventede situasjoner oppstår. Du vil til enhver tid kunne tilpasse handlingene dine avhengig av utviklingen av hva du ønsker å oppnå.

Å lede med hjertet og sinnet innen idrett

Når en profesjonell eller nybegynner innen idrett forstår viktigheten av selvledelse, kan de lettere sette det ut i praksis og håndtere det på en enklere og mer produktiv måte. Idrettsutøveren må huske på at hver beslutning de tar vil påvirke hvilken type leder de vil være.

På samme måte bør de ha styrker, svakheter og ferdigheter i tankene, som nevnt ovenfor. De kan bruke disse til å oppfylle målene sine. Med god selvledelse vil du være i stand til å nå målene dine og oppnå suksess i din valgte idrett.

Det kan interessere deg ...
Fokus, ledelse og kommunikasjon: Ferdigheter for en trener
Fit People
Les det hos Fit People
Fokus, ledelse og kommunikasjon: Ferdigheter for en trener

Det er nødvendig for en trener å være klar over viktigheten av kommunikasjon. Du kan ikke bedre ytelsen hvis du ikke kan overbevise utøverne.