Psykologiske faktorer som forbedrer ytelsen din

Hvis du ønsker å oppnå maksimal atletisk ytelse er det viktig at du vurderer de psykologiske faktorene som forbedrer evnene dine. Ta notater da vi skal snakke om disse faktorene i denne artikkelen!
Psykologiske faktorer som forbedrer ytelsen din

Siste oppdatering: 22 april, 2020

Psykologiske faktorer er mentale faktorer som sørger for at idrettsutøverne er i riktig humør slik at de kan yte godt.

Psykologi refererer selvfølgelig til de mange aspektene av sinnet og hvordan dette påvirker kroppen. Dette er en av de største faktorene for å tape eller vinne innen eliteidrett. Videre må idrettsutøverne kunne håndtere presset, uansett om det er eksternt eller internt, slik at de kan fokusere på konkurransen.

Tillit og stresshåndtering spiller en fremtredende rolle innen idrettsprestasjoner, og mangelen på dette kan være skadelig for ytelsen din. Målsetting er en viktig psykologisk faktor da det lar deg fokusere ressursene dine mot ett enkelt formål.

På samme måte, selv om folk kanskje ikke tror at det har så stor innvirkning, har studier vist at psykologiske faktorer spiller en veldig viktig rolle når det gjelder idrettsprestasjoner og evnen til å oppnå mål. Vi skal derfor gjennomgå hvilke psykologiske faktorer som forbedrer den atletiske ytelsen din.

Kvinne trener med kettlebells

Psykologiske faktorer som forbedrer ytelsen din

1. Konsentrasjon

Konsentrasjon er den første psykologiske faktoren som forbedrer ytelsen din. Du bør vite at konsentrasjon er avgjørende for å utmerke seg innen idrett siden det lar deg fokusere på det du gjør. Dette vil igjen ha en positiv effekt på ytelsen og sluttresultatet ditt i tillegg til å redusere antall feil.

2. Håndtering av stress og angst

Det finnes ingen idrettsutøvere som ikke har vært nervøs før en kamp eller en konkurranse. Faktisk ser de fleste av dem på stress og angst som en oppvåkning og et tegn på at de må forberede seg. 

Det er ingen tvil om at du må lære deg å håndtere stress og angst om du ønsker å bli en suksessrik idrettsutøver siden det er den eneste måten du kan oppnå en tilstand av konsentrasjon på i tillegg til å ikke la det påvirke ytelsen din.

3. Psykologiske faktorer: motivasjon

Motivasjon er relatert til impulsen du har eller trenger for å vise talentet ditt innen idrett. Det er den avgjørende faktoren som lar deg fortsette under øyeblikk av vanskelighet og hindringer.

“Hindringene trenger ikke å stanse deg. Ikke snu deg og gå vekk om du møter en vegg. Du vil finne en måte å komme over, rundt eller gjennom den på.”
-Michael Jordan-

4. Visualisering og ytelse

Idrettsutøvere som klarer å se for seg at de er suksessrike har en større sannsynlighet til å oppnå målene de har satt seg. Vi må kjempe mot den indre stemmen som forteller oss at vi ikke vil klare å oppnå målene våre. For å stilne denne negative stemmen kan idrettsutøvere visualisere suksess og praktisere en indre dialog.

Kvinne løper

5. Tillit

Tillit er den viktigste mentale faktoren innen idrett siden det handler om den mentale styrken for å tro på din egen evne til å oppnå målene dine.

Tillit er faktisk så viktig fordi du ikke vil kunne nå målene dine uten å ha tro på din egne evne selv om du har all verdens evne til å prestere bra.

6. Psykologiske faktorer: målsetting

Å sette mål kan være en effektiv teknikk for å forbedre idrettspsykologien din. Disse målene må imidlertid være realistiske siden de må utformes for å oppnås på kort tid.

Kvinne trener med tydelige mål

Husk at det å sette seg vanskelige og uoppnåelige mål kan føre til en mangel på motivasjon og selvtillit. Målene som settes av idrettsutøvere bør derfor være oppnåelige og over korte tidsperioder.

Du bør imidlertid vite at det å sette mål er en gunstig øvelse for psykologi og tillit. Ved å fokusere på mål du allerede har oppnådd blir prestasjonen håndgripelig og visuell slik at den tegner et tydelig bilde av situasjonen. I tillegg gir det en følelse av anerkjennelse og selvtillit til en godt utført jobb.

Helt til slutt må vi huske at faktorene som forbedrer idrettsprestasjonene dine kan utgjøre forskjellen som lar deg nå de foreslåtte målene. Hvis du ønsker å vise ditt ytterste potensiale under et idrettsarrangement bør du vite at psykologi er en avgjørende faktor. Dette viser at større selvkontroll kan være den avgjørende faktoren mellom suksess og fiasko!

Det kan interessere deg ...
De mange psykologiske fordelene ved å trene
Fit People
Les det hos Fit People
De mange psykologiske fordelene ved å trene

Ved å trene hjelper du hjernen med å unngå stress.Trening har også effekt på de psykologiske prosessene, ved siden av å føle deg bedre rent fysisk.


Innholdet til denne publikasjonen er kun til for informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter fasilitere eller erstatte diagnostisering, behandling eller anbefalinger fra en fagperson. Konsulter en spesialist hvis du har noen tvil, og søk deres godkjenning før du prøver noen prosedyrer.