Tips om hvordan du kan møte dine atletiske mål

Å møte dine atletiske mål øker motivasjonen og selvtilliten din. Ikke alle vet hva de skal gjøre for å få det til. Lær mer om dette her!
Tips om hvordan du kan møte dine atletiske mål

Siste oppdatering: 27 september, 2020

Atletiske mål er den viktigste motivasjonskilden for en idrettsutøver. I løpet av treningen må hver konkurrent etablere både kortsiktige og langsiktige mål. Hvis disse målene er godt planlagt kan de bli mål som kan mobilisere en idrettsutøver til å handle.

Atletiske mål er utfordringer. Disse kan inspirere en atlet til å tilegne seg eller perfeksjonere talentene sine. Det er også mulig å orientere seg for å lykkes i konkurranser og oppnå mer. Det er med andre ord ego-orienterte utfordringer.

Den viktigste psykologiske teknikken for å oppfylle målene dine er å etablere dem. Denne teknikken er basert på å definere mål med kriterier som maksimerer sannsynligheten for å oppnå dem. For å virkelig kunne dra nytte av dette bør målene dine settes ved hjelp av en idrettspsykolog.

Det er flere kriterier som skisserer etableringen av mål. Beslutningen om å gjennomføre noen mål i motsetning til andre vil avhenge av hva du prøver å oppnå. Allikevel fremhever psykologer at det er noen grunnleggende tips du bør ta hensyn til.

Atletiske mål: Kriterier å vurdere

Nedenfor er noen nyttige akronymer som vil hjelpe deg med å formulere målene dine. I hvert akronym tilsvarer bokstavene de egenskapene som må være til stede, og som maksimerer sannsynligheten for suksess.

S.M.A.R.T. Kriterier

Dette er de mest brukte kriteriene for å etablere mål. Bruken går utover sportens verden og strekker seg til arbeidsplassen, utdanning og personlig målsetting.

Kvinne som trener.

 • Spesifikt (Specific): De skisserte målene må referere til et konkret aspekt og må være godt definert. For å oppnå spesifikke mål, still deg selv et spørsmål: Hva er det jeg ønsker å oppnå?
 • Målbart (Measurable): Det må være en slags evaluering for å vite om du har nådd målet ditt eller ikke. I tillegg har målbare mål positive konsekvenser for selvtilliten fordi de viser individuell fremgang.
 • Oppnåelige (Attainable): Målene må være innenfor dine evner. Mål som er for krevende eller uoppnåelige skaper bare frustrasjon og reduserer motivasjonen.
 • Relevans (Relevant): Målet må være relatert til din atletiske praksis og være viktig på et personlig nivå.
 • Tidsbegrenset (Time-limited): Dette punktet består av å etablere både kortsiktige og langsiktige mål. Det vil si at du må etablere en konkret tidsgrense for å nå målene du har satt deg.

Altfor krevende mål skaper bare frustrasjon og kan redusere motivasjonen.

C.L.E.A.R. Kriterier: Atletiske mål

 • Utfordrende (Challenging): Målet må ha en viss vanskelighetsgrad. Mål som er for enkle motiverer deg ikke, men de som er altfor vanskelige vil generere frustrasjon og angst.
 • Lovlige (Legal): Hvert mål må huske på det lovlige i sammenhengen. Når det gjelder sport betyr dette å eliminere enhver utfordring som innebærer å angripe rivalene dine eller doping.
 • Emosjonelt (Emotional): Mål som har en emosjonell komponent i seg er mer stimulerende. Du må imidlertid være forsiktig, det er heller ikke ønskelig å sette mål med en stor følelsesladning.
 • Passende (Appropriate): Dette kriteriet refererer til sammenhengen mellom målene. Alle mål du setter deg må være kompatible med hverandre, ikke motstridende.
 • Justerbare (Refinable): Mål er ikke dogmer. De må justeres på nytt avhengig av personlige og miljømessige forhold. Når du har begynt å utvikle deg bør målene dine også øke i vanskelighetsgrad slik at du opprettholder et visst nivå av motivasjon.
Kvinne med atletiske mål.

P.U.R.E. Kriterier

 • Positivitet (Positively stated): Det er mye mer effektivt å lage mål fra et sted med bekreftelse i stedet for negasjoner. Bekreftelser motiverer deg til å oppnå en belønning mens negasjoner er på plass for å unngå straff.
 • Forståelse (Understanding): Atleten må forstå nøyaktig hva målet de ønsker å oppnå er. Forvirring om målet eller hvordan du når det vil forårsake distraksjoner og tap av tid.
 • Relevans (Relevant): Målet må være relevant og viktig for atleten. Jo mer involvert atleten er i å definere målene, jo mer personlig betydning vil det ha for dem.
 • Etisk (Ethical): Du må ikke bare vurdere lovligheten av målene dine, men også den personlige etikken hos hver enkelt. Målene som forårsaker en etisk konflikt vil skape en tilstand av tvil som hindrer handling.

Å etablere gode atletiske mål er ingen enkel oppgave

Selv om flertallet av idrettsutøverne ikke synes det er vanskelig å si hva de ønsker å oppnå, er det ikke like enkelt å definere mål og lage en handlingsplan. Det er derfor psykologer, idrettsutøvere og trenere må samarbeide om å gi råd med tanke på de fysiske, tekniske, taktiske og psykologiske aspektene.

Til slutt er det viktig å vite at teknikken for å etablere mål ikke bare er nyttig for å oppnå de atletiske målene og øke motivasjonen. Det er også nyttig for prosesser som for eksempel gjenopprettingsperioden etter en skade.

Det kan interessere deg ...
Animal Flow: Det innovative treningsprogrammet
Fit People
Les det hos Fit People
Animal Flow: Det innovative treningsprogrammet

Fitnessindustrien blir veldig verdsatt i dagens samfunn, og det dukker stadig opp nye modaliteter som tilbyr kreativitet og funksjonalitet, som Ani... • Doran, G. T. (1981). “There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives”. Management Review. 70 (11): 35–36.
 • Smith, A. (2009). Los criterios SMART: El método para fijar objetivos con éxito.