Tips om hvordan du kan møte dine atletiske mål

Å møte dine atletiske mål øker motivasjonen og selvtilliten din. Ikke alle vet hva de skal gjøre for å få det til. Lær mer om dette her!
Tips om hvordan du kan møte dine atletiske mål

Siste oppdatering: 27 september, 2020

Atletiske mål er den viktigste motivasjonskilden for en idrettsutøver. I løpet av treningen må hver konkurrent etablere både kortsiktige og langsiktige mål. Hvis disse målene er godt planlagt kan de bli mål som kan mobilisere en idrettsutøver til å handle.

Atletiske mål er utfordringer. Disse kan inspirere en atlet til å tilegne seg eller perfeksjonere talentene sine. Det er også mulig å orientere seg for å lykkes i konkurranser og oppnå mer. Det er med andre ord ego-orienterte utfordringer.

Den viktigste psykologiske teknikken for å oppfylle målene dine er å etablere dem. Denne teknikken er basert på å definere mål med kriterier som maksimerer sannsynligheten for å oppnå dem. For å virkelig kunne dra nytte av dette bør målene dine settes ved hjelp av en idrettspsykolog.

Det er flere kriterier som skisserer etableringen av mål. Beslutningen om å gjennomføre noen mål i motsetning til andre vil avhenge av hva du prøver å oppnå. Allikevel fremhever psykologer at det er noen grunnleggende tips du bør ta hensyn til.

Atletiske mål: Kriterier å vurdere

Nedenfor er noen nyttige akronymer som vil hjelpe deg med å formulere målene dine. I hvert akronym tilsvarer bokstavene de egenskapene som må være til stede, og som maksimerer sannsynligheten for suksess.

S.M.A.R.T. Kriterier

Dette er de mest brukte kriteriene for å etablere mål. Bruken går utover sportens verden og strekker seg til arbeidsplassen, utdanning og personlig målsetting.

Kvinne som trener.
 • Spesifikt (Specific): De skisserte målene må referere til et konkret aspekt og må være godt definert. For å oppnå spesifikke mål, still deg selv et spørsmål: Hva er det jeg ønsker å oppnå?
 • Målbart (Measurable): Det må være en slags evaluering for å vite om du har nådd målet ditt eller ikke. I tillegg har målbare mål positive konsekvenser for selvtilliten fordi de viser individuell fremgang.
 • Oppnåelige (Attainable): Målene må være innenfor dine evner. Mål som er for krevende eller uoppnåelige skaper bare frustrasjon og reduserer motivasjonen.
 • Relevans (Relevant): Målet må være relatert til din atletiske praksis og være viktig på et personlig nivå.
 • Tidsbegrenset (Time-limited): Dette punktet består av å etablere både kortsiktige og langsiktige mål. Det vil si at du må etablere en konkret tidsgrense for å nå målene du har satt deg.

Altfor krevende mål skaper bare frustrasjon og kan redusere motivasjonen.

C.L.E.A.R. Kriterier: Atletiske mål

 • Utfordrende (Challenging): Målet må ha en viss vanskelighetsgrad. Mål som er for enkle motiverer deg ikke, men de som er altfor vanskelige vil generere frustrasjon og angst.
 • Lovlige (Legal): Hvert mål må huske på det lovlige i sammenhengen. Når det gjelder sport betyr dette å eliminere enhver utfordring som innebærer å angripe rivalene dine eller doping.
 • Emosjonelt (Emotional): Mål som har en emosjonell komponent i seg er mer stimulerende. Du må imidlertid være forsiktig, det er heller ikke ønskelig å sette mål med en stor følelsesladning.
 • Passende (Appropriate): Dette kriteriet refererer til sammenhengen mellom målene. Alle mål du setter deg må være kompatible med hverandre, ikke motstridende.
 • Justerbare (Refinable): Mål er ikke dogmer. De må justeres på nytt avhengig av personlige og miljømessige forhold. Når du har begynt å utvikle deg bør målene dine også øke i vanskelighetsgrad slik at du opprettholder et visst nivå av motivasjon.
Kvinne med atletiske mål.

P.U.R.E. Kriterier

 • Positivitet (Positively stated): Det er mye mer effektivt å lage mål fra et sted med bekreftelse i stedet for negasjoner. Bekreftelser motiverer deg til å oppnå en belønning mens negasjoner er på plass for å unngå straff.
 • Forståelse (Understanding): Atleten må forstå nøyaktig hva målet de ønsker å oppnå er. Forvirring om målet eller hvordan du når det vil forårsake distraksjoner og tap av tid.
 • Relevans (Relevant): Målet må være relevant og viktig for atleten. Jo mer involvert atleten er i å definere målene, jo mer personlig betydning vil det ha for dem.
 • Etisk (Ethical): Du må ikke bare vurdere lovligheten av målene dine, men også den personlige etikken hos hver enkelt. Målene som forårsaker en etisk konflikt vil skape en tilstand av tvil som hindrer handling.

Å etablere gode atletiske mål er ingen enkel oppgave

Selv om flertallet av idrettsutøverne ikke synes det er vanskelig å si hva de ønsker å oppnå, er det ikke like enkelt å definere mål og lage en handlingsplan. Det er derfor psykologer, idrettsutøvere og trenere må samarbeide om å gi råd med tanke på de fysiske, tekniske, taktiske og psykologiske aspektene.

Til slutt er det viktig å vite at teknikken for å etablere mål ikke bare er nyttig for å oppnå de atletiske målene og øke motivasjonen. Det er også nyttig for prosesser som for eksempel gjenopprettingsperioden etter en skade.

Det kan interessere deg ...
Animal Flow: Det innovative treningsprogrammet
Fit People
Les det hos Fit People
Animal Flow: Det innovative treningsprogrammet

Fitnessindustrien blir veldig verdsatt i dagens samfunn, og det dukker stadig opp nye modaliteter som tilbyr kreativitet og funksjonalitet, som Ani... • Doran, G. T. (1981). “There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives”. Management Review. 70 (11): 35–36.
 • Smith, A. (2009). Los criterios SMART: El método para fijar objetivos con éxito.

Innholdet til denne publikasjonen er kun til for informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter fasilitere eller erstatte diagnostisering, behandling eller anbefalinger fra en fagperson. Konsulter en spesialist hvis du har noen tvil, og søk deres godkjenning før du prøver noen prosedyrer.