Begrepet sivilt ansvar og risiko innen idrett

I visse tilfeller er det nødvendig å kreve ansvar fra deltakerne under idrettsbegivenheter eller spesielle situasjoner. Når kan det skje, og hva skal atleten gjøre?
Begrepet sivilt ansvar og risiko innen idrett

Siste oppdatering: 09 april, 2021

Begrepet sivilt ansvar innen idrett er fortsatt ganske sammensatt. Å utøve enhver idrett innebærer frivillig å akseptere noen risikoer, for eksempel å skade deg selv under en konkurranse. Det er selvfølgelig et veldig viktig aspekt som du må ta hensyn til. Men du kan også skade andre idrettsutøvere, og du må kanskje kompensere dem for det.

Så når er det nødvendig å ta ansvar for skader som er påført tredjepart i et idrettsmiljø? Hvem er tredjepartene? Er det bare idrettsutøverne, amatørene eller arrangørene av arrangementet?

Sivilt ansvar og risiko innen idrett

I praksis refererer begrepet sivilt ansvar til muligheten for å lovlig belaste en person for konsekvensene av egne handlinger overfor en tredjepart.

I utgangspunktet må enhver person ta ansvar for sine handlinger og for å reparere fysiske og moralske skader som er generert direkte eller indirekte til andre individer. Det sivile ansvaret gjelder for alle som har rettigheter og plikter. Dette betyr mennesker som er i stand til å erkjenne og akseptere konsekvensene av en handling av fri vilje. Derfor er det ikke mulig å belaste personer som faller under betingelsen om ikke-ansvar.

Sivilt ansvar innen boksing.

Når gjelder sivilansvar innen idrett?

Handlingene dine som en idrettsutøver under en konkurranse eller en kamp, ​​som overholder idrettens etiske og ikke-etiske regler, kan ikke belastes under sivilt ansvar.

For eksempel kan ikke en bokser bli siktet for å ha slått ut motstanderen, så lenge handlingen overholdt reglene. Spesielt gitt at begge utøverne aksepterte den mulige risikoen som fulgte med å utøve idretten.

Men det er annerledes når den som forårsaker skade bryter idrettens regler. Spesielt når oppførselen deres ikke er etisk når det kommer til spillets ånd.

Med andre ord, sivilrettslig ansvar i idrett eksisterer når den vanlige idrettsrisikoen ikke er årsaken til skader på tredjepart. For at den skal gjelde må skaden være et resultat av uaktsomhet eller forsettlige handlinger.

Etter eksempelet boksing kan idrettsutøveren holdes ansvarlig for skadene de forårsaker ved å treffe sin rival i forbudte områder av kroppen. Ved å begå generelle overtredelser på idrettsutøvelsen. En veldig kjent sak var at Mike Tyson bet av Evander Holyfields øre.

I idrett med moderatorer eller guider, for eksempel fotturer, er det vanligvis et kontraktsansvar du må signere før du deltar i idretten. I grunnen forplikter fagfolk som trener sammen med deg å ikke være uforsiktige eller uaktsomme. De er også enige om å ikke dra nytte av kunnskapen sin for å skade andre.

Jente på tur.

Sivilt ansvar: Arrangører av idrettsbegivenheter

Dette gjelder ikke bare idrettsutøvere og trenere. Arrangører av sportsbegivenheter har også forpliktelser og sivile ansvar når det gjelder profesjonelle aktiviteter.

Det tydeligste eksemplet på dette er plikten til å sørge for sikkerhet for både utøverne og det tekniske teamet. Samt amatører og fans som deltar i arrangementene.

I utgangspunktet er det deres plikt som arrangører å sørge for at fasilitetene gjør at idrettsutøvelsen kan utfolde seg i trygge omgivelser, og dermed unngå skade på deltakerne. Unnlatelse av å overholde sivilt ansvar kan føre til en plikt til å betale for skadene eller å yte erstatning.

Imidlertid finnes det noen unntak. Slik som når en annen person forårsaker skade under en hendelse og verken personalet eller forholdene har noe med det å gjøre.

Erstatning eller reparasjon vil ikke gjelde som sivilt ansvar når det er bevis for at tredjeparten forårsaket hendelsen med vilje.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.