Hva er det olympiske charter innen OL?

Det olympiske charter er et av de viktigste dokumentene som regulerer verdensomspennende idrett. Dette er dokumentet som brukes under OL. Hva handler dette dokumentet om, og hva er det?
Hva er det olympiske charter innen OL?

Siste oppdatering: 07 februar, 2020

Det olympiske charter er det styrende dokumentet innen den olympiske bevegelsen. I det finner du de grunnleggende prinsippene for disse lekene. Dette dokumentet inneholder også reglene som styrer dette arrangementet. Det beskriver alt fra valg av hovedkvarteret til kravene for deltakelse, straff og sponsorer.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) skapte det olympiske charter innenfor rammen av gjenskapelsen av de olympiske leker. Det har også gjennomgått flere endringer opp gjennom årene.

Medlemmene av den olympiske bevegelsen er assosiert med IOC. Dette er de internasjonale forbundene, de nasjonale olympiske komiteene og kommisjonene som er ansvarlige for å planlegge og organisere lekene. Det olympiske charter fastslår rettighetene og pliktene til hver av disse.

Hvem ble det olympiske charter skrevet for?

Først og fremst bør du vite at dette dokumentet er det “siste ordet” i alle saker relatert til den olympiske bevegelsen. Innenfor dokumentet oppretter IOC en regulerende internasjonal guide for alle som ønsker å delta i OL. Mer spesifikt er det en tydelig og detaljert guide med regler for:

  • Den olympiske bevegelsen generelt.
  • IOC selv.
  • Opptak av internasjonale forbund av IOC.
  • Internasjonale olympiske komiteer.
  • De olympiske leker.
  • Disiplinære, straffende prosedyrer i tillegg til løsning av konflikter som kan oppstå.

Primære fundamenter

Det olympiske charter forsøker å skape et gunstig miljø for idrett. For å være mer spesifikk fremmer det den olympiske ånden som en livsstil. Formålet er å inneholde prinsipper basert på etikk. Det ser på idrett som en overordnet aktivitet som kombinerer kroppen, sinnet og ånden.

De olympiske ringene

Organisasjonen ser på idrettsprestasjoner som en aktivitet med mye makt. De tror at det kan integrere den harmoniske veksten av samfunnet med deres bidrag til jakten på et samfunn med sterke humanistiske prinsipper.

IOC identifiserer også et pressende behov innen det olympiske charter. Dette er behovet for å fremme utdanning av ungdom gjennom idrett. Det største målet deres er å oppnå en mer fredelig og integrert verden. De ønsker en verden hvor alle tilfeller av diskriminering utryddes. De prøver i hovedsak å fremme likestilling av rettigheter, solidaritet, rent spill og glede.

Symbolet for de moderne olympiske leker er fem sammenkoblede ringer. Dette representerer hvert av kontinentene og fremmer samhold som en av de største verdiene. Alle mennesker har rettigheten til å utøve idrett i henhold til sine behov og egenskaper.

Innen idretten har mennesker jobbet hardt slik at alle land også inkluderer kvinner i sine nasjonale olympiske lag. Visse land var sterkt i mot dette i mange år grunnet kulturell tro.

Forpliktelsene til skaperne av det olympiske charter

IOC er den høyeste autoriteten innen OL-bevegelsen. De er også ansvarlige for å sørge for at OL holder seg oppdatert. De må derfor nøye følge opp hver enkelt deltakers arbeid. De må også sørge for at hvert charter de publiserer består av passende prinsipper.

Olympiske gullmedaljer

Takket være forskjellige arrangement- og aktivitetsprogram har den internasjonale olympiske komité også klart å forplikte seg til forskjellige løfter. De er også forpliktet til å promotere, spre og oppfordre til koordinering, planlegging og utvikling av hver konkurranse.

Dette øker også rekkevidden hos hver idrett. I tillegg samarbeider de med utviklingen av handlingsplaner for teknisk utvikling og opprettholder tiltak som fremmer likestilling og tilgang til alle sportslige strukturer.

Når det gjelder etiske forhold definerer også det olympiske charter tiltakene som fører til rent spill. Handlingene er også ment for å unngå helseproblemer hos idrettsutøverne. Dette dekker fysiske tilfeller så vel som eliminering av doping blant idrettsutøverne som en del av anti-dopingkampanjen.

For IOC er også det å eliminere avhengighet og vold er svært viktig tema.

Hva skjer når man ikke overholder det olympiske charter?

IOC straffer handlinger som går imot de regulerende tiltakene innen denne olympiske grunnloven. Det er en protokoll som involverer analyse og evaluering av mennesker og holdninger som resulterer i forskjellige straffer. Konsekvensene kan være alt fra en advarsel til et permanent eller endelig forbud mot å delta i OL.

Mange handlinger mot prinsippene innen OL kan også føre til en evaluering av IOC. Dette kan gjelde diskriminering på grunn av rase, kjønn, kultur eller andre aspekter ved en person. På en annen side kan det gjelde idrettutøvere som tester positivt for doping.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.