Hvordan fungerer den nordamerikanske basketballigaen NBA?

Systemet som blir brukt av kommisjonærene i den nordamerikanske basketballigaen NBA, fører til at tre heldige lag vil kunne velge de første posisjonenen i utvelgelsen de tar i bruk under denne ligaen.
Hvordan fungerer den nordamerikanske basketballigaen NBA?

Siste oppdatering: 23 juli, 2019

Trekningen til NBA er et amerikansk lotterisystem som består av to ulike runder. Disse vil gjennomføres i slutten av juni hvert år. Dette lotterisystemet ble skapt i 1950. Det er snakk om et utvelgelsessystem blant basketballspillere under en alder av 23 år.

Så, hvordan utfører man denne trekningen og hvordan fungerer den nordamerikanske basketballigaen NBA den dag i dag? Vi vil fortelle deg alt om denne ligaen.

Siden sesongen som fant sted i 1984 og 1985, har den amerikanske basketballigaen NBA hvert år gjennomført et lotterisystem som vil endre fremtiden til verdens beste basketballiga: uansett om det er snakk om en kortsiktig eller langsiktig fremtid.

Til tross for mistankene som dukket opp i den første utgaven av NBA, er det her snakk om en viktig prosedyre når det kommer til utvelgelsen av nye talenter.

Lotterisystemet som blir brukt i utvelgelsen hos NBA

Denne lotteriprosessen som finner sted hos NBA er basert på et komplekst system av ulike numeriske kombinasjoner. Med dette systemet ønsker de å unngå å bli beskyldt for å være kjøpt og betalt av de ulike personene som sørger for å gjøre nettopp dette mulig hvert eneste år.

Før denne lotteriprosessen vil hver eneste franchise motta en serie av fire ulike numeriske kombinasjoner. Disse vil bestå av tall fra 1 til 14. Disse tallene vil ikke kunne dukke opp to ganger.

Lotteriutvelgelsen som blir brukt innenfor basketballigaen NBA.
Bildekilde: Sportball.

Ut i fra hvilken posisjon og balanse de har hatt i løpet av sesongen, vil disse lagene motta enten høye eller lave kombinasjoner. Det laget som blir rangert som svakest vil motta tallet 250 og det beste laget blant de som ikke er kvalifisert for playoffs vil kun motta 5.

Man vil fordele 1000 ulike kombinasjoner av totalt 1001 mulige. Hvis denne ene kombinasjonen som ingen av lagene har dukker opp i løpet av denne trekningen, vil man repetere hele denne prosessen. Nå som vi har forklart dette, vil vi kunne fortelle hvordan denne lotteritrekningen som NBA bruker faktisk fungerer.

Funksjonen til denne trekningen

Denne trekningen vil finne sted foran en representant fra hver franchise som er involvert. I tillegg vil de invitere en begrenset gruppe av journalister som alle er blitt autorisert av NBA.

Viktigheten av topp 3 i basketballigaen NBA

Ved hjelp av et komplekst system vil man trekke ut de fire første numrene. Disse vil avgjøre hvilket lag som vil ha privilegiet av å få den første posisjonen i denne utvelgelsen. Man vil deretter gjenta den samme prosessen for å bestemme hvem som får den andre og tredje posisjonen.

Det er verdt å nevne at hvis en kombinasjon som et av lagene allerede har fått skulle dukke opp igjen, vil man være nødt til å gjenta hele loddtrekningen på nytt.

Loddtrekningen i den nordamerikanske basketballigaen NBA.
Bildekilde: El Mundo

Resten av lagene

De lagene som ikke ble valgt ut blant topp 3 i loddtrekningen, vil motta samme posisjon som de oppnådde ved slutten av sesongen.

Det vil si: hvis de tre “vinnerne” av denne loddtrekningen var det første, andre og fjerde laget med størst mulighet for å bli utvalgt, vil man for fjerdeplassen velge ut det laget som hadde den tredje laveste balansen i løpet av sesongen. Det vil ikke forekomme noen endringer etter fjerdeplass.

Det er tydelig at NBA valgte denne formelen fordi de anså den som mest ideell. Slik vil de kunne avslå en hver beskyldning om juks. Hovedårsaken til dette er at det vil være svært vanskelig å skulle kunne manipulere denne loddtrekningen. Man vil ikke kunne kontrollere hvilken rekkefølge de ulike ballene i trekningen blir trukket.

For å forsikre folk om at dette ikke er blitt manipulert, publiserer NBA en video av loddtrekningen på nettsiden sin. På grunn av økonomiske årsaker blir denne loddtrekningen også vist på tv. 

TV-kringkasting av trekningen til basketballigaen NBA

Resultatene for denne loddtrekningen vil bli offentliggjort omtrent 30 minutter etter at NBA har gjennomført trekningen. Disse resultatene vil bestemme rekkefølgen for hvert lag i ligaen som vil finne sted en måned senere, i juni.

Av denne grunn, tilkaller de enda en franchise-representant som deltar i ligaen. Denne personen mottar en æresplass og er en del av sendingen på tv. Vise-kommisjonæren hos NBA vil dirigere dette. Denne æresgjesten vil dirigere showet som blir sendt på tv.

Ingen av personene som deltar på denne “gallaen” vet resultatene av trekningen på forhånd. For å forsikre seg om at resultatene ikke lekker ut, vil man frata begge disse representantene mobiltelefonene sine. Slik vil man sørge for at man unngår mulige lekkasjer fra disse personene.

Etter trekningen til basketballigaen NBA

Når denne loddtrekningen er ferdig, vil hvert eneste av de 30 ulike lagene som deltar i basketballigaen NBA være klar over sin posisjon i nettopp denne utgaven av serien, som vil finne sted i juni måned.

De vil fra dette øyeblikket kunne begynne å jobbe med hvilken strategi som vil være den beste for lagets mål. Dette gjelder både dere kortsiktige og langsiktige mål.

Denne planleggingen vil inneholde mange forskjellige avgjørelser. Planleggingen vil inkludere en treningsplan med de spillerne de har å velge mellom. De vil også blant annet trenge å undersøke markedet for å se hvilke spillere det er mulig å kjøpe.

Nærbilde av en spiller som holder en basketball.

Utvelgelsen av spillere

Selv om det ikke er vanlig at man foretar utvelgelser natten før selve lotteritrekningen, vil de ulike franchisene kunne gjennomføre spillerbytter fra det øyeblikket sesongen er over. Dette er noe som kan forekomme hvis lag har blitt eliminert i løpet av playoffs eller hvis de har vunnet sesongen.

Hele denne komplekse prosessen vil bli avsluttet på den mest etterlengtede dagen i juni: kvelden trekningen finner sted.

Vi håper at vi med dette har gjort det litt enklere for deg å forstå funksjonen til loddtrekningen i verdens beste basketballiga. Selv om dette er en ganske komplisert prosess, fortsetter den å være svært interessant.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.