Juridiske prosesser for å bygge et sportssenter

Når du ønsker å bygge et sportssenter er det viktig å vurdere hvordan det gir nytte, trygghet og tilpasser seg gjeldende standarder. Hva er lovene rundt dette?
Juridiske prosesser for å bygge et sportssenter

Siste oppdatering: 12 mars, 2021

Idrettsanlegg er et resultat av at mange foreninger og lokalsamfunn ønsker å gi innbyggerne nye fordeler. Prosjektet med å bygge et sportssenter innebærer imidlertid mange trinn. Juridisk sett må bygningsarbeidere gjennomgå flere evalueringer og juridiske krav før de kommer i gang.

Først må du ha de aktuelle lisensene fra landets myndigheter for hvor det vil være lokalisert. De vil gi retningslinjer for nødvendige trinn. Den gjeldende lovgivningen inneholder krav og parametere rettet mot folks – og miljøets – sikkerhet.

Disse konstruksjonsnormene skisserer minstevilkårene for å få et kvalitetsbygg. Mennesker som bor i samfunnet må beskyttes. Folk som skal bruke sportssenteret til idretts- eller kulturarrangementer må også beskyttes.

Følg reglene for å bygge et sportssenter

Prosessen for å be om en byggelisens må være fullstendig og oversiktlig. Når du holder presentasjonen må du ta med en plan for hvordan du følger byens ordinanser. Du må også vurdere kravene fra de forskjellige idrettsforbundene i ditt område.

Du må på forhånd vite avgrensningen for de forskjellige fasene i prosjektet. Det vil si at du må kjenne til kravene til selve bygningen og for bruken av bygget når det er bygget.

Overflateområdet til sportssenteret og dets miljø

Først må overflatearealet der du bestemte deg for å bygge sportssenteret ha de minimale etablerte dimensjonene. Spesielt hvis du vil være vertskap for konkurranser må du bruke forbundenes målinger. Du må også sørge for at jordtypen er passende og at fordelingen følger lokale normer.

Du må utarbeide planleggingen i henhold til forskriften til bystyret. Dette må omfatte hvordan du deler opp området, bygningens høyde, planter, osv. Du må også sørge for at fronten av bygningen følger eventuelle estetiske regler for området.

Svømmere i et basseng.

Brannvern

Blant nøkkelfaktorene for å få lisens for et sportssenter er en plan for brannsikring. Både strukturen og planleggingen av bygningen vil være i samsvar med gjeldende lover.

Trapper, dører og definerte evakueringsutganger er veldig viktig. Selvfølgelig er det også veldig viktig at alle deler av strukturen er brannsikker.

Miljøeffekten av å bygge et sportssenter

Miljøet bærer byrden av alle endringer som en ny bygning utgjør. Du må derfor jobbe for å minimere miljørisikoen som kan oppstå. Avhengig av hvor urbanisert området allerede er, vil det være flere eller færre effekter på floraen og faunaen.

Støy er også en faktor som du må vurdere. Lokale lover og vedtak fastsetter maksimale støynivåer av hensyn til folkehelsen. Som et resultat av dette må du være sikker på at du velger passende bygningsverktøy og bare arbeider på dagtid.

Søppelhåndtering er en annen ting du må ta hensyn til. Du må detaljere hvilke typer søppel som folk kaster og eventuelle behandlinger før det kastes.

Maskineri

Verktøyene og maskinene du vil bruke til å bygge sportssenteret trenger å oppfylle forskrifter. Den største bekymringen vil være å sørge for at de er innenfor grensene for hvor mange forurensende utslipp som er tillatt.

Hjelpeanlegg

Tilhørende områder, som kan inkludere vedlikeholdsrom, parkeringsplasser eller andre byggesoner, vil også bli regulert. Du må merke dem som en del av prosjektet og sørge for at ingen klarer å gå inn under byggingen. For å beskytte området er det ideelt å fullføre prosjektene så raskt som mulig.

En bane på et sportssenter.

Andre nyttige regler for å bygge et sportssenter

Idrettsanlegg har stadig større bruksområder. Når du tenker på fremtiden til dette området bør du derfor vurdere følgende:

  • Lover og forordninger vedrørende underholdningsarrangementer.
  • Idrettslover.
  • Energibesparende lover.
  • Regler for klimaanlegg, oppvarming, varmt vann, drenering og offentlige rom.
  • Lover om vanlig offentlig bruk.

Budsjettet for et sportssenter kan variere fra sted til sted, avhengig av reglene du må overholde. Gå for det – hvert store prosjekt er verdt å investere tid og krefter i!


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.