Overtredelser og sanksjoner i idrett

Hvordan er overtredelser og sanksjoner regulert i idrett? Det handler ikke bare om dommerens handlinger i kampen, det går mye lenger. Det er allerede visse prosedyrer som regulerer idrettsdisipliner.
Overtredelser og sanksjoner i idrett

Siste oppdatering: 02 februar, 2020

Sanksjoner i idrett går utover dommerens avgjørelser under konkurranser. I den følgende artikkelen presenterer vi et dypere overblikk når det gjelder overtredelser og sanksjoner innen idrett.

Etableringen av kompetente organisasjoner er nettopp en av bærebjelkene for rettferdighet innen idrett. Disse vil være ansvarlige for å regulere og utvikle en sanksjonsprosedyre på et juridisk og administrativt nivå; spesielt i tilfeller av overtredelser og brudd på spillereglene.

Hva er sanksjoner i idrett og hva er de for?

Profesjonelle og tilhengere av idrettsverdenen er i tvil når det gjelder gyldigheten eller effektiviteten av overtredelser og sanksjoner i idrett. Denne diskrediteringen skyldes ofte at tilhengerne ikke liker å se dommerne sanksjonere favorittlaget eller spilleren sin.

Sanksjoner er ikke desto mindre gyldige virkemidler for å anerkjenne og straffe mange brudd på regelverket som regulerer utøvelsen av forskjellige idretter.

Hvis dommerne ikke registrerte overtredelser og sanksjoner i idrett ville det vært lite fornuft i å etablere en rekke retningslinjer og spilleregler for å sikre en mer rettferdig og upartisk idrettsutøvelse.

Det kjente eksempelet av fotball

Ta for eksempel fotball… hva er vitsen med å snakke om rettferdig spill og ha den omfattende generelle reguleringen innen organisasjonen hvis overtredelsene som oppstår under kampene ikke blir utropt og deretter sanksjonert?

I tillegg til å skade de spillerne og klubbene som respekterer og overholder spillereglene, kan straffefrihet også oppmuntre til ny upassende og til og med voldelig oppførsel på idrettsarenaer.

Av alle disse grunnene er disiplinær rettferdighet viktig for å håndheve idrettsloven og de spesifikke forskriftene for hver idrett.

Disiplinær rettferdighet er nødvendig for å håndheve reglene.

Likevel bør en disiplinær ordning ikke bare være avhengig av å utstede sanksjoner. Den andre bærebjelken er promotering og undervisning i god praksis, plikter og rettigheter for idrettsutøvere og idrettsinstitusjoner.

Hvordan er sanksjoner i idrett satt?

Det første vi bør forstå om straffene i idrett er at de ikke bare involverer avgjørelser fra dommerne under kamp. Selvfølgelig er disse agentene uunnværlige for å tolke hver situasjon i sanntid under en kamp samt påpeke brudd på spillereglene.

I praksis, når en dommer markerer en overtredelse, er dette bare begynnelsen på sanksjonsprosedyren som idrettsorganisasjoner med disiplinærmakt utfører.

Disse organisasjonene har den nødvendige kompetansen for å etablere sanksjoner i idrett. De analyserer og gjennomgår overtredelsene som dommerne påpeker under kampene.

Disse føderale disiplinære utvalgene er vanligvis ansvarlige for å gi sportslig rettferdighet i disiplinære vilkår. På samme tid har hvert land sin egen disiplinære og sanksjonsstruktur innen idrett. Spesifikke organisasjoner har ansvar for å analysere, diktere og anvende sanksjoner.

For eksempel er organet med disiplinær autoritet i Spania når det gjelder fotballsaker Royal Spanish Football Federation – RFEF. I Norge har vi Norges fotballforbund.

Konkurransekomiteen, ankeutvalget og eneeierne gjennomfører sanksjonsprosessene til den spanske fotballigaen. De baserer sine beslutninger i henhold til generelle forskrifter og RFEF-disiplinærregler.

Disiplinær myndighet vs. sanksjonsmyndighet i idrett

Forskjellene mellom disiplinær og sanksjonsmyndighet i forvaltningsretten gjenspeiles i området av rettferdighet innen sport. La oss ta en titt på den grunnleggende søylen av disse forskjellene:

  • Disiplinær myndighet: Bare administrative organer kan ta det i bruk mot agentene innenfor sin struktur; for eksempel ansatte.
  • Sanksjonsmyndighet: Gjelder for enhver fysisk eller juridisk person som bryter regler og lover som er etablert på administrativt eller juridisk nivå.
Hvert land har sin egen disiplinære og sanksjonsstruktur.

Konkurranse- og ankeutvalgene har disiplinær myndighet til å analysere overtredelser og utstede sanksjoner. Handlingsområdet er begrenset til atferd utført av fysiske og juridiske personer som utgjør den organiske strukturen i fotball hos hvert land.

Hva er de analytiske sektorene til disse komiteene? Fotballspillere, meglere, tekniske og ledelsesorganene og ligaklubbene.

Disse organene er ikke ansvarlige for å utstede sanksjoner til tilhengere eller allmennheten som deltar på idrettsbegivenheter. Disse menneskene er ikke nødvendigvis en del av eller tilknyttet organisasjonen på noen måte.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.