Bijzondere arbeidssituatie voor beroepsatleten in Spanje

Om de relatie die professionele atleten tussen werk en lichaamsbeweging hebben beter te begrijpen, bekijken we het Spaanse werknemersstatuut eens goed en verdiepen we ons in de details.
Bijzondere arbeidssituatie voor beroepsatleten in Spanje

Laatste update: 28 januari, 2021

Beroepsatleten in Spanje hebben een zeer bijzondere arbeidssituatie. Voor beroepen op sportgebied is de sport namelijk een baan en dit is ook absoluut noodzakelijk voor een succesvolle bedrijfsvoering of arbeidsprestatie.

Dergelijke beroepen houden zich aan bepaalde wetten die de sport als beroep reguleren. De wet legt de rechten en verantwoordelijkheden van de werknemers wettelijk vast. In ons artikel van vandaag zullen we het hebben over de details met betrekking tot de speciale arbeidsrelatie voor beroepsatleten in Spanje.

Sport, werkgelegenheid en beroepsatleten in Spanje: wat zegt de wet hierover?

In het tweede artikel van het Spaanse werknemersstatuut worden professionele atleten georganiseerd als speciale individuen of in de niet-geclassificeerde werkgroep.

In plaats van het duidelijk identificeren van een bepaald soort werk, omvat deze groep veel verschillende activiteiten. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • Openbare entertainers
  • Kunstenaars
  • Gedetineerden die werken binnen een gesloten instelling

Het Spaanse Koninklijk Besluit 1006/1985 van 26 juli definieert en regelt de werkgelegenheidszaken van de sport waaraan een atleet of fitnessprofessional deelneemt. In het decreet staan alle details met betrekking tot de begeleiding en regulering van de beroepsatleten in Spanje op dit gebied.

Enkele jaren na het decreet van 1006/1985, publiceerde de Staatssecretaris voor Immigratie en Emigratie de resolutie van 12 augustus 2005. De resolutie riep op om het verblijf en de ontwikkeling van de sport als werk voor buitenlanders die in Spanje wonen, toe te staan.

Hieronder gaan we dieper in op de belangrijkste elementen in deze twee juridische documenten om een beter inzicht te krijgen in de bijzondere arbeidssituatie van beroepsatleten in Spanje.

Fietsen op de weg

Wie telt er als professionele atleet?

Om relevante werknemers te identificeren, moeten we eerst begrijpen wie volgens de Spaanse wet als een een professionele atleet wordt gezien. Het eerder genoemde Koninklijk Besluit 1006/1985 geeft aan dat een professionele atleet die in Spanje werkt iemand moet zijn die:

“[…] zich, in overeenstemming met een vast contract in ruil voor een vergoeding, vrijwillig inzet voor het beoefenen van een sport voor en in het kader van een organisatie en directie van een club of sport-entiteit.”

Contracten tussen beroepsatleten en commerciële bedrijven vallen tevens onder deze wet. Alsmede contracten tussen beroepsatleten en bedrijven die sport organiseren en promoten.

Professionele atleten die uitsluitend voor financiële compensatie in clubverband optreden of presteren, vallen echter niet onder deze wet. Ze zijn vrijgesteld vanwege de kosten die met hun training gemoeid zijn.

Hoe reguleert Spanje het werk van professionele sporters in deze sector?

Het Koninklijk Besluit 1006/1985 bepaalt ook dat alle werkzaamheden, situaties en handelingen van legale sportstatussen met betrekking tot beroepsatleten in Spanje moeten voldoen aan de bijzondere wet.

De wet bepaalt vooral de aard, de vorm en de klasse van de sportcompetities en hun organisatie. Daarnaast bepaalt het de spelregels en de disciplinaire maatregelen die men op spelers die de regels overtreden kan toepassen.

Beroepsatleten in Spanje voetballers

Bovendien zijn werkrelaties tussen nationale bonden en beroepsatleten uitgesloten van dit reglement, aangezien zij deel uitmaken van een team of groep die door deze instellingen wordt georganiseerd.

Het werk en het sportleven van professionele atleten: rechten en verantwoordelijkheden

Beroepsatleten behouden het recht op werknemersrechten zoals gedefinieerd in het Spaanse werknemersstatuut. Onder deze rechten vallen:

  • Het vrijelijk uiten van meningen over hun werk. Daarbij moeten zij de wet en het contract of de collectieve overeenkomst die zij met hun werkgevers hebben gesloten, respecteren.
  • Recht om hun werk voort te zetten, niet uitgesloten of gediscrimineerd te worden tijdens de training of belangrijke wedstrijden. Uitzonderingen zijn echter gevallen van blessures of disciplinaire sancties.

Ten slotte worden in het Spaanse werknemersstatuut ook de verantwoordelijkheden van de werknemers gedefinieerd. In het statuut staat dat beroepsatleten moeten presteren zoals overeengekomen.

Bovendien moeten zij zich houden aan de voorwaarden en data die in hun contracten of overeenkomsten zijn vastgelegd. Ten slotte moeten zij ook de regels en instructies van hun vertegenwoordigers in hun sport respecteren.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.