Het belang van techniek en tactiek in de sport

Je hebt zeker wel eens gehoord over techniek en tactiek in de sport? Weet je wel waar deze concepten specifiek naar verwijzen? Beide zijn namelijk erg belangrijk voor het leveren van een goede prestatie en voor het bereiken van het gewenste resultaat.
Het belang van techniek en tactiek in de sport

Laatste update: 29 februari, 2020

Techniek en tactiek zijn voor alle sporten twee kernbegrippen. Ze worden echter vaak met elkaar verward en verliezen zo uiteindelijk hun ware betekenis, evenals het vitale belang dat ze hebben voor de individuele en collectieve prestaties. Daarom gaan we dieper in op de basiskenmerken van elk ervan.

Dit zijn woorden die ook wel in zakelijk of militair verband gebruikt worden. Techniek en tactiek zijn twee woorden die ook vaak in de media te horen zijn. Deze frequentie verhindert echter niet dat hun betekenis wordt verwisseld of dat ze verkeerd worden geïnterpreteerd.

Techniek en tactiek: definities

Het eerste waar we rekening mee moeten houden is dat er zeer duidelijke grenzen zijn tussen deze twee concepten. Het is belangrijk om op te merken dat ondanks de kernverschillen, beide concepten tijdens het beoefenen van een sport samenkomen en elkaar wederzijds versterken. We leggen uit wat we verstaan onder techniek en tactiek in sportdisciplines.

Techniek

De techniek is gekoppeld aan het motorisch leren van elk persoon. Het bestaat uit het uitvoeren van bewegingen en vaardigheden die nodig zijn voor het beoefenen van een sport. In tegenstelling tot de tactiek houdt de techniek geen rekening met de tegenstander.

Het is daarentegen inherent aan de atleten zelf. De techniek is alleen afhankelijk van de training van de atleet en de manier waarop hij of zij zich in het veld kan onderscheiden.

Tactiek

Tactiek in de sport kan individueel of collectief zijn: in beide gevallen is de tegenstand van de tegenstander een noodzakelijk element om het te definiëren. In principe bestaat de tactiek uit het plannen van strategieën die tijdens een wedstrijd moeten worden uitgevoerd.

Teams proberen zowel tijdens de training als tijdens de wedstrijd tactieken uit, op basis van de individuele technische omstandigheden en de combinatie van groepsacties.

Elk team of ieder individu die deelneemt aan een sportdiscipline stelt vooraf een tactiek vast. In de training gaat het om het uitwerken van de tactiek die men tijdens de wedstrijd zelf gaat toepassen.

Bespreken van de taktiek

Het is echter ook noodzakelijk om rekening te houden met het feit dat een tactiek altijd tussentijds aangepast moet kunnen worden, aangezien de omstandigheden van een spel kunnen veranderen.

Vele malen zullen atleten moeten improviseren om hierop te kunnen reageren. De ontwikkeling van de competitie kan namelijk door verschillende invloeden veranderen, zoals bijvoorbeeld:

  • Blessures
  • Doelpunten
  • Rode kaarten
  • Overige gebeurtenissen

Waarom zijn techniek en tactiek belangrijk in de sport?

De techniek in het kort is wat een atleet gemiddeld, goed, uitmuntend of uitstekend maakt. Het is het vermogen om in concrete acties te vertalen wat een sport vraagt en wat de coach je vertelt.

Daarom is het duidelijk dat het een onmisbaar onderdeel is voor sportief succes. Het doel van de techniek is het bereiken van de effectiviteit om situaties zo goed mogelijk op te lossen.

Intussen staat de tactiek ook centraal, aangezien deze gericht is op het behalen van goede resultaten in een wedstrijd. Met de tactiek kan de sporter:

  • Een doelpunt maken
  • De wedstrijd winnen
  • Zich aanpassen aan de veranderde omstandigheden

De tactiek is een aanvulling op de techniek omdat het een speler in de positie laat presteren die het beste bij hem past op basis van zijn fysieke kenmerken.

Om de geldigheid van deze uitspraak aan te tonen is het voldoende om te observeren hoe, als de prestatie van een speler afneemt, de trainer hem op een andere positie zal zetten of hem uit het veld zal halen.

In het geval van voetbal wordt dit bijvoorbeeld vaak gezien wanneer de coach een verdediger vraagt om offensieve functies te vervullen. Hoewel hij het in bepaalde gevallen goed kan doen tijdens een specifieke wedstrijd, zal zijn gebrek aan techniek duidelijk naar voren komen als hij hier niet goed getraind in is.

Techniek en taktiek bij het tennissen

Tactiek en strategie zijn niet hetzelfde

Volgens Sampedro (1999) is de strategie vergelijkbaar met de tactiek wat betreft de planning vooraf, maar omvat deze veel aspecten die de urgentie van de ontstane situatie overtreffen.

De strategie omvat bijvoorbeeld concepten als trainingsplanning, voeding, selectie van sporters, enzovoort. Het nagestreefde doel is breder, en heeft meestal veel te maken met sportieve resultaten, maar ook met het verbeteren van de prestaties van een sporter of groep.

Tot slot kunnen we verschillende soorten tactieken onderscheiden: individueel (één-op-één-sporten), collectief, defensief, offensief, enzovoort.

Het punt is dat ze allemaal rekening moeten houden met de technische mogelijkheden van de uitvoerders ervan. Bovendien moet de tactiek de atleten de middelen verschaffen om afhankelijk van de omstandigheden de juiste beslissingen te nemen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.