Reclamebeleid

De missie van FitPeople is om een betrouwbare bron te zijn voor informatie over de gezondheid en het welzijn van mensen. Wij zetten ons in om u te voorzien van gezaghebbende en praktische inhoud, die wordt gemaakt onder strikte redactionele en medische richtlijnen om nauwkeurigheid, actualiteit en duidelijkheid te garanderen.

FitPeople wordt gefinancierd door de verkoop van advertenties op de website zelf en op de sociale netwerken, waarbij de redactionele autonomie altijd voorop staat, zodat onze criteria in geen geval worden gewijzigd door dit financieringsmodel.

In sommige gevallen is het mogelijk dat FitPeople samenwerkt met sponsors om hun merk, product of dienst onder de aandacht te brengen. Deze inhoud wordt altijd gelabeld als “gesponsord” en deze informatie wordt bovenaan het artikel aan de gebruiker meegedeeld.

Dit zijn de specifieke richtlijnen die we volgen voor het soort advertenties dat we accepteren:

1. Wij onderschrijven geen geadverteerde producten of diensten.

Hoewel bepaalde producten of merken op onze site kunnen verschijnen in de vorm van advertenties, mag dit in geen geval worden beschouwd als een goedkeuring van het geadverteerde product, de geadverteerde dienst of het geadverteerde merk. De beoordeling van producten of diensten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het redactieteam, zonder rekening te houden met eventuele advertentierelaties die kunnen bestaan met de bedrijven die ze distribueren.

2. We maken duidelijk onderscheid tussen advertenties en redactionele inhoud.

In alle gevallen handhaven wij een duidelijke scheiding tussen advertenties en redactionele inhoud. Alle advertenties van FitPeople zijn duidelijk en ondubbelzinnig als zodanig herkenbaar.

3. Wij accepteren bepaalde typen advertenties niet

Advertenties mogen geen frauduleus, misleidend of aanstootgevend materiaal bevatten, inclusief materiaal dat een individu of groep verkeerd voorstelt, belachelijk maakt of aanvalt op basis van leeftijd, huidskleur, nationale afkomst, ras, religie, geslacht, seksuele geaardheid of handicap.

Advertenties mogen geen lasterlijke, smadelijke of bedreigende informatie bevatten. Advertenties mogen niet gerelateerd zijn aan vuurwapens, pornografie, drugs, politieke campagnes of het simuleren van nieuws of een noodsituatie. Advertenties die verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden als redactionele inhoud, zullen als reclame worden bestempeld.

4. Wij beoordelen advertenties

FitPeople bepaalt naar eigen goeddunken de soorten advertenties die worden geaccepteerd en weergegeven op de Site en behoudt zich het recht voor om op elk moment een advertentie te weigeren, te annuleren of te verwijderen indien deze in strijd is met het beleid van FitPeople. In geval van intrekking van een advertentie, zal de adverteerder onmiddellijk op de hoogte worden gesteld, met vermelding van de redenen voor de beslissing.

5. We maken duidelijk onderscheid tussen gesponsorde en niet-gesponsorde inhoud.

FitPeople zoekt sponsoring van betrouwbare en geloofwaardige onderzoeksorganisaties, fabrikanten en andere dienstverleners. Sponsoring levert financiële voordelen op voor FitPeople, maar komt ook ten goede aan onze gebruikers door hen te voorzien van actuele informatie over diensten die deze organisaties aanbieden.

Door adverteerders gesponsorde inhoud valt onder ons redactioneel beleid en wordt beoordeeld door ons team. Bovendien, wanneer inhoud wordt geleverd of beïnvloed door een organisatie wordt het gemarkeerd als gesponsord zodat de gebruiker goed geïnformeerd is.

6. Filiaalprogramma

Als onderdeel van het creatieproces van een artikel kan ons redactieteam links opnemen naar relevante producten die volgens hen nuttig kunnen zijn voor onze lezers. Hoewel alle producten onafhankelijk worden gekozen, willen we dat u zich ervan bewust bent dat FitPeople een betaling kan ontvangen als u een aankoop doet op de site met behulp van de link die wij aanbieden.

In gevallen waarin FitPeople een betaling ontvangt wanneer gebruikers het product of de dienst kopen of zich hierop abonneren, bevat de pagina de volgende tekst: Dit artikel suggereert objectief en onafhankelijk producten en diensten die interessant kunnen zijn voor lezers. Wanneer de gebruiker een aankoop doet via de specifieke links in dit artikel, kan FitPeople een commissie ontvangen.