Juridische aspecten van opschortingen van wedstrijden

Wedstrijden en sportevenementen worden over de hele wereld opgeschort als gevolg van de wereldwijde pandemie veroorzaakt door het coronavirus. Wat zijn de juridische aspecten van deze opschortingen?
Juridische aspecten van opschortingen van wedstrijden

Laatste update: 21 mei, 2020

De meeste voetbalcompetities hebben vanwege het coronavirus verschillende spelonderbrekingen aangekondigd. Maar wat zijn de juridische aspecten en omvang van deze maatregel? Lees meer over de opschortingen van wedstrijden in dit artikel.

We hebben het over een kwestie van volksgezondheid, die begon met het spelen van wedstrijden achter gesloten deuren en eindigde met de volledige en tijdelijke opschortingen van verschillende competities. Dit type maatregel is nu doorgevoerd in de meeste sporten.

Opschortingen van wedstrijden vanwege het coronavirus

Opschortingen van wedstrijden als gevolg van het coronavirus zijn de reactie op een noodsituatie wat de gezondheid betreft. In het begin stelde men voor om wedstrijden achter gesloten deuren te spelen. Deze eerste maatregel werd bij sommige competities ook uitgevoerd.

Naarmate de crisis vorderde, werd de situatie echter veel dramatischer en werd de volledige opschorting van wedstrijden noodzakelijk. Strikt genomen veroorzaakt deze opschorting geen juridische problemen.

In landen als Italië en Frankrijk en inmiddels in vele andere landen is het verplicht om in quarantaine te blijven om de verspreiding van het virus te vertragen. Met andere woorden, het is illegaal om de straat op te gaan tenzij de persoon voldoet aan de vereisten die in de uitzonderingen zijn vermeld.

Dat gezegd hebbende, hoewel de opschorting van wedstrijden als gevolg van het coronavirus geen grote juridische gevolgen heeft, zullen de economische verliezen enorm zijn. Veel mensen worden direct en indirect getroffen door een van de meest lucratieve industrieën van heel Europa.

Zoals uitgesproken door de president van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, is de huidige prioriteit de gezondheid van iedereen. Daarom kunnen ze de nieuwe wedstrijdkalender nog niet anticiperen of bepalen.

Juridische aspecten van opschortingen van wedstrijden

Zo is er in de meeste gevallen nog steeds geen officiële informatie over de nieuwe wedstrijddatums. Op dit moment overwegen ze meestal nog niet om de zomer verder te spelen. Daar de situatie snel blijft veranderen, nemen ze de juiste maatregelen.

Hoe beïnvloedt het coronavirus de sportwereld?

Het coronavirus heeft alle hoeken van de samenleving getroffen. Het is een echte tragedie, zowel qua gezondheid als qua economische dynamiek.

Sport is een van de meest getroffen vlakken door deze wereldwijde pandemie. Dit komt omdat het een van de belangrijkste economische motoren is. Bovendien is deze situatie praktisch over de hele wereld geëscaleerd.

In het specifieke geval van voetbal is de overgrote meerderheid van competities en toernooien uitgesteld. Het laatste bekende geval was de opschorting van de Copa America 2020, die op dezelfde locatie zal plaatsvinden, maar in het jaar 2021. Hetzelfde geldt voor de UEFA Euro 2020, welke ook opgeschort is naar 2021.

Ook andere sporten zijn getroffen en een meerderheid heeft opschortingen ondervonden als gevolg van deze wereldwijde pandemie. Zelfs de Formule 1 schortte de Australische Grand Prix op nadat iemand van team McLaren positief testte op het coronavirus. Ondertussen zijn MotoGP-wedstrijden ook uitgesteld vanwege dezelfde situatie.

Terugkomend op het juridische aspect, opschorting en uitstel van wedstrijden en toernooien in andere sporten mag in dit opzicht ook geen problemen opleveren.

De effecten op de wereldeconomie

Helaas zullen er wel veel andere gevolgen en economische verliezen zijn. De verschillende clubs zullen hun economische plannen de komende maanden en ook in het jaar 2021 moeten heroverwegen, met als doel hun herstel te versnellen.

Het coronavirus heeft de wereldgezondheid en de economie in gevaar gebracht. Het is erin geslaagd elke productieve sector van de samenleving te beïnvloeden. Sport is een van de belangrijkste sectoren, omdat het sommige van de grootste inkomens en winsten genereert.

Atleet met gezichtsmasker tegen het coronavirus

De komende maanden worden ongetwijfeld een uitdaging. Het belangrijkste op dit moment is het voorkomen en beheersen van het virus. Uiteindelijk zal de tijd komen van nieuwe planning en natuurlijk herstel in de breedste zin van het woord.

Opschortingen van wedstrijden als gevolg van het coronavirus hebben geen directe of  algemene juridische gevolgen. De grootste gevolgen zullen op economisch vlak te zien zijn. Elk van de clubs moet zich inspannen om de gemaakte afspraken na te komen en zo problemen in de nabije toekomst te voorkomen. Wellicht ook interessant voor jou

We stellen de oudste Olympische sporten aan je voor
Fit People
Lees het op Fit People
We stellen de oudste Olympische sporten aan je voor

De Olympische Spelen werden in Griekenland ter ere van de god Zeus gehouden. Sommige van de oudste Olympische sporten bestaan nog steeds.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.De inhoud van deze publicatie is geschreven voor informatieve doeleinden. Op geen enkel moment vergemakkelijkt of vervangt deze inhoud de diagnoses, behandelingen of aanbevelingen van een professional. Raadpleeg bij twijfel je vertrouwde specialist en vraag zijn/haar goedkeuring voordat je een procedure of behandeling begint.