Wapens voor vechtkunsten: de juridische implicaties in Spanje

Koude wapens en andere wapens zijn een manier om een verbinding te creëren met de traditionele Aziatische cultuur, waaruit de eerste en meest bekende vechtkunsten voortkomen. Zijn deze wapens wel toegestaan, of zijn ze eigenlijk verboden?
Wapens voor vechtkunsten: de juridische implicaties in Spanje

Laatste update: 02 september, 2020

In Spanje groeit het aantal mensen dat vechtkunsten beoefent of wil beoefenen elk jaar. Dit type sport is niet alleen goed voor je als fysieke activiteit, maar het is ook een methode om zelfverdediging en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Wat is er echter volgens de Spaanse wet toegestaan als het gaat om het gebruik van wapens voor deze vechtkunsten?

Uiteindelijk zou het beoefenen van sommige vechtkunsten kunnen ‘botsen’ met een aantal juridische aspecten. Dit geldt voornamelijk voor bijvoorbeeld het bezit van koude wapens. In dit artikel zullen we ons in dit thema verdiepen.

Het bezit van wapens voor vechtkunsten in Spanje

Wapens komen wellicht niet in alle vechtkunsten voor, maar toch is het gebruik ervan bij de training een belangrijk onderdeel van sommige disciplines. Hieronder vind je enkele voorbeelden:

  • Kobudo
  • Ninjutsu
  • Sommige vormen van karate
  • Kung-fu

Om deze reden zijn er regelmatig twijfels of onduidelijkheden over de juridische implicaties van het bezit van wapens voor het beoefenen van vechtkunsten in Spanje. Om te beginnen is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het bezit van wapens en het dragen ervan.

Laten we hierbij een praktisch voorbeeld geven. Je kunt een vergunning hebben om wapens te bezitten in een sportschool die bedoeld zijn voor het onderwijzen van vechtkunsten. Dit is echter heel iets anders dan om deze wapens bij je te hebben op straat. Ook kun je ze niet zomaar gebruiken als vorm van zelfverdediging.

Capoeira de Braziliaanse vechtkunst

Artikel XXII van hoofdstuk V van het Spaanse burgerlijk wetboek spreekt specifiek over het bezit van, de handel in en het deponeren van wapens op het nationale grondgebied. Een van de eerste en duidelijkste bepalingen in dit artikel zegt het volgende:

Het bezit van verboden wapens of illegaal gemodificeerde gereguleerde wapens wordt beschouwd als een misdrijf dat kan leiden tot een gevangenisstraf van één tot drie jaar.

We moeten hier echter bij vermelden dat het burgerlijk wetboek zich vooral richt op vuurwapens. Om die reden moeten we kijken naar de regelgeving rondom wapens die is gepubliceerd door het Koninklijk Besluit 137/1993.

Hier zullen we een meer exacte definitie vinden van wat koude wapens precies zijn. Ook zullen we het hebben over de voorwaarden die verbonden zijn aan het legale bezit van deze wapens voor vechtkunsten in Spanje.

Voorwaarden voor het bezit van koude wapens

Ten eerste is het belangrijk om goed te weten wat precies onder ‘koude wapens’ valt. Onder deze wapens verstaan we alle wapens die fundamenteel zijn gemaakt van een metalen plaat (of soortgelijk materiaal) en die een snijdende en/of pulserende werking hebben.

Het grootste deel van de wapens die voor vechtkunsten wordt gebruikt, zouden in de vijfde categorie van het derde artikel van de bovengenoemde verordening vallen. Een boog zou daarentegen in de zevende categorie vallen.

Iets verder, in het vierde hoofdstuk, spreekt de wapenverordening over de messen die verboden zijn in Spanje. Volgens de definities van de punten F en H uit dit hoofdstuk zouden praktisch alle wapens die voor de vechtkunsten worden gebruikt verboden moeten zijn. Dit kun je lezen in de onderstaande fragmenten:

  • Punt F: “Zwaardstokken, dolken van welke soort dan ook en zogenaamde automatische messen. Messen met een lemmet kleiner dan 11 centimeter, tweesnijdend en puntig worden voor deze doeleinden als dolken beschouwd.”
  • Punt H: “Wapenstokken van staal of van lood, strijdvlegels, bokssleutels (met of zonder spikes), geperfectioneerde katapulten en blaaspijpen, nunchaku en shuriken, evenals alle andere instrumenten die bijzonder gevaarlijk zijn voor de fysieke integriteit van mensen.”

Speciale vergunningen en verkoop

De verordening stelt ook dat speciale vergunningen kunnen worden verleend. Denk bijvoorbeeld aan verzamelaars, musea, culturele centra en sommige instellingen of organisaties. Dit is dan ook het geval bij scholen die gespecialiseerd zijn in vechtkunsten. Deze scholen moeten dan wel ook naar behoren zijn geregistreerd. De tekst lijkt het niet over individuen te hebben.

Aan de andere kant verduidelijkt de Guardia Civil op haar website dat de verkoop en het bezit van machetes, messen en sommige andere koude wapens voor het verzamelen of het decoreren van een huis niet verboden mag zijn.

Mag je wapens bezitten voor het beoefenen van vechtkunsten?

Vechtkunst als zelfverdediging

Ten slotte is het nog goed om het even te hebben over de besluiten van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij vatten alle voorschriften op het gebied van verboden wapens in Spanje goed samen.

Volgens de regelgeving rondom wapens zijn de meeste koude wapens die voor vechtkunsten worden gebruikt verboden in Spanje. Het gaat dan vooral om de scherpe of snijdende wapens.

Het is echter wel toegestaan om deze wapens in een privéwoning te hebben als decoratie of verzamelobject. Het dragen, uitstallen en gebruiken van messen (inclusief de wapens voor de vechtkunsten) buiten het huis, de school, musea en culturele centra of sportscholen is uitdrukkelijk verboden.

De conclusie die we uit al het bovenstaande kunnen trekken, is dat het niet is toegestaan om wapens voor vechtkunsten te gebruiken op straat of voor zelfverdediging.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.