Wat is het Olympisch Handvest en waar is het voor?

Het Olympisch Handvest is één van de belangrijkste documenten die de sport wereldwijd regelt. Dit is namelijk het document dat wordt gebruikt voor de Olympische Spelen. Waar gaat dit document over en wat staat erin?
Wat is het Olympisch Handvest en waar is het voor?

Laatste update: 20 januari, 2021

Het Olympisch Handvest is het leidende document van de Olympische beweging. Er staan namelijk de basisprincipes van de Spelen in. Dit document bevat ook de regels en richtlijnen die gelden voor dit evenement. Het beschrijft alles van de selectie van het hoofdkantoor tot de vereisten voor deelname, sancties en sponsors van het evenement.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft het Olympisch Handvest opgesteld in het kader van de heropleving van de Olympische Spelen. Het heeft in de loop der jaren ook verschillende veranderingen ondergaan.

De leden van de Olympische beweging zijn partners van het IOC. Dit zijn de internationale federaties, de nationale Olympische comités en de commissies die verantwoordelijk zijn voor de planning en organisatie van de Spelen. In het Olympisch Handvest zijn de rechten en plichten van elk van hen vastgelegd.

Voor wie werd het Olympisch Handvest geschreven?

Allereerst moet je weten dat dit document het ‘laatste woord’ is met betrekking tot alle zaken die te maken hebben met de Olympische beweging. Hierbinnen heeft het IOC ook een internationale reglementaire gids opgesteld voor iedereen die er deel van uit wil maken. Concreet is het ook een duidelijke en gedetailleerde gids met regels voor:

  • De Olympische beweging in het algemeen
  • Het IOC zelf
  • Toelating van internationale federaties door het IOC
  • Internationale Olympische comités
  • De Olympische Spelen
  • Disciplinaire- en strafprocedures en ook het oplossen van eventuele conflicten

Primaire grondslagen

Het Olympisch Handvest probeert een gunstig klimaat voor de sport te scheppen. Het bevordert met name de Olympische geest als een manier van leven. Het wil principes bevatten die gebaseerd zijn op ethiek. Het ziet sport als een overkoepelende activiteit die lichaam, geest en ziel combineert.

Het symbool van de Olympische Spelen

De organisatie beschouwt sportprestaties als een activiteit met veel kracht. Ze gelooft dat het de harmonieuze groei van de mensheid kan integreren met hun bijdragen aan de zoektocht naar een maatschappij met sterke humanistische principes.

Het IOC stelt ook een dringende noodzaak vast in het Olympisch Handvest. Dit is de noodzaak om de opvoeding van de jeugd door middel van sport te bevorderen.

Het grootste doel voor hen is het bereiken van een vreedzamere en meer geïntegreerde wereld. Zij willen een wereld waarin alle overblijfselen van discriminatie worden uitgeroeid. In wezen proberen ze gelijkheid van rechten, solidariteit, schoon spel en vreugde te bevorderen.

Het symbool van de moderne Olympische Spelen zijn vijf onderling verbonden ringen. Dat stelt elk van de continenten voor en benadrukt de eenheid als één van de grootste waarden. Alle mensen hebben het recht om een sport te beoefenen in overeenstemming met hun behoeften en mogelijkheden.

Op het gebied van de sport heeft men bijvoorbeeld hard gewerkt om ook vrouwen in alle nationale Olympische teams op te nemen. Bepaalde landen hebben zich hier vanwege hun culturele overtuigingen jarenlang sterk tegen verzet.

De verplichtingen van de ontwerpers van het Olympisch Handvest

Het IOC is de hoogste autoriteit binnen de Olympische beweging. Het heeft ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Olympische Spelen bij de tijd blijven. Daarom moet het het werk van elke deelnemer nauwgezet opvolgen. Het moet er ook voor zorgen dat elk handvest dat het publiceert de juiste principes bevat.

Uitreiking van de medailles

Dankzij verschillende evenementen- en activiteitenprogramma’s heeft het Internationaal Olympisch Comité zich ook kunnen committeren aan verschillende beloftes. Ze zetten zich in om de coördinatie, de planning en de ontwikkeling van elke sportwedstrijd te:

  • Bevorderen
  • Verspreiden
  • Aan te moedigen

Het vergroot ook het bereik van de sporten. Daarnaast werken ze mee aan de ontwikkeling van actieplannen voor technische ontwikkeling en ondersteunen ze maatregelen die de gelijkheid van mannen en vrouwen en de toegang tot alle sportstructuren bevorderen.

Wat de ethische aspecten betreft worden in het Olympisch Handvest ook de maatregelen gedefinieerd die leiden tot ‘schoon spel’. De maatregelen van het Handvest zijn ook bedoeld om gezondheidsproblemen bij sporters te voorkomen.

Dit betreft zowel fysieke zaken als het uitbannen van dopinggebruik onder sporters als onderdeel van hun anti-dopingactiviteiten. Voor het IOC is de bestrijding van geweld en verslavingen ook een zeer belangrijke kwestie.

Niet-naleving van het Olympisch Handvest

Het IOC bestraft ook acties die onverenigbaar zijn met de regulerende maatregelen in deze Olympische grondwet. Er is een protocol met analyse en evaluatie voor mensen en houdingen die leiden tot uiteenlopende straffen. De gevolgen kunnen variëren van een waarschuwing tot een permanente uitsluiting van deelname aan de Olympische evenementen.

Veel handelingen tegen de principes van de Olympische Spelen kunnen ook leiden tot een evaluatie door het IOC. Het kan bijvoorbeeld gaan om discriminatie op grond van ras, geslacht, cultuur of enig ander aspect van een persoon. Aan de andere kant is een recenter voorbeeld dat van sporters die positief testen op doping.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.