Wat is het World Anti-Doping Agency (WADA)?

Het World Anti-Doping Agency regelt de toegestane en niet toegestane stoffen voor sporters. Het agentschap is opgericht in 1999 en is de ultieme autoriteit als het gaat om het gebruik van illegale stoffen. Weet jij hoe dit agentschap werkt?
Wat is het World Anti-Doping Agency (WADA)?

Laatste update: 02 maart, 2020

Het World Anti-Doping Agency (WADA) is een internationale instelling. Het is in 1999 opgericht en heeft als voornaamste taak het coördineren van de inspanningen ter voorkoming van doping in de sport. Zij zijn gevestigd in Lausanne, Zwitserland, en evalueren momenteel het gebruik van illegale stoffen in de sport.

In het bijzonder werden de oprichting van het WADA en de functies van het agentschap gespecificeerd volgens internationale parameters. Vóór het bestaan van het agentschap probeerden sportbonden en -instellingen al om gevallen van doping te controleren, maar dat gebeurde op een onsamenhangende manier.

Al met al is het World Anti-Doping Agency nu de ultieme autoriteit als het gaat om het gebruik van illegale stoffen.

Oorsprong van het World Anti-Doping Agency

Terwijl het onderzoek in de Festina -affaire zich in 1998 ontwikkelde, wierp dit een donkere schaduw over bijna alle deelnemende teams aan de Tour de France.

De crisis had namelijk betrekking op een dopingnetwerk die in de wielersport ontstaan was. Dit motiveerde het Internationaal Olympisch Comité om een code wat betreft doping in de sport in het leven te roepen. In het bijzonder resulteerden deze inspanningen in de Verklaring van Lausanne.

In dit document is op 10 november 1999 de oprichting van het onafhankelijke internationale orgaan voor de bestrijding van doping vastgesteld. De eerste Olympische Spelen onder toezicht van het WADA waren de Spelen van Sydney, die in 2000 werden gehouden.

Maatregelen tegen doping in de sport

De Doping Code

Eerst en vooral is de Doping Code een document waarin regels en maatregelen voor de bestrijding van doping in de sport zijn vastgelegd. Het document, dat door het World Anti-Doping Agency is opgesteld, werd in 2003 voor het eerst gepubliceerd. Sindsdien werkt men het document regelmatig bij.

In het bijzonder regelt de Doping Code anti-dopingtests en -laboratoria. Ook de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen wordt erin geregeld. In principe is de functie van deze verordening om zaken te uniformeren, zoals bijvoorbeeld:

  • Normen
  • Sancties
  • Antidopingcontrole

De sportfederaties aanvaarden de code, voeren deze uit en houden zich eraan. Dit heeft bijvoorbeeld bij vele gelegenheden bij diverse sporten tot verschillende hervormingen geleid.

Het werk van het World Anti-Doping Agency zorgt er namelijk voor dat de sportinstellingen zich aan de regels houden. Ook de overheidsinstellingen van de landen moeten zich aan de voorschriften van dit document houden.

Lijst van verboden middelen

De lijst van verboden middelen is één van de belangrijkste voorschriften op het gebied van antidopingcontrole. Al met al vindt men hierin de definitie van verboden stoffen en de analyse van sporters, de laatste update is op 1 januari 2019 van kracht geworden.

Bovendien wordt de lijst aangepast aan de updates van de Doping Code. Zo is er in 2019 regelgeving ingevoerd met betrekking tot genetische doping.

de World Anti-Doping Agency reguleert de anti-doping code

Structuur van het World Anti-Doping Agency

In de eerste plaats zijn de teams waar het WADA uit bestaat:

  • Uitvoerend comité
  • Algemene vergadering
  • Werkgroepen en commissies

Uiteindelijk is het het wetgevende orgaan dat de beslissingen neemt. In totaal vormen 38 vertegenwoordigers dit team. In de praktijk maken 18 van deze vertegenwoordigers deel uit van sportverenigingen en openbare lichamen van verschillende landen. De rest is afkomstig van internationale sportorganisaties.

Binnen het uitvoerend comité is het de voorzitter van de organisatie die de opvolgingsinformatie aanbiedt en de sessies presideert. De werkopdrachten zijn verdeeld over thema’s. Ze behandelen de volgende thema’s:

Uiteindelijk werd op 14 mei 2019 de nieuwe voorzitter van het WADA gekozen. Momenteel is dit Witold Banka, minister van Toerisme en Sport in Polen. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.