Porozumienie o sponsorowaniu w sporcie

Porozumienie o sponsorowaniu w sporcie

Ostatnia aktualizacja: 19 maja, 2020

Porozumienie o sponsorowaniu jest zazwyczaj zawierane w formie umowy gospodarczej, która zapewnia bezpieczeństwo finansowe, jak również ustala dodatkowe zachęty dla sportowca. Ale istnieją również dotacje. Co znajduje się w kontraktach?

Umowa o sponsorowaniu może przenieść wiele korzyści sportowcowi. Może oznaczać dla niego lepszą pensję i wspinanie się na nowe szczeble kariery. Jednak przed podpisaniem czegokolwiek należy zrozumieć regulacje prawne, prawo do wizerunku oraz zobowiązania podatkowe, które wiążą się z takimi kontraktami.

W dzisiejszym artykule pragniemy wyjaśnić kilka najważniejszych kwestii związanych z porozumieniem o sponsorowaniu. Najlepiej będzie to zrobić zanurzając się w jej treść oraz regulacje prawne.

Na czym polega porozumienie o sponsorowaniu i jak działa?

Na samym początku należy wytłumaczyć, że sponsorowanie to pomoc, zazwyczaj natury ekonomicznej. Stanowi ona zachętę, a zarazem zapewnia bezpieczeństwo ekonomicznej osobie podpisującej, która wykonuje swoje zadanie, lukratywne działania, badania naukowe lub inne badania.

W hiszpańskim prawie główne prawa regulujące sponsorowanie zapisano w artykule 22 Ogólnego Prawa Reklamowego 34/1988. Przedstawia ono definicję sponsorowania, która przypomina nasze powyższe tłumaczenie:

“… za co osoba sponsorowana, w zmian za świadczenie pomocy finansowej w dziedzinie sportu, organizacji dobroczynnych, celów dobroczynnych, kulturalnych, naukowych lub innych, zobowiązuje się brać udział w reklamowaniu sponsora.”

Oznacza to, że porozumienie o sponsorowaniu może przyjmować wiele form i nie ogranicza się jedynie do świata sportu.

Jednak jeśli skoncentrujemy się głownie na umowach sponsorskich zwieranych w świecie sportu, szybko zorientujemy się, że firmy wkraczają zazwyczaj w świat sportu, aby oferować pomoc sportowcom lub instytucjom sportowym.

Rodzaje porozumień i rządzące nimi regulacje

W dzisiejszych czasach stosuje się dwa różne rodzaje porozumień o sponsorowaniu: nieformalne lub promocyjne. Kontrakty promocyjne są bezpośrednio związane z reklamami i wizerunkiem, zaś porozumienia nieformalne to zazwyczaj jednorazowe sponsorowane działanie.

Chociaż oba porozumienia wiążą z podobnymi procesami, różnią się znacznie pod względem prawnym i zakładają inne rzeczy. Tym samym zrozumienie ich różnic przed ich podpisaniem odgrywa kluczową rolę.

Porozumienie o sponsorowaniu w sporcie: przepisy

Kontrakt promocyjny łączy się bezpośrednio z reklamowaniem. Mówiąc w skrócie, sportowcy otrzymują wynagrodzenie finansowe od danej firmy w zamian za promowanie ich produktów. Poza tym sportowcy muszą również brać udział w wydarzeniach promocyjnych opisanych w umowie.

Co w takim razie jest uznawane za reklamę zgodnie z hiszpańskim prawem?

Aby się tego dowiedzieć, musimy ponownie odwołać się do Ogólnego Prawa Reklamowego. W artykule 2 czytamy, że reklamowanie obejmuje wszystkie formy komunikacji jednostek lub podmiotów prawnych zarówno w kontekście publicznym, jak i prywatnym.

Liczący mężczyzna

Takie formy komunikacji mają miejsce w kontekście sportowym jako działalność komercyjna, przemysłowa, profesjonalna lub artystyczna.

Co więcej, ten sam tekst stwierdza, że główny cel takich działań stanowi promowanie sprzedaży produktów lub właściwości, usług i zobowiązań lub praw. Poza tym firma może reklamować je w sposób bezpośredni lub pośredni.

Przed podpisaniem kontraktu należy zwrócić uwagę na okres jego obowiązywania, formy oczekiwanej obecności reklamowej i prawa do wizerunku danego sportowca. Sportowcy powinni podpisywać takie porozumienia pod nadzorem doświadczonego menadżera i doradcy finansowego.

Kluczowe elementy nieformalnych porozumień o sponsorowaniu w sporcie

Mówiąc w skrócie, nieformalne porozumienia o sponsorowaniu polegają na oferowaniu jednorazowej pomocy bez zamiaru czerpania z niej zysku, aby wspomagać oficjalne działania lub treningi amatorów. Te umowy nie wymieniają zobowiązań ani warunków umowy, które należy spełnić, aby uzyskać pomoc.

Innymi słowy, sportowcy i podmioty sportowe nie muszą spełniać warunków, aby otrzymać określoną pomoc finansową. Dlatego też w nieformalnych porozumieniach o sponsorowaniu często stosuje się ramy prawne typowe dla sponsorowania.

Główne zasady dotyczące tego typu umów opisano w artykule 1 prawa 49/2002, które dotyczy systemu podatkowego podmiotów non-profit i zachęt podatkowych do sponsorowania.

Stwierdzono w nim, że nieformalne sponsorowanie polega na udzielaniu nieformalnych dotacji. Zakładają one prywatny udział w działaniach dotyczących interesu publicznego, takich jak sport.

Jednak według prawa obowiązującego w Hiszpanii, warunki prawne nieformalnych porozumień zmieniają się, gdy dana jednostka otrzymuje dotację, która nie jest uregulowana w prawie 49/2002.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.