Najważniejsze prawa rządzące wydarzeniami sportowymi

Najważniejsze prawa rządzące wydarzeniami sportowymi

Ostatnia aktualizacja: 28 marca, 2020

Czy znasz prawa rządzące wydarzeniami sportowymi? W dzisiejszym artykule wytłumaczymy pokrótce, jakie prawa sportowe związane z planowaniem i rozwojem wydarzeń sportowych obowiązują w Hiszpanii.

Organizowanie wydarzeń sportowych może być trudniejsze niż nam się wydaje, zwłaszcza jeśli chodzi o wydarzenia profesjonalne.

Wysiłku wymaga nie tylko odpowiednia koordynacja zespołów, ale także wypełnienie odpowiednich obowiązków typowych dla danego kraju lub regionu. Dowiedz się, na czym polegają prawa rządzące wydarzeniami sportowymi.

W przypadku zawodów, które odbywają się poza granicami kraju, należy brać pod uwagę prawa międzynarodowe lub lokalne.

Cele każdego wydarzenia sportowego

Pierwszy krok podczas planowania i organizacji wydarzeń sportowych polega na określeniu ogólnych i szczegółowych celów zawodów, które mają się odbyć. Ogólnie rzecz biorąc, wydarzenia sportowe zazwyczaj mają następujące kluczowe cele:

  • Osiągnięcie wysokiego poziomu rywalizacji: ten cel przyświeca większości dużych wydarzeń sportowych. Organizuje się je nie tylko po to, aby zapewnić doskonały poziom zmagań sportowych, ale również ustalić nowe parametry dla określonego sportu. Te wydarzenia mają również stanowić świetne widowisko, którego publiczność nie zapomni przez długi czas.
  • Promowanie lub rozwój sportu: to zarówno cel społeczny, jak i cel związany ze zwiększaniem rywalizacji na poziomie lokalnym lub krajowym.
  • Obudzenie zainteresowania określonymi sportami ogólnej populacji: ten cel wiąże się ze stymulowaniem aktywności fizycznej oraz wzrostu i poprawy osiągów sportowców danych dyscyplin sportowych.
  • Stymulowanie sportu: ten cel wykorzystuje się do wypełniania funkcji społecznej przez sport. Polega na zachęcaniu ogólnej populacji do zmiany stylu życia na zdrowszy poprzez włączenie aktywności fizycznej w harmonogram dnia codziennego.
  • Takie postępowanie umożliwia zwalczanie siedzącego trybu życia i wielu schorzeń, które są z nim związane.
Bieg masowy - prawa rządzące wydarzeniami sportowymi
  • Oferowanie doskonałego widowiska: w takich zawodach nacisk jest kładziony na rozrywkę. Tym samym kolejny cel to zapewnienie publiczności niezapomnianego widowiska, w którym chcieliby jeszcze raz wziąć udział, oraz przyciągnięcie nowych fanów do danej dyscypliny sportowej.
  • Przynoszenie korzyści podmiotom i instytucjom nie związanym ze sportem: wydarzenia sportowe czasami organizuje się w celu zebrania dotacji lub nawiązania współpracy z instytucjami i podmiotami, które wypełniają funkcje społeczne.

Prawa rządzące wydarzeniami sportowymi

Prawa rządzące wydarzeniami sportowymi, obowiązujące obecnie w Hiszpanii, weszły w życie 15 października 1990 r. To główne wytyczne dotyczące organizowania wydarzeń sportowych w Hiszpanii.

W artykule 46 opisano szczegółowo klasyfikację zawodów. Te prawa odgrywają kluczową rolę w doborze regulacji, które są konieczne do ich implementacji.

Zgodnie z hiszpańskim prawem sportowym, wydarzenia sportowe można klasyfikować zgodnie z następującymi parametrami:

  • Natura: wydarzenia sportowe dzielimy w takim przypadku na profesjonalne lub amatorskie, jak również oficjalne i nieoficjalne.
  • Zakres: determinuje, czy zawody odbywają się na stopniu krajowym, międzynarodowym, stanowym czy regionalnym.
Dziecko broniące bramki

Zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami prawnymi, wydarzenia sportowe muszą być sklasyfikowane przez Wyższą Radę ds. Sportu (Consejo Superior de Deportes).

Artykuł 46 określa również, że wydarzenia sportowe mogą być organizowane przez pojedyncze osoby lub podmioty prawne. Mogą one działać w sferze publicznej lub prywatnej. Hiszpańskie związki sportowe również mogą zajmować się organizacją wydarzeń.

Walka z przemocą podczas wydarzeń sportowych

Przeprowadzając wydarzenia sportowe, należy znać obowiązujące regulacje prawne, które zapewniają bezpieczeństwo.

W walce z przemocą, rasizmem, ksenofobią i brakiem tolerancji w sporcie wykorzystuje się prawo 19/2007. Jego tekst ustala sankcje, jakie można nałożyć w przypadku pojawienia się jakichkolwiek przejawów przemocy na terenie obiektów sportowych.

Na sam koniec należy wyjaśnić, że surowo zabronione jest reklamowanie, sprzedawanie oraz spożywanie napojów alkoholowych. Ta zasada jest zapisana w artykule 67.3 hiszpańskiego prawa sportowego.

Zastosowanie tego prawa jest uznawane za kluczowe, aby nie dopuścić do pojawienia się wypadków i przemocy podczas wydarzeń sportowych.

To może Cię zainteresować ...
Broń biała w sztukach walki a hiszpańskie prawo
Fit People
Przeczytaj na Fit People
Broń biała w sztukach walki a hiszpańskie prawo

Broń biała jest dozwolona w sztukach walki, ale pod pewnymi specyficznymi warunkami. Poznaj je i uniknij nieprzyjemności prawnych.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Treści zawarte w tej publikacji zostały napisane w celach ściśle informacyjnych. W żadnym wypadku nie ułatwiają ani nie zastępują diagnozy, leczenia czy zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.