Naruszenia i sankcje w sporcie - dowiedz się więcej

Naruszenia i sankcje w sporcie
Naruszenia i sankcje w sporcie - dowiedz się więcej

Ostatnia aktualizacja: 24 października, 2019

Jak regulowane są naruszenia i sankcje w sporcie? Nie chodzi tylko o działania sędziego w meczu, to idzie znacznie dalej. Istnieją już pewne procedury regulujące dyscypliny sportowe.

Naruszenia i sankcje sportowe wykraczają poza decyzje sędziego podczas zawodów. W poniższym artykule przedstawiamy głębsze spojrzenie na oba te zjawiska oraz to, jak są rozpatrywane w świecie sportu.

Ustanowienie kompetentnych organów jest właśnie jednym z filarów sprawiedliwości w sporcie. Są one odpowiedzialne za uregulowanie i opracowanie procedury sankcji na poziomie prawnym i administracyjnym; szczególnie w przypadku wykroczeń i naruszeń zasad gry.

Czym są naruszenia i sankcje sportowe i do czego służą?

Specjaliści i kibice ze świata sportu mają wątpliwości co do ważności lub skuteczności stosowania wykroczeń i sankcji w sporcie. Ta dyskredytacja jest często spowodowana tym, że fani nie lubią, gdy sędziowie karzą ich ulubioną drużynę lub gracza.

Niemniej sankcje są ważnymi instrumentami rozpoznawania i karania wielu naruszeń przepisów, które kierują uprawianiem różnych dyscyplin sportowych.

Jeśli sędziowie nie będą karać naruszeń i nakładać sankcji w sporcie, nie ma sensu ustalanie szeregu wytycznych i zasad gry, które mają za zadanie zapewnić bardziej uczciwe i bezstronne praktyki sportowe.

Dobrze znany przykład piłki nożnej

Weźmy na przykład piłkę nożną … po co mówić o uczciwej grze i mieć obszerną ogólną regulację RFEF, jeśli wykroczenia występujące podczas meczów nie są odnotowywane, a następnie karane?

Oprócz szkodzenia tym zawodnikom i klubom, którzy szanują i przestrzegają zasad gry, bezkarność może również zachęcać do nowych niewłaściwych, a nawet brutalnych zachowań w obiektach sportowych.

Z tych wszystkich powodów sprawiedliwość dyscyplinarna jest niezbędna do egzekwowania prawa sportowego, a żeby jej stosowanie było możliwe, wymaga szczegółowych przepisów dla każdego sportu.

sędzina naruszenia i sankcje

Niemniej jednak system dyscyplinarny nie powinien zależeć wyłącznie od nakładania sankcji. Jego drugim podstawowym filarem jest promocja i nauczanie dobrych praktyk, obowiązków i praw sportowców i instytucji sportowych.

Jak ustalane są naruszenia i sankcje sportowe?

Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrozumieć na temat kar w sporcie, jest to, że nie dotyczą one wyłącznie decyzji sędziów lub sędziów podczas gier. Pamiętajmy jednak, że agenci ci są niezbędni do interpretowania każdej sytuacji w czasie rzeczywistym podczas meczu i do wskazywania naruszeń zasad gry.

W praktyce, gdy sędzia lub arbiter zaznaczy wykroczenie, jest to dopiero początek procedury sankcjonowania, którą wykonują organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach sportowych posiadające uprawnienia dyscyplinarne.

Organizacje te mają kompetencje niezbędne do ustanawiania sankcji w sporcie. Analizują i weryfikują wykroczenia, które sędziowie i arbitrzy sygnalizują podczas meczów.

Ogólnie rzecz biorąc, Federalne Komisje Dyscyplinarne są odpowiedzialne za zapewnianie sprawiedliwości w dyscyplinach sportowych. Podobnie, każdy kraj ma swoją własną jednostkę dyscyplinarną odpowiedzialną za nakładanie sankcji. Poszczególne organy są odpowiedzialne za analizowanie, dyktowanie i stosowanie sankcji.

Na przykład organem dyscyplinarnym w Hiszpanii w sprawach piłki nożnej jest Royal Spanish Football Federation – RFEF.

Komitet ds. Konkurencji, Komitet Odwoławczy oraz sami właściciele przeprowadzają sankcje w ramach Hiszpańskiej Ligi Piłki Nożnej. Decyzje podejmują zgodnie z przepisami ogólnymi i kodeksem dyscyplinarnym RFEF.

Władza dyscyplinarna a władza sankcjonująca w sporcie

Różnice między dyscyplinarnym a sankcyjnym organem prawa administracyjnego znajdują odzwierciedlenie w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sporcie. Mówiąc bardzo prosto, spójrzmy na podstawowy filar tych różnic:

  • Władza dyscyplinarna: tylko organy administracyjne mogą sprawować ją nad agentami w ramach jej struktury; na przykład pracownicy.
  • Organ sankcyjny: dotyczy każdej osoby fizycznej lub prawnej, która narusza zasady i przepisy ustanowione na poziomie administracyjnym lub prawnym.
waga i młotek - naruszenia i sankcje

Komisje ds. Konkurencji i odwoławcze mają uprawnienia dyscyplinarne do analizowania naruszeń i nakładania sankcji. Ich pole działania ogranicza się jednak do zachowań osób fizycznych i prawnych, które tworzą organiczną strukturę hiszpańskiej piłki nożnej.

Jakie są sektory analityczne tych komitetów? Piłkarze, arbitrzy, organy techniczne i kierownicze oraz kluby ligi hiszpańskiej.

Niemniej jednak organy te nie ponoszą odpowiedzialności za nakładanie sankcji na fanów ani ogół społeczeństwa uczestniczącego w wydarzeniach sportowych. Te osoby niekoniecznie są częścią RFEF lub nie są w żaden sposób z nimi powiązane.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.