Federacje sportowe: na czym polega ich działanie?

Federacje sportowe: na czym polega ich działanie?

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia, 2019

Najpopularniejsze federacje sportowe to federacje piłki nożnej. Ale czym one są i się je tworzy? Czym tak naprawdę się zajmują? Federacje sportowe to jednostki odpowiedzialne za organizację dużych międzynarodowych wydarzeń sportowych.

Ich statuty i panujące w nich zasady dotyczą większości sportów olimpijskich oraz innych sportów uprawianych na poziomie wyczynowym.

Federacje regulują również sporty na poziomie krajowym. W Hiszpanii wiele federacji ma możliwość organizowania, zarządzania i przeprowadzania ważnych zawodów i oficjalnych wydarzeń sportowych.

Kolejna istotna funkcja, którą pełnią federacje sportowe, to koordynowanie wybierania graczy do reprezentacji krajowych, które będą uczestniczyć w zmaganiach sportowych na poziomie międzynarodowym.

Prawdopodobnie słyszałaś kiedyś, takie skróty jak FIFA, FIBA, RFEF, czy RFEB. Ale wiele fanów sportu, a nawet sami gracze, często nie rozumie nawet podstaw działania takich związków. Zaliczamy do nich tworzenie, cele i przepisy prawa regulujące działanie federacji sportowych.

W naszym dzisiejszym artykule przybliżymy podstawowe aspekty prawne związane z federacjami sportowymi działającymi na terenie Hiszpanii. Dzięki temu będziemy w stanie zrozumieć rolę, jaką odgrywają w uprawianiu sportów.

Poza tym dowiemy się również, w jaki sposób zachęcają sportowców w Hiszpanii i na całym świecie do rozwijania swoich umiejętności.

Aspekty prawne federacji sportowych w Hiszpanii

Ley del Deporte (10/1991 z 15 października 1990 r.), inaczej Prawo Sportowe, to pierwsze prawo w historii, które reguluje tworzenie i funkcjonowanie związków sportowych w Hiszpanii. Aby lepiej zrozumieć naturę takich związków, musimy skoncentrować się na trzecim rozdziale tego prawa.

Artykuł 12 określa różne rodzaje związków sportowych, które mogą działać na terenie Hiszpanii. Opisuje również status prawny każdego z nich, ich główne funkcje społeczne i pełnione przez nie role.

Federacje sportowe

Jak wynika z zapisów Prawa Sportowego, w Hiszpanii wyróżnia się cztery rodzaje związków sportowych:

  • Kluby sportowe,
  • Profesjonalne ligi,
  • Podmioty promujące sport w sprawach krajowych,
  • Hiszpańskie federacje sportowe.

Hiszpańskie federacje sportowe według Prawa Sportowego

Prawo Sportowe opisuje federacje jako związki sportowe drugiego szczebla. Jednak nadal musimy zrozumieć ich prawa oraz poznać ich ogólną charakterystykę. Potrzebujemy tego, aby odróżnić je od innych klubów sportowych, lig i podmiotów podejmujących działania promujące sport.

W Hiszpanii federacje tworzą prywatne jednostki, które mają status prawny ważny w każdym miejscu w kraju. Ich struktura i sposób pracy zależą od różnych związków i krajowych jednostek sportowych, takich jak:

  • Federacje sportowe z którejkolwiek z hiszpańskich prowincji,
  • Kluby sportowe,
  • Profesjonalni sportowcy,
  • Trenerzy i członkowie ekipy trenerskiej,
  • Sędziowie i arbitrzy,
  • Każdy współpracownik lub związek, który jest bezpośrednio związany ze sportem.

Każda z federacji ma obowiązek dokonania wpisu do Rejestru Związków Sportowych [Registro de Asociaciones Deportivas], jeśli chce zacząć działać w sposób oficjalny.

Poza tym do każdej dyscypliny może być przypisana tylko jedna federacja sportowa. Wyjątek stanowią federacje dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, które podlegają innym regulacjom (Artykuł 40 hiszpańskiego Prawa Sportowego).

Pływaczka z deską

Zgodność z wytycznymi i rejestrację hiszpańskich federacji sportowych reguluje hiszpańskie prawo państwowe i odpowiednie dekrety. Jednak należy zaznaczyć, że każda z hiszpańskich prowincji ma prawo ustalać i regulować ramy prawne jednostek zarejestrowanych na jej obszarze.

Hiszpańskie federacje sportowe: osobowość prawna i interes publiczny

Chociaż federacje sportowe mają prywatną osobowość prawną, to są zarazem jednostkami interesu publicznego. Uznaje się je za takie podmioty zakładając, że każdy obywatel Hiszpanii ma prawo do uprawiania sportu.

Tym samym federacje nie mogą działać w sposób samowolny, nie biorąc pod uwagę dobra lokalnej społeczności lub obywateli całego kraju. Co więcej, wypełniają z upoważnienia określone funkcje publiczne, typowe dla podmiotów określanych w prawie terminem “jednostki współpracujące w ramach struktur administracji publicznej” [agentes colaboradores de la Administración Pública].

Koniec końców status jednostki interesu publicznego daje federacjom sportowym kilka korzyści. Mogą na przykład uzyskać dostęp do funduszy państwowych na preferencyjnych zasadach lub mieć pierwszeństwo w pozyskiwaniu środków na programy promujące sport w administracji na szczeblu krajowym i lokalnym.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.