Odpowiedzialność cywilna i ryzyko w sporcie

W niektórych przypadkach, podczas wydarzeń sportowych lub szczególnych sytuacji, należy wymagać od uczestników odpowiedzialności cywilnej. Kiedy może do tego dojść i co powinien zrobić sportowiec?
Odpowiedzialność cywilna i ryzyko w sporcie

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca, 2020

Odpowiedzialność cywilna w sporcie wciąż jest pojęciem dosyć skomplikowanym. Uprawianie jakiegokolwiek sportu wiąże się z dobrowolnym zaakceptowaniem pewnych zagrożeń, takich jak kontuzja podczas zawodów.

Jest to oczywiście bardzo ważny aspekt, który należy wziąć pod uwagę. Ale możesz również zaszkodzić innym sportowcom i być może będzie się to wiązało z rekompensatą z Twojej strony.

Kiedy więc trzeba wziąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w środowisku sportowym? Kim są osoby trzecie? Czy są tylko sportowcami, amatorami czy organizatorami wydarzeń?

Odpowiedzialność cywilna i ryzyko w sporcie

W praktyce pojęcie odpowiedzialności cywilnej odnosi się do możliwości prawnego obciążenia osoby za konsekwencje jej działań wobec osoby trzeciej.

Zasadniczo, każda osoba musi wziąć odpowiedzialność za swoje działania i naprawę szkód fizycznych i moralnych wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio innym osobom.

boks

Odpowiedzialn ość cywilna dotyczy każdego, kto ma prawa i obowiązki. Oznacza to ludzi, którzy są w stanie uznać i zaakceptować konsekwencje działania z wolnej woli. Dlatego nie można oskarżać osób, które spełniają warunki braku odpowiedzialności.

Kiedy ma zastosowanie?

Twoje działania jako sportowca podczas zawodów lub meczu, które są zgodne z etycznymi i nieetycznymi zasadami tego sportu, nie mogą być obciążone odpowiedzialnością cywilną.

Na przykład, boksera nie można oskarżyć za znokautowanie przeciwnika, o ile działanie to jest zgodne z zasadami. Zwłaszcza, że ​​obaj sportowcy zaakceptowali możliwe ryzyko związane z uprawianiem tego sportu.

Ale jest inaczej, gdy osoba, która wyrządza szkodę, narusza zasady sportu. Szczególnie, gdy jej zachowanie nie jest etyczne, jeśli chodzi o ducha gry.

Innymi słowy, odpowiedzialność cywilna w sporcie istnieje, gdy zwykłe ryzyko sportowe nie jest przyczyną kontuzji u osób trzecich. W rzeczywistości, aby mogła zostać zastosowana, szkoda musi być wynikiem nieroztropności, zaniedbania lub umyślnych działań.

kobieta spacerująca w górach

Trzymając się przykładu boksu, sportowiec może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wyrządzoną przez niego szkodę, gdy uderzy rywala w zabronione obszary ciała. I popełniając ogólne naruszenia etyki sportowej. Bardzo znanym przykładem był przypadek Mike’a Tysona, który odgryzł kawałek ucha Evandera Holyfield.

Ponadto w sportach z moderatorami lub przewodnikami, takich jak wędrówki, zwykle istnieje obowiązek umowny, który trzeba podpisać przed rozpoczęciem uprawiania tego sportu.

Zasadniczo specjaliści, którzy trenują z Tobą, zobowiązują się do nie bycia nieostrożnymi lub niedbałymi. Zgadzają się również nie wykorzystywać swojej wiedzy, aby wyrządzić innym krzywdę.

Odpowiedzialność cywilna: organizatorzy wydarzeń sportowych

Dotyczy to nie tylko sportowców i trenerów: organizatorzy wydarzeń sportowych mają także zobowiązania i obowiązki obywatelskie, jeśli chodzi o ich działalność zawodową.

Najwyraźniejszym tego przykładem jest ich obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zarówno sportowcom, jak i zespołowi technicznemu. Bezpieczni muszą być także amatorzy i fani, którzy biorą udział w wydarzeniach.

Zasadniczo ich obowiązkiem jako organizatorów jest dopilnowanie, aby obiekty pozwoliły na uprawianie sportu w bezpiecznym otoczeniu, a tym samym uniknięcie szkód wśród uczestników. Nieprzestrzeganie odpowiedzialności cywilnej może prowadzić do obowiązku zapłaty za szkody lub wypłacenie odszkodowania.

Jednakże, istnieje kilka wyjątków. Na przykład, gdy inna osoba spowoduje szkody podczas zdarzenia i ani personel, ani warunki nie mają z tym nic wspólnego.

Wreszcie, odszkodowanie lub naprawa nie mają zastosowania do odpowiedzialności cywilnej, jeśli istnieje dowód, że strona trzecia spowodowała incydent umyślnie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.