Gdy drużyna nie pojawia się na boisku: najważniejsze sankcje

Gdy drużyna nie pojawia się na boisku: najważniejsze sankcje

Ostatnia aktualizacja: 08 maja, 2020

Reguły obowiązujące w piłce nożnej na poziomie krajowym i międzynarodowym jasno określają, co należy zrobić, gdy drużyna nie pojawia się na boisku. Jakie sankcje stosuje się w takich przypadkach?

Bywa, że drużyna nie pojawia się na boisku nie tylko w przypadku sparringów. Przydarzyło się to również kilku poważnym i profesjonalnym drużynom piłkarskim. W przypadku spotkań odbywających się na terytorium Hiszpanii, Królewski Hiszpański Związek Piłki Nożnej stosuje określone procedury i sankcje, jeśli któraś z drużyn nie stawi się na meczu.

Hiszpańskie regulacje zawierają również jasne wytyczne co do tego na, jak długo przed mającym się rozegrać meczem drużyny powinny znaleźć się na terenie stadionu. Co więcej, regulacje określają kiedy każda z drużyn musi rozpocząć swoją podróż, aby dotrzeć na mecze wyjazdowe.

Gdy drużyna nie chce lub nie może grać

Najłatwiej jest wytłumaczyć zdarzenie, w którym jedna z dwóch drużyn mających brać udział w meczy nie pojawi się na stadionie w określanym czasie i dniu. Chociaż ten przypadek jest najprostszy, to zasady dotyczące braku pojawienia się dotyczą również innych zdarzeń.

Niezwykle istotny aspekt każdego meczu stanowi punktualność. W rozgrywkach amatorskich drużyny muszą dotrzeć na boisko co najmniej na godzinę przed pierwszym gwizdkiem rozpoczynającym mecz. Z kolei w przypadku profesjonalnych zawodów drużyny muszą być obecne na 30 minut przed grą.

Aby rozpocząć mecz, w każdej drużynie musi znajdować się minimalna liczba graczy. Poza tym drużyny muszą formalnie zgłosić swoich graczy do odpowiedniego podmiotu, który odpowiada za zawody.

Zawieszeni gracze nie mogą należeć do składu drużyny. Jeżeli drużyna umieści w swoim składzie gracza, na którym ciążą sankcje, odpowiednie organy ukażą ją za wprowadzanie na boisko nieuprawnianego gracza.

Gwizdek

Przyznawanie czasu oczekiwania

Przed oficjalnym ogłoszeniem nie pojawianie się, główny sędzi rozpoczyna 30-minutowy czas oczekiwania. Jednak przyznaje się go jedynie drużynom, które spotkały problemy logistyczne, o których wcześniej poinformowały sędziego.

W przypadku niedopilnowania lub umyślnego nie stawienia się na boisku, sędzia może bez jakichkolwiek ostrzeżeń odwołać mecz.

Co się dzieje, gdy drużyna nie pojawia się na boisku?

Obowiązujące regulacje ustalają ogólną zasadę, która głosi, że nieobecna drużyna przegrywa mecz. Jeśli zawody bazują na systemie punktowym, oficjalny wynik jest zapisywany jako 3:0. Te gole działają na korzyść zwycięzcy, szkodząc jednocześnie nieobecnej drużynie.

Co więcej, drużyna, która się nie pojawiła, traci trzy uprzednio zdobyte punkty. Jeżeli ma tylko dwa lub mniej punktów, jej wynik jest ujemny.

W przypadku bezpośrednich eliminacji, drużyna, której nie ma nie tylko przegrywa mecz, na który nie przybyła. Odpowiednie organy eliminują ją z zawodów bez możliwości dokończenia dwumeczu.

Sankcje dla drużyny, która nie stawi się na mecz

W zależności od przepisów obowiązujących w danych zawodach, na drużynę, która nie stawi się na mecz, można również nałożyć sankcje finansowe. Wysokość kary może wahać się w zależności od zawodów.

Sankcje stosowane w amatorskich mistrzostwach mogą wahać się w granicach od 30 do 150 euro. Z kolei podczas profesjonalnych mistrzostw można nałożyć sankcje od 3 006 do 12 021 euro.

Puste boisko i piłka

Poza tym jeśli dana drużyna nie pojawia się na boisku podczas gry u siebie, musi zwrócić drugiej drużynie poniesione przez nią koszty transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Powtarzające się wykroczenie

Królewski Hiszpański Związek Piłki Nożnej określa wyraźnie regulacje obowiązujące w przypadku powtarzających się nieobecności. Poza tym organizatorzy zawodów regionalnych i lokalnych stosują oprócz nich swoje własne, dodatkowe sankcje.

Mówiąc wprost, jeśli dana drużyna nie stawi się na meczu więcej niż raz podczas tych samych zawodów, musi liczyć się nie tylko z tym, że zostaną jej odebrane punkty i nałożone kary finansowe. Ryzykuje również wykluczeniem z danych zawodów oraz ich przyszłych edycji.

Jeżeli któraś drużyna często nie będzie stawiała się na meczach – czyli przynajmniej trzy razy podczas tych samych zawodów – właściwe organy mogą ją na zawsze zawiesić. Na szczęście wszystkie drużyny mogą tego z łatwością uniknąć przestrzegając odgórnych zasad oraz dbając o punktualność.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.