Równe płace - czy da się je osiągnąć w piłce nożnej?

Równe płace - czy da się je osiągnąć w piłce nożnej?
Równe płace - czy da się je osiągnąć w piłce nożnej?

Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia, 2020

Coraz powszechniejsze jest włączanie kobiet do zawodów sportowych. Jednak jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne, jak na przykład równe płace, przed nami jeszcze długa droga.
Jednym z podstawowych kroków potrzebnych do osiągnięcia równej płacy jest unowocześnienie przepisów, które dotyczą systemu wynagrodzeń. Ważne jest również, aby wyeliminować seksizm i zdawać sobie sprawę z rozwoju sportu kobiet na całym świecie.

Poza ekonomią

Równość w piłce nożnej i ogólnie w sporcie to nie tylko kwestia ekonomiczna. Chociaż równe płace i nagrody są ważne, kluczem są przede wszystkim równe szanse rozwoju, niezależnie od płci.

Wszakże żeby wygrać, bez względu na płeć, wszystko zaczyna się od trenowania określonego sportu. Dopóki społeczna podstawa uprawiania określonego sportu nie jest gwarantowana dla obu płci, nie możemy mówić o równości w sporcie.

Jeśli chodzi o równość, kluczowa jest administracja. Równość osiąga się poprzez ustanowienie polityki publicznej i równy dostęp do sportu niezależnie od płci czy statusu społeczno-ekonomicznego.

Aby osiągnąć te cele, ważne jest, aby w walce o większą równość zaangażowała się zarówno sfera polityczna, jak i prawna. Powinno to mieć miejsce w sporcie, a także w innych sferach życia.

Nowe przepisy sportowe a równe płace

W lutym 2019 roku hiszpańska Rada Ministrów zatwierdziła projekt nowej ustawy sportowej. Nowe przepisy zastąpią ostatnią ustawę, która została wprowadzona w 1990 roku.

Ponieważ ostatnia ustawa została wprowadzona tak dawno temu, nie odnosi się ona do wielu głównych kwestii dotyczących dzisiejszego sportu. Wśród tych kwestii jest walka z wszelkimi rodzajami dyskryminacji i przemocy.

równe płace - dziewczynki piłkarki

Głównym celem nowych przepisów sportowych jest zwalczanie dyskryminacji i promowanie równości płci. W drugim artykule rozporządzenia broni się prawa do uprawiania sportu i aktywności fizycznej. Tekst jest następujący:

… Generalna Administracja Państwowa musi zagwarantować obywatelom możliwość uprawiania aktywności fizycznej lub sportu na równych warunkach i prawach.

Ponadto nowe przepisy pozwolą Hiszpanii dostosować się do międzynarodowych mandatów ogłoszonych przez ONZ w dziedzinie praw człowieka i walki z wszelkimi rodzajami dyskryminacji w sporcie i ogólnie w społeczeństwie.

Równe płace w piłce nożnej

Jeśli chodzi o piłkę nożną, nowe przepisy promują równość za pomocą dwóch innowacyjnych punktów. Pierwszy dotyczy równego dostępu do stypendiów sportowych. Przepisy stanowią, że stypendia sportowe muszą być przyznawane w sposób sprawiedliwy i zrównoważony, niezależnie od płci wnioskodawcy.

Drugi punkt dotyczy równej płacy. Pomoc finansowa z pieniędzy publicznych musi być przyznawana równo między sportowcami płci żeńskiej i męskiej.

Oprócz tych dwóch inicjatyw, ważne jest, aby podkreślić, że nowe prawo sportowe gwarantuje również prawo do urlopu macierzyńskiego dla kobiet-sportowców.

To ważny punkt, jeśli chodzi o osiągnięcie równości w sporcie. Po ratyfikacji przepisów 40% stanowisk kierowniczych w państwowych instytucjach sportowych w Hiszpanii będą zajmować kobiety.

równe płace piłka nożna

Teraz pytanie, na które musimy odpowiedzieć, brzmi: czy to nowe prawo będzie w stanie promować równość płac w piłce nożnej? Niestety nie. Ta zmiana w tekście prawnym nie wystarczy, aby zlikwidować nierówności strukturalne, które trwają od wieków.

Dlatego ważne jest, aby modernizacji kwestii prawnych towarzyszyła odpowiednia polityka publiczna i kampanie informacyjne. Tym bardziej, że włączenie kobiet do międzynarodowych sportów jest już faktem.

Tylko w tandemie państwo i społeczeństwo obywatelskie będą w stanie współpracować na rzecz praw kobiet. Ważne jest, aby położyć kres nierównym płacom w sporcie i ogólnie na rynku pracy.

To może Cię zainteresować ...
Muzułmańskie zawodniczki – poznaj ich historie
Fit People
Przeczytaj na Fit People
Muzułmańskie zawodniczki – poznaj ich historie

Muzułmańskie zawodniczki to kobiety, które muszą walczyć nie tylko z dyskryminacją ze względu na płeć, lecz także religię i pochodzenie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Treści zawarte w tej publikacji zostały napisane w celach ściśle informacyjnych. W żadnym wypadku nie ułatwiają ani nie zastępują diagnozy, leczenia czy zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.