Rejestracja związków sportowych w Hiszpanii

Rejestracja związków sportowych w Hiszpanii

Ostatnia aktualizacja: 22 maja, 2020

Każdy, kto chce stworzyć związek zawodowy w Hiszpanii, musi wnieść wpis do Krajowego Rejestru Związków Sportowych. Czytając dzisiejszy artykuł dowiesz się jak wygląda rejestracja związków sportowych.

Sporty odgrywają istotną rolę w każdym społeczeństwie, a tworzenie nowych związków sportowych może przynosić liczne korzyści w każdej  społeczności. Dotyczą one zwłaszcza młodszych pokoleń.

Zrozumienie tego, w jaki sposób przebiega rejestracja związków sportowych stanowi klucz do stworzenia związku działającego w zgodzie z prawem i zapewniającego bezpieczeństwo jego członkom.

Normy krajowe obowiązujące związku sportowe

Wymogi i procedury związane z rejestracją podmiotu sportowego zależą od norm prawnych obowiązujących w danym kraju lub regionie. Rozpoczynając nowy projekt sportowy należy zawsze zarezerwować odpowiednią ilość czasu, aby się z nimi dogłębnie zapoznać.

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej warunkom i procedurom związanym z rejestracją związków sportowych w Hiszpanii. Zaczniemy od wymienienia różnych rodzajów związków, które można zarejestrować. Zwrócimy również uwagę na to, co je od siebie odróżnia.

Rodzaje związków sportowych w Hiszpanii

Hiszpania, podobnie jak inne kraje, posiada wiele zróżnicowanych instytucji i placówek, które angażują się w promocję i uprawianie sportów.

Dlatego też przed złożeniem wniosku o wniesienie oficjalnego wpisu dotyczącego nowego związku sportowego, należy wiedzieć jaki rodzaj związku chce się stworzyć. Tym samym trzeba poznać jego istotę prawną oraz zgodny z prawem zakres działania.

Zgodnie z hiszpańską ustawą organiczną 1/2002 z dnia 22 marca, związki sportowe w Hiszpanii stanowią zrzeszenia pro bono. Normy regionalne lub miejskie regulują zazwyczaj dozwolone aktywności takich związków.

Młodzi piłkarze

Hiszpańskie Prawo Sportowe (10/1990) zakłada możliwość rejestracji czterech różnych typów związków sportowych. Artykuł 12 ustanawia, że związki sportowe mogą się rejestrować w Hiszpanii jako:

 • Kluby sportowe,
 • Hiszpańskie federacje sportowe,
 • Profesjonalne ligi,
 • Jednostki państwowe promujące sport.

Rejestracja związków sportowych

Bez względu na to, jaki związek chcesz zarejestrować, musisz dokonać oficjalnego wpisu w Oficjalnym Rejestrze Związków Sportowych [ten link jest w języku hiszpańskim].

Potwierdzenie dokonania wpisu jest niezbędne do wydania hiszpańskiego NIPu oraz w celu przeprowadzenia innych procesów, w tym zapisanie związku do federacji sportowej lub wystąpienie o wsparcie finansowe.

Aby dokonanie oficjalnego wpisu było możliwe, związek sportowy musi spełniać następujące podstawowe warunki:

 • Został powołany do życia na podstawie dobrowolnej umowy zawartej przez trzy lub więcej osoby lub podmioty prawne.
 • Zobowiązał się działać w jasno określonym celu (na przykład aby promować i umożliwiać uprawiania koszykówki czy grę w piłkę nożną).
 • Posiada stworzony wcześniej statut, który nakreśla jego strukturę i infrastrukturę.

Założycielom i członkom związków sportowych zaleca się spotykać się w sposób formalny, aby uzgodnić następujące kwestie i spełnić wymogi Oficjalnego Rejestru:

 • Przegłosować statut.
 • Uzgodnić nazwę, adres fiskalny i cele klubu związku.
 • Wybrać osoby pełniące określone obowiązki i reprezentantów. Wybory powinny odbywać się w zgodzie z obowiązującym statutem związku.
 • Stworzyć dokument założycielski, w którym opisano wszystkie powyższe punkty, aby wyrazić zatwierdzone cele związku.

Co musi znaleźć się w statucie związku, aby został uznany za oficjalny?

Statut, który związek sportowy przedkłada przed Oficjalnym Rejestrem, ma ogromne znaczenie. Jego treść musi spełniać minimalne wymogi, aby związek mógł uzyskać oficjalny status.

Dziewczynka grająca w tenisa

Przede wszystkim w statucie należy zawrzeć wszystkie podstawowe informacje o danym związku sportowym. Zaliczamy do nich jego nazwę, adres fiskalny i rodzaj sportu.

Statut musi również informować o przestrzeganiu regulacji i statutów odpowiednich federacji lub federacji sportowych zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Poza tym aby dany związek mógł być uznany za oficjalny, jego statut musi również określać następujące istotne kwestie:

 • Przyjmowanie członków, ich prawa oraz obowiązki. Oprócz tego związek musi również wytłumaczyć warunki przyjęcia i zobowiązać się do przestrzegania zasady równego traktowania.
 • Prawa ciał organizacyjnych i reprezentacyjnych klubów sportowych. Zazwyczaj zalicza się do nich radę nadzorczą, zgromadzenie ogólne oraz dyrektora.
 • Obowiązujące prawa oraz reżim finansowy.
 • System prowadzenia dokumentacji.
 • Zmiany statutu oraz rozwiązywanie klubów.
 • Procedury związane z wybieraniem pozycji reprezentatywnych i organizacyjnych.
 • System dyscyplinarny.
 • Działania, zgody i odwołania.

Oficjalne wzory statutów są umieszczone na stronie internetowej hiszpańskiego głównego zarządu władz regionalnych.

To może Cię zainteresować ...
Zawodowi sportowcy a amatorzy – co ich różni?
Fit People
Przeczytaj na Fit People
Zawodowi sportowcy a amatorzy – co ich różni?

Czy wiesz, czym zawodowi sportowcy różnią się od amatorów? Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, kto zasługuje na miano zawodowego sportowca.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Treści zawarte w tej publikacji zostały napisane w celach ściśle informacyjnych. W żadnym wypadku nie ułatwiają ani nie zastępują diagnozy, leczenia czy zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.