Sporty górskie – prawa i obowiązki osób uprawiających

Sporty górskie oferują przygody, które warto przeżyć, ale wiążą się one również z pewnymi obowiązkami. Jakie działania prawne można podjąć w związku z wypadkami, które mają miejsce w górach?
Sporty górskie – prawa i obowiązki osób uprawiających

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca, 2020

Sporty górskie stały się stylem życia, który przyciąga coraz więcej osób. W przeszłości góry były terenem trudno dostępnym, odwiedzanym jedynie przez nielicznych.

Stopniowo, gdy ludzie zaczęli wychodzić w góry, konieczne stało się ustalenie praw i obowiązków dla osób uprawiających sport na terenach górskich.

Sporty górskie: główne obowiązki

Obowiązki podczas uprawiania sportów górskich są liczne i bardzo szerokie. Wynika to z faktu, że jest to teren bez ograniczeń, w przeciwieństwie do boiska piłki nożnej lub koszykówki.

Jest to całkowicie otwarta przestrzeń, w której ryzyko wypadków i urazów jest znacznie większe niż w przestrzeni kontrolowanej. W rzeczywistości wyposażenie wspinaczy jest znacznie bardziej zaawansowane. Tak więc sportowcy wymagają wysokiego poziomu umiejętności i wiedzy jak prawidłowo z niego korzystać.

Jak dotąd nie ma jasnych informacji na temat odpowiedzialności cywilnej, karnej, społecznej i administracyjnej podczas uprawiania sportów górskich. Prawda jest taka, że istnieje bardzo niewiele przepisów cywilnych. W większości przypadków najwięcej na ten temat możemy dowiedzieć się analizując orzeczenia sądu w konkretnych sprawach.

Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialność karna w sportach górskich jest jednym z najważniejszych elementów. Obejmuje to nakładanie grzywien, kar więzienia oraz ostrzeżeń lub kar za przestępstwa. W związku z tym osoba odpowiedzialna za konkretny czyn może pójść do więzienia lub otrzymać odpowiednią karę finansową.

wspinaczka skałkowa

Na przykład w Hiszpanii, odpowiedzialność karna może również determinować odpowiedzialność cywilną; osoby odpowiedzialne mogą być zmuszone do wypłaty odszkodowania stronie poszkodowanej. Z drugiej strony należy podkreślić, że skazanie bez przestępstwa nie jest możliwe.

Kiedy można rozpocząć postępowanie karne? Na przykład, gdy nastąpi śmierć jednego lub więcej turystów. Innym przykładem jest sytuacja, w której alpinista pokonuje trasę, do której nie miał odpowiednich kwalifikacji i nagle spada i umiera.

Między innymi można również poddawać w wątpliwość, czy osoba dorosła sprawdziła sprzęt i przestrzegała zasad bezpieczeństwa. Z takich powodów ustalenie odpowiedzialności w każdym przypadku jest sprawą bardzo złożoną; to nie zawsze jest łatwe.

Odpowiedzialność cywilna

Podobnie jak w przypadku odpowiedzialności karnej, odpowiedzialność cywilna powstaje wtedy, gdy dana osoba przyczyniła się do powstania szkody, w drodze bezpośredniego działania lub zaniechania.

W przeciwieństwie do aspektu przestępczego, w którym domniemywa się niewinność, dopóki wina nie zostanie udowodniona, w obszarze cywilnym można domniemywać winę.

Wyrazistym przykładem odpowiedzialności cywilnej jest sytuacja, w której nastolatek doznał wypadku na wycieczce w górach. Szkoła została pociągnięta do odpowiedzialności, ponieważ osoby odpowiedzialne za grupę nie zauważyły faktu, że dziecko nie miało odpowiedniego obuwia podczas wędrówki.

Sprzęt był w tym wypadku jednym z najważniejszych aspektów. Chłopiec miał na sobie buty do piłki nożnej z ćwiekami, a osoby odpowiedzialne za grupę pozwoliły dzieciom używać gałęzi jako podpórki podczas wspinaczki.

Sporty górskie i obowiązki prawne

Obowiązki, które opisaliśmy powyżej są najważniejsze w sportach górskich, ale duże znaczenie mają także inne. W tym wypadku warto również podkreślić odpowiedzialność administracyjną w kwestiach spornych.

sporty górskie - prawa i obowiązki wspinaczy

Porządek cywilny nie może określać odpowiedzialności administracji

Prawa i obowiązki w sportach górskich są wciąż przedmiotem dyskusji. Między innymi dlatego, że określenie odpowiednich parametrów nie jest łatwe ze względu na skalę zagadnienia.

Pomimo powyższego ważne jest podkreślenie odpowiedzialności, którą ponosi każdy uprawiający sporty górskie pod względem bezpieczeństwa i innych przepisów właściwych dla danego sportu.

Poza tym, w razie drobnych lub poważnych obrażeń a nawet śmierci w wyniku wypadku, możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej, karnej a nawet administracyjnej.

To może Cię zainteresować ...
Prawo karne w sporcie: jak je stosować?
Fit People
Przeczytaj na Fit People
Prawo karne w sporcie: jak je stosować?

Prawo karne w sporcie odgrywa znaczącą rolę. Część problemów w sporcie pokrywa się z tymi ujętymi w prawie karnym. Dowiedz się na czym dokładnie po...


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Treści zawarte w tej publikacji zostały napisane w celach ściśle informacyjnych. W żadnym wypadku nie ułatwiają ani nie zastępują diagnozy, leczenia czy zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.