Zawody sportowe a regulacje prawne

Zawody sportowe i regulacje prawne.
Zawody sportowe a regulacje prawne

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia, 2019

Sędziowie, dyrektorzy techniczni i trenerzy nie są tylko fanami swoich dyscyplin. Te zajęcia sportowe muszą być regulowane przez prawo w Hiszpanii, podobnie jak w wielu innych krajach. Niedawno Wspólnota Madrytu przedstawiła swoją ustawę obejmującą zawody sportowe. Poniżej wyjaśnimy to bardziej szczegółowo.

Ta modyfikacja została opublikowana 6 marca 2019 r. W jej wstępnym projekcie trudność poruszenia tej gałęzi prawa została uwzględniona w głównym wątku. Kolejną przeszkodą było Organiczne Prawo Sportu, opublikowane w 1990 roku, które dla wielu stało się nieaktualne.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę podstawę tego instrumentu prawnego w Madrycie. Powód: europejskie ramy kwalifikacji. Według władz madryckich wszyscy powinni zwrócić uwagę na podstawy konstytucyjne. Oprócz hiszpańskich ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.

Jakie zawody sportowe są regulowane przez to prawo?

Zasadniczo istnieje pięć zawodów podlegających przepisom opartym na ustawie o zawodach sportowych. Chodzi o osoby nadzorujące, trenerów, trenerów fizycznych, dyrektorów sportowych i nauczycieli wychowania fizycznego.

Ta ustawa określa obowiązki i funkcje każdego z tych zawodów osobno. Trzeci tytuł odnosi się do każdego stopnia. Ujawniają również reżim sankcji i niektóre inne protokoły związane z tymi zadaniami.

Wymagania dotyczące uprawiania sportów

Podstawowym wymaganiem jest to, że wspomniani w ustawie specjaliści sportowi muszą potwierdzić swój oficjalny stopień naukowy. Wszyscy, którzy posiadają dyplomy, certyfikaty lub tytuły, mogą również wykonywać swoje obowiązki, pod warunkiem, że zostaną uznani za profesjonalistów. To powinno być równoważne zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Specjaliści sportowi, którzy chcą działać w Madrycie, muszą powiadomić Dyrekcję Generalną odpowiedzialną za sport. Ci, którzy wcześniej pracowali w takich zawodach w innych miejscach, mogą to robić bez dodatkowych procedur.

Trener personalny - zawody sportowe

Następnie tytuł III w rozdziale I ustanawia wszystkie ważne stopnie naukowe w zależności od zawodu i sytuacji. Na przykład możemy zobaczyć wymagania dla monitora, jeśli pracujesz z uwarunkowaniami fizycznymi lub, przeciwnie, ćwiczenia to dla Ciebie zajęcie rekreacyjne. Tak jest w przypadku każdego z pięciu zawodów sportowych.

Ponadto prawo obejmuje nieformalne i alternatywne procesy uczenia się w tych zawodach. Ludzie, którzy uczą się poprzez praktykę, mogą również otrzymać zezwolenia poprzez częściową akredytację.

Zatwierdzone procesy będą tymi samymi, które występują w dekrecie królewskim nr 1224/2009. Niektóre punkty wymagają jednak wyjaśnienia w przepisach tej ustawy o zawodach sportowych.

Inne przepisy obejmujące zawody sportowe i dotyczące świadczenia usług

Ludzie mogą również uprawiać sport za pośrednictwem stowarzyszeń zawodowych, choć z pewnymi ograniczeniami. Ustanowiono również potrzebę wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ułatwi to ewentualną wypłatę odszkodowania, chociaż minimalne kwoty są określone w przepisach.

Innowacyjny aspekt tego prawodawstwa dotyczy reklamy usług sportowych. Musi być obiektywny, rozważny i zgodny z prawdą. Reklamy nie mogą zachęcać do działań szkodliwych dla zdrowia i uczciwości użytkowników.

Ponadto nie mogą oferować usług ani produktów do sprzedaży jako własność profesjonalisty w leczeniu chorób. Co więcej, właściciele siłowni i powiązane instytucje odpowiadają za udzielanie jasnych informacji na temat każdego profesjonalisty.

Ustawa o zawodach sportowych wprowadza sankcje

Ustawa o zawodach sportowych klasyfikuje naruszenia jako „bardzo poważne”, „poważne” i „niewielkie”. Każda z tych typologii ma sankcje o różnym nasileniu:

  • Bardzo poważne wykroczenie: w gruncie rzeczy jest to naruszenie zasad zawodowych, które szkodzi zdrowiu lub integralności fizycznej wykonawcy lub stron trzecich. Do tej grupy należy również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Kara waha się od tymczasowej dyskwalifikacji zawodowej na ponad rok i wynosi od 3400 do 34.000 dolarów.
sędzina - zawody sportowe
  • Poważne wykroczenia: oferowanie usługi bez posiadania odpowiedniego stopnia i wykształcenia jest poważnym wykroczeniem. Do tej kategorii należy również zatrudnianie niewykwalifikowanych pracowników jako specjalistów sportowych. Reklamy, które nie są zgodne z przepisami prawa, podlegają również karom. Kary obejmują grzywny od 1100 do 3400 dolarów i dyskwalifikacje, które mogą trwać do jednego roku.
  • Niewielkie wykroczenia: oferowanie profesjonalnych usług sportowych bez odpowiednich kwalifikacji jest lekkim wykroczeniem, o ile nie zagraża życiu konsumentów. Jeśli szkody wyrządzone zdrowiu i integralności fizycznej odbiorcy nie są poważne, wykroczenie także uznaje się za niewielkie. Sankcje oznaczają grzywny nieprzekraczające 1100 dolarów i naganę.

Podsumowując, należy zauważyć, że Madryt jest tylko przykładem zmian regulacyjnych w pozostałych hiszpańskich wspólnotach autonomicznych. Z czasem prawo dotyczące zawodów sportowych obejmie różne dyscypliny sportowe.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.