Poznaj możliwe przyczyny wcześniactwa

Okres ciąży powinien być etapem wzmożonej kontroli, ponieważ wszelkie działania mogą mieć duży wpływ na przyszłe dziecko. Jedna z konsekwencji złych nawyków podczas ciąży to przedwczesny poród. Zobacz, jakie są przyczyny wcześniactwa.
Poznaj możliwe przyczyny wcześniactwa

Ostatnia aktualizacja: 22 marca, 2021

Za poród przedwczesny uważa się taki, który ma miejsce przed 37. tygodniem ciąży. Istnieje kilka przyczyn, które mogą prowadzić do narodzin wcześniactwa. Niektórych z nich można całkowicie uniknąć, inne są jednak całkowicie poza jakąkolwiek kontrolą.

Rosnąca liczba przedwczesnych porodów

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed rosnącą liczbą porodów przedwczesnych. Możliwe przyczyny to czynniki środowiskowe i wysoki poziom stresu typowy dla współczesnych społeczeństw.

Wraz z przyczynami nieodłącznie związanymi ze współczesnym społeczeństwem i stylem życia, WHO wspomina również o pewnym stopniu zaniedbań, zarówno jeśli chodzi o niektóre kobiety w ciąży, jak i lekarzy, którzy je leczą.

Dzięki postępowi medycyny rosną szanse wcześniaka na przetrwanie trudnych pierwszych dni. Jeszcze do niedawna noworodek, który przyszedł na świat zbyt wcześnie, miał bardzo niewiele możliwości. Natomiast dziś co najmniej 80% unika poważnych problemów.

Rodzaje porodów przedwczesnych

W zależności tygodnia ciąży w momencie porodu, porody przedwczesne klasyfikuje się w następujący sposób:

  • łagodne: to sytuacja, gdy wcześniak opuszcza macicę matki między 34. a 36. tygodniem ciąży;
  • umiarkowane: ta kategoria obejmuje porody, które miały miejsce między 32. a 33. tygodniem;
  • ciężkie: to porody, które mają miejsce między 28. a 31. tygodniem ciąży;
  • skrajne: im krótszy czas ciąży, tym większe ryzyko dla wcześniaka. Porody, które mają miejsce przed 28. tygodniem ciąży, są uważane za skrajne wcześniactwo.

Przyczyny wcześniactwa

Czynniki ryzyka związane z wczesnym porodem są podzielone na dwie grupy. Są to:

Wcześniak z mamą na rękach a przyczyny wcześniactwa

Porody przedwczesne mogą następować spontanicznie lub zostać wywołane. W niektórych przypadkach dzieci przychodzą na świat poprzez naturalny poród.

Jednak bardzo często wykonuje się cięcie cesarskie. Każdy przypadek jest oceniany indywidualnie, na podstawie historii choroby matki i szeregu innych czynników.

Wcześniactwo spowodowane złymi nawykami

To czynnik, który często pojawia się przy ocenie przypadków porodów przedwczesnych. Nadwaga oraz zła lub niezrównoważona dieta to dwie zmienne, które wywołują najbardziej negatywny wpływ.

Jedną z możliwych przyczyn jest również styl życia pełen stresu i niepokoju. Dwie inne niekorzystne kwestie to brak kontroli prenatalnej od wczesnego etapu ciąży lub nieprzestrzeganie zaleceń ginekologa położnika.

Historia matki

Kobiety z cukrzycą lub nadciśnieniem tętniczym częściej rodzą dzieci przed 37. tygodniem ciąży. Ponadto osoby, które już urodziły wcześniaka, nadal znajdują się w grupie ryzyka przy kolejnej ciąży.

Niemowlę z mamą

Wiek to kolejny element, który należy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o historię medyczną matki. Zarówno bardzo młode (poniżej 16 lat), jak i mające powyżej 35 lat matki mają wyższy wskaźnik wczesnych porodów.

Stan przedrzucawkowy i cukrzyca ciążowa

To dwa z najpoważniejszych czynników ryzyka podczas ciąży. Stan przedrzucawkowy (preeclampsia) występuje z powodu nadmiernego wzrostu ciśnienia krwi, nawet u kobiet, które przed ciążą nie miały nadciśnienia. Niektóre z objawów tego problemu to obrzęk nóg i zatrzymanie płynów.

W cukrzycy ciążowej dochodzi do wzrostu poziomu cukru we krwi. Przyczyny, które powodują tę patologię, nie są do końca jasne. Chociaż w niektórych przypadkach możliwa jest progresja do cukrzycy typu 2, u wielu kobiet problem ustępuje po porodzie.

To jednak nie wszystkie najczęstsze przyczyny wcześniactwa.

Ciąże mnogie

Statystyki są bardzo jasne: co najmniej jedna na dwie ciąże bliźniacze kończy się przed 37. tygodniem ciąży. W przypadku trojaczków lub większej liczby dzieci w macicy wskaźnik wcześniactwa wynosi praktycznie 100%.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.