Przeszkody w sporcie: jak je pokonywać?

Na trajektorii każdego sportowca pojawiają się przeszkody i problematyczne sytuacje, które wymagają rozwiązania. Jednak ich występowanie jest nieuniknione i niekoniecznie musi być postrzegane jako coś negatywnego...
Przeszkody w sporcie: jak je pokonywać?

Ostatnia aktualizacja: 21 września, 2020

Przeszkody w sporcie są nieuniknione, podobnie jak i w życiu. Podczas treningów i zawodów zawsze będą występować czynniki, na które sportowiec nie ma wpływu i które spowalniają jego rozwój. Mimo to można trenować osobiste umiejętności radzenia sobie z nimi, aby zminimalizować ich wpływ.

Przeszkody w sporcie niekoniecznie jednak muszą być postrzegane jako coś złego. Może to być okazja do odkrycia nowych umiejętności i wzmocnienia zasobów każdej osoby, takich jak rezyliencja, czyli odporność psychiczna.

Najlepszym sposobem pokonywania przeszkód w sporcie jest praca nad wszystkim, co masz pod swoją kontrolą. Obejmuje to emocje, zachowania i myśli sportowca. W tym artykule podajemy kilka wskazówek, jak nauczyć się przezwyciężać trudności i niepowodzenia.

Wzmacniaj strategie radzenia sobie, aby pokonywać przeszkody w sporcie

Strategie radzenia sobie to zachowania, które wdraża każda osoba, aby sprostać wymaganiom środowiska. Wzmacnianie pozytywnych strategii radzenia sobie jest bardzo ważne w tym kontekście. Wpływają one bowiem na sposób postrzegania wydarzeń sportowych i reagowania na nie. Dlatego mogą pozytywnie wpływać na wydajność.

Ciekawe badanie w tym zakresie przeprowadzono na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie. Okazało się, że szkolenie w zakresie strategii radzenia sobie, bardzo się przydaje w zmniejszaniu niepokoju przed zawodami. Sportowiec, który ma środki do pokonywania przeszkód, jest bardziej pewny siebie i dlatego odczuwa mniejszy niepokój.

Przejmij kontrolę nad negatywnymi myślami a spojrzysz inaczej na przeszkody w sporcie

Negatywne myśli są głównym źródłem nieprzyjemnych uczuć i stresu. Niejednokrotnie to nieprzyjemne emocje wyzwalają negatywne myśli, a nie sama sytuacja.

Nie możemy uniknąć, że czasem pojawią się tymczasowe negatywne myśli. Ale nie możemy pozwolić, aby przejmowały kontrolę nad naszą osobą. Praca nad zmianą stylu myślenia sportowca jest jednym z najtrudniejszych zadań w psychologii sportowej. Ale to własnie ten wysiłek na dłuższą metę zazwyczaj opłaca się najbardziej.

Frustracja to jedna z najczęstszych przeszkód w sporcie

Istnieje kilka technik umożliwiających osiągnięcie pozytywnego stylu myślenia. Najważniejsze jest, aby wybrać tę, który najlepiej odpowiada celom interwencji. To znaczy, że inną technikę wybieramy do zmiany a inną do eliminacji określonego typy myślenia.

Przeprowadź symulacje reakcji

Skutecznym sposobem pokonywania przeszkód jest ich przewidywanie. W sytuacjach problemowych kluczowa jest zarówno wiedza o tym, jak się zachować, jak i świadomość reakcji. To bardzo pomaga w uniknięciu negatywnego wpływu takich sytuacji na sportowca.

W ramach ćwiczeń, można przeprowadzić symulację. Można odtwarzać scenariusze, w których prawdopodobnie wystąpi problem, w możliwie najbardziej realistyczny sposób. To daje możliwość  obserwowania reakcji i zachowań emocjonalnych danej osoby. Ale także możliwość zmiany tych, które nie są odpowiednie poprzez zaproponowanie bardziej pożądanych alternatyw.

W przypadku sytuacji, których nie można zasymulować, takich jak kontuzja,  można to ćwiczenie wykonać w wyobraźni poprzez wizualizację. Bardzo ciekawie opisano to w badaniu opublikowanym przez Journal of Sports Science.

Nie zaniedbuj zwiększania pewności siebie

Poziom pewności siebie jest bardzo ważną zmienną, która może decydować o tym, czy będziesz umiał pokonywać przeszkody w sporcie, czy nie.

Sportowcy, którzy wierzą w siebie, mają bardziej zdecydowaną i proaktywną postawę, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów. Wręcz odwrotnie, ci, którzy wątpią w swoje umiejętności, starają się unikać nawet wystawiania się na takie sytuacje.

Trening boksera

Sukces lub porażka w pokonywaniu przeszkód jest często kwestią nastawienia. Pewni siebie sportowcy mobilizują więcej zasobów i są bardziej wytrwali w obliczu przeciwności. Podczas gdy mniej pewni siebie sportowcy będą szukać wymówek, aby unikać jakichkolwiek konfrontacji.

Pracuj nad pokonywaniem przeszkód w sporcie

Jak stwierdzono na początku, przeciwności losu są często nieprzewidywalne i nieuniknione. Nie oznacza to jednak, że musisz zrezygnować z rozwoju i stać w miejscu, nie będąc w stanie nic z tym zrobić.

Są czynniki, które znajdują się pod kontrolą sportowca: pewność siebie, umiejętności radzenia sobie, pozytywne nastawienie. To są zmienne, które trzeba wzmocnić poprzez wysiłek psychologiczny. W rzeczywistości często mówi się, że tym, co definiuje silnego sportowca, nie jest liczba przeszkód, które napotkał, ale to, ile z nich był w stanie pokonać.

To może Cię zainteresować ...
Trening piramidalny – wyćwicz z nim brzuch
Fit People
Przeczytaj na Fit People
Trening piramidalny – wyćwicz z nim brzuch

Trening piramidalny to wymagający, ale także niezwykle efektywny sposób na płaski brzuch oraz silne mięśnie. Co więcej, możesz wykonać go w domu!


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Driediger, M., Hall, C., y Callow, N. (2006). Imagery use by injured athletes: A qualitative analysis. Journal of sports sciences, 24(3), 261-272.
  • Urra Tobar, B. (2014). Evaluación de la efectividad del entrenamiento de estrategias de afrontamiento en el nivel de ansiedad precompetitiva en tenimesistas. Revista de psicología del deporte, 23(1), 0067-74.

Treści zawarte w tej publikacji zostały napisane w celach ściśle informacyjnych. W żadnym wypadku nie ułatwiają ani nie zastępują diagnozy, leczenia czy zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.