Samoprzywództwo w sporcie: od czego zacząć?

Na początku koncepcja samoprzywództwa może wydawać się zagmatwana. W tym artykule przedstawiamy kilka kroków, które pozwolą Ci zastosować je w życiu osobistym i sportowym.

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada, 2020

Według Garza Carranza, Guzmána Sorii i Gallardo Aguilara (2018) przywództwo to zdolność każdej osoby do wpływania na innych i motywowania ich do osiągania swoich celów, zamysłów lub planów. Natomiast samoprzywództwo polega na rozpoznawaniu swoich własnych emocji, myśli lub celów.

Samoprzywództwo pozwala ludziom podejmować trafne decyzje dotyczące swojego życia. Taka osoba ma do dyspozycji dwa ważne czynniki do podjęcia decyzji, a mianowicie pewność siebie i świadomość.

Z kolei kiedy mówimy o sporcie, samoprzywództwo pomaga ponadto zachowywać wytrwałość w dążeniu do celu i utrzymywaniu dobrych nawyków. Jak wspomina Linares (2001), w tej dziedzinie ważne jest dodanie motywacji własnej i samozarządzania, aby osiągnąć zamierzone sukcesy.

Samoprzywództwo: czynniki, które wchodzą w jego skład

Przede wszystkim ważne jest, aby pamiętać o typie osobowości i upodobaniach każdego człowieka w kontekście sportu, który uprawia. W ten sam sposób należy mieć świadomość, co Cię motywuje, aby skutecznie się rozwijać w życiu osobistym i zawodowym.

Po wyjaśnieniu tych punktów możesz przejść do pozostałych składników tej umiejętności, nieważne w jakiej kolejności. Oto czynniki, które budują samoprzywództwo:

  • Samoświadomość poznanie siebie to zrozumienie i rozpoznanie swoich myśli: i emocji w różnych sytuacjach. Pomaga to zidentyfikować ich pochodzenie i ich wpływ na codzienne życie, co pozwala poznać własne ograniczenia w każdej czynności czy zadaniu.
  • Autonomia: pozwala mieć kontrolę nad priorytetami i w ten sposób być niezależnym w podejmowaniu decyzji. Dzięki autonomii sportowiec generuje w sobie odpowiedzialność za każde działanie.

  • Poczucie własnej wartości: istotne jest, aby krytyka, oceny i postrzeganie siebie były dokonywane w pozytywny sposób.
  • Motywacja: pomaga w utrzymaniu dobrego nastroju, aby stworzyć spójność działań. Rezultatem tego będzie osiągnięcie celów, zorientowanie na cel i większe zaangażowanie w ich realizację.

Rodzaje przywództwa

Według Hernandeza Mendo i Canto Ortiza istnieją trzy rodzaje przywództwa. Pierwsza, autorytarna, dotyczy osoby, która lubi wydawać rozkazy, jest czasami agresywna i chce mieć kontrolę bez otrzymywania pomocy.

Drugi styl, demokratyczny, jest odpowiedzialny za tworzenie równowagi w grupie. Środowisko, w którym znajduje się ten typ lidera, jest pozytywne, a wszyscy członkowie grupy lubią dążyć do tego samego celu.

Wreszcie trzeci typ to liderem laissez-faire – z francuskiego „pozwalać robić”. To osoba, która właściwie nie lubi być liderem. Ten typ jednostki nie dba o grupę, tłumi w sobie bierną złość i nie lubi się komunikować.

Dlaczego jednak znajomość typów przywództwa jest ważna w kontekście naszego tematu? Dana osoba powinna najpierw zrozumieć, z jakim typem lidera najbardziej się utożsamia lub jakim chciałaby być.

Wtedy osiągnie jaśniejszą wizję tego, jak zacząć kreować przywództwo w stosunku do własnej osoby. To znaczy, kiedy jednostka identyfikuje się z danym stylem, może wziąć go za przykład, aby zmotywować się do pracy nad pożądanymi działaniami.

Pierwsze kroki aby osiągnąć samoprzywództwo

Pierwszą czynnością służącą wdrożeniu samoprzywództwa jest poznanie siebie. Pozwoli nam to znaleźć silne i słabe strony każdego z nas i pomoże każdej osobie znaleźć odpowiednie narzędzia do radzenia sobie w każdej zaistniałej sytuacji.

Następnie samokształcenie oznacza opanowanie sposobu akceptacji swoich własnych błędów a potem chęć ich zmiany. Dzięki znajomości słabych i mocnych stron, człowiek może poszukać przewodnika, pomocy czy rozwiązania w zależności od potrzeby.

Trzecią rzeczą będzie wyznaczenie celów. Kiedy dana osoba określi swoje potrzeby, następnym krokiem jest określenie, dokąd chce zmierzać.

To pozwoli jej następnie przeanalizować pod tym kątem różne narzędzia i sposoby, aby móc osiągnąć to, co sobie zamierzyła. Mając na uwadze te elementy, łatwiej będzie określić jasny plan, którego należy przestrzegać.

Planowanie, kluczowy krok

Kiedy wszystkie powyższe elementy zostaną ustalone i zebrane, nadchodzi czas na skuteczne planowanie. Dobrze sprawdza się umieszczanie pomysłów na listach, rysunkach i diagramach, aby zawsze o nich pamiętać. Ponadto ważne jest, aby ustalić czas na osiągnięcie każdego celu, aby zachować stalą motywację każdego dnia.

Kiedy wszystkie plany zostaną wprowadzone w życie, konieczne jest również dokonywanie bieżących korekt zgodnie z rzeczywistymi warunkami każdej osoby. Zapewni to elastyczność w zakresie zmian, a działania będzie można w każdej chwili dostosowywać zgodnie z osiągniętymi już wynikami.

Umysł  i serce w samoprzywództwie w sporcie

Niezależnie od tego, czy jest zawodowcem, czy nie, kiedy sportowiec zrozumie znaczenie samoprzywództwa, może nim zarządzać w prostszy i bardziej produktywny sposób. Sportowiec musi pamiętać, że każda decyzja, którą podejmie, będzie związana z typem przywódcy, za którego się uważa lub jakim chce być.

Należy również pamiętać o potrzebach i narzędziach, które można dostosować do rzeczywistości każdej osoby, aby osiągnąć jej cele. Biorąc pod uwagę typ przywództwa, można również zapewnić sobie dobrą komunikację z zespołem i odpowiednie profesjonalne wsparcie.

To może Cię zainteresować ...
Fit PeopleRead it in Fit People
Zwiększenie produktywności – 5 skutecznych strategii

Zwiększenie produktywności w przypadku sportowców może przełożyć się na lepsze wyniki. Jest korzystne zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów.