Sportowcy wyczynowi - czego nas uczą?

Sportowcy wyczynowi - czego nas uczą?
Sportowcy wyczynowi - czego nas uczą?

Ostatnia aktualizacja: 27 września, 2020

Sportowcy wyczynowi mają cechy charakteru, które zadziwiają każdego. Chociaż może wydawać się, że nie mają nic wspólnego ze “sportowcami amatorami”, możemy wiele się nauczyć z ich mentalności.

Sportowcy wyczynowi często wydają się pochodzić z innej planety! Ich niezwykłe cechy fizyczne sprawiają, że wyróżniają się spośród innych zawodników, a także posiadają cechy psychologiczne, które czynią ich wyjątkowymi. Czego możemy się nauczyć z mentalności zawodowych sportowców?

Ze względu na wymagania sportów wyczynowych, sportowcy muszą dostosowywać się i zmieniać, aby osiągnąć swoje cele i nie zostać w tyle.

Jest to bardzo ważne, ponieważ wysoka wydajność w sportach wyczynowych jest bardziej zorientowana na osiąganie celów, a nie tyle na przyjemność, która dominuje w sportach rekreacyjnych.

Z pewnością nie wszyscy możemy zostać zawodowymi sportowcami, tylko nieliczni to osiągają? Ale to nie znaczy, że ich poziomy wydajności są nam całkowicie obce. Możesz się wiele nauczyć od zawodowych sportowców, ich historii i tego, jak udało im się pokonać przeciwności.

Dlatego w tym artykule omówimy podstawowe cechy elitarnych sportowców, a także sposób, w jaki można je wykorzystać i zaadaptować do własnego poziomu wyników.

Sportowcy wyczynowi odznaczają się ogromną odpornością

W karierze zawodowego sportowca pojawiają się przeszkody i trudne chwile, z którymi trzeba się zmierzyć. Jednak dzięki swojej odporności nie tylko udaje im się pokonać przeciwności, ale także uczyć się na błędach i rozwijać się.

Związek między odpornością a sportem był szeroko badany, ponieważ ta zmienna psychologiczna jest czynnikiem chroniącym przed syndromem wyczerpania, znanym również jako wypalenie.

Przetrenowanie kobieta na siłowni - sportowcy wyczynowi

Z drugiej strony wydaje się, że poziom osiągnięć jest powiązany z poziomem odporności sportowca. W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie w Granadzie uczeni doszli do wniosku, że zawodowi piłkarze mają większą odporność niż amatorzy.

Odporność nie jest cechą wrodzoną, możesz ją trenować. W rzeczywistości psycholodzy sportowi opracowali programy interwencyjne, aby ją poprawić.

Sportowcy wyczynowi: odpowiedzialni ludzie

Jedną z głównych cech sportowców wyczynowych jest ich zaangażowanie w realizację ustalonych celów. Odpowiedzialność obejmuje takie zachowania, jak skłonność do porządku, samodyscyplina i zorientowanie na wyniki.

Sporty profesjonalne są bardzo zorganizowane i wymagają od sportowca dostosowania się do ich wymagań.

Według przeglądu bibliograficznego opublikowanego w International Journal of Sports Medicine and Sciences, odpowiedzialność jest pozytywnie związana z wykonywaniem ćwiczeń fizycznych. Ponadto naukowcy zwracają uwagę na to, że ta cecha jest niezbędna do osiągnięcia wysokiego poziomu wydajności.

Aby dołączyć do elity, sportowiec musi być zorganizowaną, zdyscyplinowaną i zaangażowaną osobą, traktującą poważnie sport i jego wartości.

Są w stanie wytrzymać wysoki poziom stresu

Zawodowi sportowcy muszą przez cały sezon znosić liczne stresory. Ich zdolność do trenowania i współzawodnictwa pod tak wysokim poziomem stresu jest niesamowita.

To prawda, że ​​ludzie łatwo przyzwyczajają się do codziennego stresu, ale nie oznacza to, że nie ma on żadnych konsekwencji zdrowotnych. Długotrwałe wywieranie dużej presji może prowadzić do zaburzeń psychicznych, takich jak depresja lub lęk.

Należy zauważyć, że nie wszyscy sportowcy mają taką samą tolerancję na stres. Ta cecha może stanowić różnicę między osiągnięciem szczytu a rzuceniem sportu.

Ich poziom poczucia własnej skuteczności jest wyższy

Poczucie własnej skuteczności to osobiste przekonanie, że dana osoba jest zdolna do skutecznego wykonania określonego zachowania. Konstrukcja ta jest ściśle związana z pewnością siebie. I to w taki sposób, że wielu psychologów twierdzi, że są to cechy praktycznie tożsame.

Sport pozytywnie wpływa na umysł.

Sportowcy wyczynowi wierzą w swoje możliwości. Nie boją się przeszkód i są w stanie skuteczniej organizować swoje zasoby osobiste, aby pokonywać problemy.

W związku z tym badanie opublikowane w magazynie RETOS wykazało pozytywny związek między poczuciem własnej skuteczności a wynikami sportowymi. Oznacza to, że wysoki poziom poczucia własnej skuteczności sportowca przekłada się na wyższy poziom wydolności i lepsze wyniki sportowe.

Sportowcy wyczynowi – jak się od nich uczyć?

Aby dołączyć do elity sportowej potrzebne są nie tylko wybitne cechy fizyczne. Musisz także mieć wytrenowany umysł, zdolny do przystosowania się do nowych sytuacji i radzenia sobie z nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Możesz zastosować te cechy wyczynowych sportowców nawet na niższym poziomie. W końcu te zmienne psychologiczne są związane z sukcesami sportowymi na każdym poziomie wydajności. Jedyne, co się zmienia, to fakt, że podczas gdy w sporcie zawodowym są one niezbędne, w sporcie amatorskim są użyteczne i pożądane.

Na koniec należy zauważyć, że dołączenie do elity sportowej to długi proces, który zależy nie tylko od posiadania specjalnych cech związanych z mentalnością, ale także od treningu ciała i umysłu.

To może Cię zainteresować ...
Zawodowi sportowcy a amatorzy – co ich różni?
Fit People
Przeczytaj na Fit People
Zawodowi sportowcy a amatorzy – co ich różni?

Czy wiesz, czym zawodowi sportowcy różnią się od amatorów? Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, kto zasługuje na miano zawodowego sportowca.  • Amoedo, N. A., y Juste, R. P. (2016). Evaluación de la autoeficacia y de la autoestima en el rendimiento deportivo en Judo. Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, (29), 109-113.
  • García-Naveira, A., y Ruiz-Barquín, R. (2013). La personalidad del deportista: una revisión teórica desde la perspectiva de rasgos. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte/International Journal of Medicine and Science of Physical Activity and Sport, 13(51), 627-645.
  • Ortega, F. Z., Fernández, S. R., Extremera, M. O., Sánchez, M. C., Cuberos, R. C., y González, M. D. M. C. (2017). Análisis de la resiliencia, ansiedad y lesión deportiva en fútbol según el nivel competitivo. Cultura, ciencia y deporte: revista de ciencias de la actividad física y del deporte de la Universidad Católica de San Antonio, 12(35), 135-142.

Treści zawarte w tej publikacji zostały napisane w celach ściśle informacyjnych. W żadnym wypadku nie ułatwiają ani nie zastępują diagnozy, leczenia czy zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.