Zgłaszanie niepożądanych zachowań ratowników

Ratownicy pełnią odpowiedzialną rolę - odpowiadają za bezpieczeństwo pływających. Kiedy więc należy zgłosić zaniedbanie przez ratownika i jak należy to zrobić?
Zgłaszanie niepożądanych zachowań ratowników

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia, 2020

Ratownicy odgrywają ogromną rolę na basenie i plaży, zapewniając pływającym bezpieczeństwo. Ciąży na nich ogromna odpowiedzialność, jednak ty również musisz znać i rozumieć rolę ratownika, a także jego ograniczenia. W dzisiejszym artykule porozmawiamy o trudnym temacie, jakim jest zgłaszanie niepożądanych zachowań ratowników. Kiedy i jak należy to zrobić?

Obowiązki ratowników na basenie

Ratownicy biorą na siebie szereg obowiązków prawnych. Ich najważniejszym obowiązkiem jest pilnowanie basenu lub plaży, zwracanie szczególnej uwagi na zachowania kąpiących się w celu wykrycia i ostrzeżenia przed nieostrożnym postępowaniem.

Oprócz zapobiegania potencjalnie groźnym zachowaniom, ratownicy muszą również pilnować bezpieczeństwa całego obszaru. Na przykład, na basenie, ratownicy muszą także zwracać uwagę na niebezpieczne zachowania przy basenie, na przykład bieganie dookoła niego. 

Ponadto powinni zwracać uwagę na niewłaściwe zachowania, takie jak pryskanie wodą na innych kąpiących się oraz jedzenie lub picie na basenie.

dzieci na basenie

Ratownicy na plaży powinni informować ludzi o warunkach wodnych; szczególnie muszą zwrócić uwagę na tych, którzy ignorują flagi. Dodatkowo, zarówno ratownicy basenowi, jak i plażowi, mają obowiązek przebywania na swoim stanowisku podczas pracy.

Mogą jednak opuścić swoje stanowisko, gdy muszą udzielić pomocy osobie, która uległa wypadkowi lub jest zagrożona utonięciem. Niezależnie od wszystkiego, ratownicy powinni mieć dobre ubezpieczenie.

Ratownicy na basenie są również odpowiedzialni za utrzymanie higieny basenu, co oznacza, że od czasu do czasu muszą wyczyścić dno basenu lub pobrać próbki wody. Nie mogą jednak wykonywać tych czynności podczas pilnowania pływających.

Obowiązki ratownika

Ratownicy nie są zatrudniani dla konkretnych jednostek. Ich obowiązkiem jest opieka nad wszystkimi kąpiącymi się i nie ma traktowania preferencyjnego.

W związku z tym, dorośli, którzy zabierają dzieci na basen lub plażę muszą rozumieć, że odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci. Niektóre instytucje w innych krajach, takie jak Niemieckie Towarzystwo Ratowania Życia (DLRG) stwierdziły, że jeśli dziecko ulegnie wypadkowi poza kontrolą rodzica, odpowiedzialność powinna spoczywać na rodzicach, którzy dopuścili się zaniedbania, a nie na ratowniku.

Co więcej, ratownikom nie wolno reagować w niektórych sytuacjach. Należą do nich rabunki, przestępstwa lub zakłócenia porządku publicznego, które mają miejsce w okolicy. Oprócz braku przeszkolenia w radzeniu sobie z tymi sytuacjami, reagowanie może też odwrócić ich uwagę od obowiązków. Ostatecznie, ratownicy mają obowiązek głównie dbać o bezpieczeństwo osób pływających.

Zgłaszanie niepożądanych zachowań – kiedy należy to zrobić?

Ratownicy mogą czasami nie wywiązać się ze swoich obowiązków. Artykuł 162 polskiego kodeksu karnego przewiduje karę dla osób, które nie udzielą pomocy osobie znajdującej się “w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu”.

Zgłaszanie niepożądanych zachowań

Nieuratowanie lub nieudzielenie pomocy osobie w potrzebie może oznaczać nałożenie kary pozbawienia wolności do 3 lat.

Ratownicy: różne rodzaje ryzyka i obrażeń

W niektórych krajach można domagać się od ratownika kompensacji, jeśli doszło do obrażeń podczas akcji ratunkowej. Jednak w Polsce jest to możliwe jedynie w sytuacji, gdy możliwe jest udowodnienie, że zachowanie ratownika było zbyt agresywne.

Wreszcie, ludzie mogą również zgłosić nieumyślne spowodowanie śmierci, jeśli pływak zginie w wyniku interwencji ratownika. W takim przypadku nałożona może zostać grzywna lub kara pozbawienia wolności.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.