Zdrowie psychiczne i jego rola w sporcie

W sporcie, zdrowie psychiczne to równie ważny aspekt, jak kondycja ciała. Jego zaniedbywanie negatywnie wpływa na wydajność.
Zdrowie psychiczne i jego rola w sporcie

Ostatnia aktualizacja: 19 października, 2020

Dobre zdrowie psychiczne to fundament dobrego samopoczucia sportowca. Aspekt psychologiczny uzupełnia ten fizyczny, techniczny i taktyczny w ogólnym obrazie wydajności sportowej.

Mimo to nie zawsze traktuje się psychikę tak poważnie, jak należy. Często lekceważy się ją i zakłada, że sportowiec powinien sam sobie radzić ze swoimi problemami.

W ostatnich dekadach poświęcano dużo uwagi wysiłkom na rzecz włączenia psychologów do ekip sportowych. Jednak wciąż nie traktuje się ich na równi z trenerami czy fizjoterapeutami.

Mówienie o zdrowiu psychicznym powinno zostać znormalizowane. Gdyby tak się stało, sportowcy byliby bardziej otwarci na rozmowę o swoich doświadczeniach i trudnościach. Wówczas otrzymywaliby pomoc na czas. Przyjrzyjmy się kwestii wspierania zdrowia psychicznego u sportowców.

Lepsza regulacja negatywnych emocji

Emocje to nieodłączny aspekt naszego życiaZarówno te negatywne, jak i te pozytywne mają konkretne funkcje w utrzymywaniu równowagi pomiędzy danym człowiekiem a otoczeniem

Zdrowie psychiczne sportowca to nie tylko pozytywne emocje, ale umiejętność akceptowania i rozumienia wszelkich emocji bez poczucia dyskomfortu. Filtrowanie wszystkiego tak, by wydawało się pozytywne to nie zdrowie psychiczne, a ucieczka od rzeczywistości.

Kobieta załamana siedzi na chodniku, Zdrowie psychiczne

Akceptacja emocji jest ważna, ale przy tym warto też podejmować działania na rzecz poprawy własnego samopoczuciaJedynym na to sposobem jest aktywność – pisanie, słuchanie muzyki, spacerowanie, szukanie wsparcia innych itp.

Wyższa samoocena i więcej zaufania do siebie

Poczucie własnej wartości i zaufanie do siebie samego mają związek z tym, jak postrzegamy i oceniamy samych siebie. Intuicja podpowiada, że im lepszy stan zdrowia psychicznego sportowca, tym lepszy ma on obraz siebie samego.

Zależność pomiędzy zdrowiem a samooceną została dokładnie przebadana. Według badania opublikowanego w czasopiśmie Revista de Psicología y Ciencias Afines, poczucie własnej wartości pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i nie tylko. Przekłada się też na wyższy poziom szczęścia.

Sportowcy cieszący się dobrym zdrowiem psychicznym nie tylko bardziej wierzą w swoje możliwości, ale też bardziej cieszą się życiem i podchodzą do celów z większym optymizmem i determinacją.

Lepsza relacja z trenerem i innymi ludźmi

Zdrowie psychiczne sportowca to aspekt, który pomaga nie tylko w obszarze życia osobistego. Jego zalety rozciągają się na relacje społeczne.

Sportowiec o dobrej kondycji psychicznej bardziej ufa ludziom, którzy go otaczają. Nie ma problemu z opowiadaniem o swoich zmartwieniach ani z szukaniem wsparcie i pomocy.

Zdrowie psychiczne przekłada się na asertywność, umiejętność komunikowania uczuć i pragnień w empatyczny sposób oraz szacunek do innych.

Warto jeszcze wspomnieć, że zależność pomiędzy zdrowiem psychicznym a relacjami międzyludzkimi jest dwukierunkowa. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez uniwersytet w Barcelonie, jakość relacji z innymi i wsparcie otrzymywane od bliskich pozytywnie wpływają na zdrowie psychiczne.

Skupienie uwagi na tym, co naprawdę ważne

To jeden z najczęstszych problemów podczas zawodów. Powodem mogą być czynniki zewnętrzne – zachowanie rywali, publiczności czy czas – lub wewnętrzne – myśli i odczucia.

Kobieta podnosi sztangę

Słaba kondycja psychiczna stanowi źródło negatywnych myśli na temat siebie samego. Myśli te mogą być tak intensywne, że sportowiec nie jest w stanie skupić się na zawodach, a jego wydajność na tym cierpi.

Jeśli sportowiec popracuje nad zdrowiem psychicznym, zauważy, że ilość negatywnych myśli się zmniejszy. Wówczas łatwiej będzie skoncentrować się na tym, co ważne i odrzucić zwątpienie w samego siebie.

Zdrowie psychiczne to synonim szczęścia

Zdrowie psychiczne nie powinno być postrzegane jako luksus. Każdy ma prawo do dobrej kondycji psychicznej i czucia się dobrze z sobą samym.

Praca nad mentalnym aspektem wspomaga wydajność i ułatwia osiągnięcie celów, a także uwalnia od zmartwień. Podsumowując: zdrowie psychiczne to jakość życia i szczęście.

To może Cię zainteresować ...
Psychologiczny aspekt utraty wagi: jak go kontrolować?
Fit People
Przeczytaj na Fit People
Psychologiczny aspekt utraty wagi: jak go kontrolować?

Nadwaga może wywoływać problemy zdrowotne i wpływać na poczucie własnej wartości. Dlatego powinnaś zwrócić uwagę na psychologiczny aspekt utraty wa...


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Fernández Peña, R. (2005). Redes sociales, apoyo social y salud. Perifèria: revista de recerca i formació en antropologia, (3).
  • Góngora, V. C., y Casullo, M. M. (2009). Factores protectores de la salud mental: Un estudio comparativo sobre valores, autoestima e inteligencia emocional en población clínica y población general. Interdisciplinaria, 26(2), 183-205.

Treści zawarte w tej publikacji zostały napisane w celach ściśle informacyjnych. W żadnym wypadku nie ułatwiają ani nie zastępują diagnozy, leczenia czy zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.