Pubis Bölgesinin Dinamik Osteopatisi: Önleyici Program

Bugünkü makalemizde, pubis bölgesindeki sakatlanmaları önlemeye yardımcı olabilecek bir program hakkında bilgi paylaşacağız. Bunu kaçırmayın!
Pubis Bölgesinin Dinamik Osteopatisi: Önleyici Program

Son Güncelleme: 29 Aralık, 2020

Bugün, araştırmacıların hala öğrenmesi gereken çok ilginç ve karmaşık bir konuyu ele alacağız: pubis bölgesinin dinamik osteopatisi (dynamic osteopathy of the pubis—DOP). Bugünkü makalemizi yazarkenki amacımız, bilimsel çalışmalar ve mevcut literatür içerisinden bugüne kadar sahip olduğumuz bilgileri paylaşmak. Bu yazıda, rehabilitasyon içerikli terapi yapan uzmanların bu önleyici programın temelleri hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmayı umuyoruz.

Pubis bölgesinin dinamik osteopatisi için önleyici program

Genel olarak, önleyici bir program, tüm kas gruplarının doğru bir ton ve dengesini içerir. Sadece ağrı hissettiğinizde değil, tüm yıl boyunca vücudun bu bölgesindeki kasları çalıştırma ve geliştirme etrafında seanslar planlamak da önemli.

Bunu yapmak için yerine getirmeniz gereken bir dizi hedef var. Bu hedeflere ulaşma yolunda, içsel ve değiştirilebilir faktörleri de aklınızda bulundurun. Bu tarz bir önleme programını tasarlamak için, bu faktörler, oldukça önemliler.

Hedefler

Arencibia Sanchez (2012), bu tür programlarla hedeflememiz gereken bazı unsurlar hakkında şunları yazıyor:

 • Karın kaslarınızı güçlendirin.
 • Addüktör kaslarda esneklik kazanın.
 • Her iki bacağın addüktör kasları arasındaki güç oranını eşitleyin.
 • Kalça ve diz kirişlerindeki döndürücü kasların üzerinde durun.
 • Antagonistik kas çiftlerindeki olası değişiklikleri telafi edin.

Değiştirilebilir iç faktörler

Bu faktörler, sporcular için yaralanma riskini azaltmak için potansiyel olarak değiştirebileceğiniz faktörler olarak tanımlanır. Bu değişiklikler, önleyici stratejilerin uygulanmasıyla gerçekleşir. İşte bu değiştirilebilir faktörlerin bazı örnekleri:

 • Spesifik antrenman seviyesi.
 • Yağ yüzdesi.
 • Addüktör ve kalça kas sisteminin hareket açıklığı.
 • Addüktör ve abdüktördeki kuvvet oranı.
 • Addüktörlerin gücü ve uzunluğu.
 • Karın kaslarının gücü ve gelişimi.
 • Enine abdominallerin aktivasyonu.
 • Postürel ve biyomekanik değişimler.
Bel ağrısı çeken kadın.

Pubis bölgesinin korunması için temel kavramlar

Bu kavramlara dayalı protokol, sporcunun önleme ve koruma programının bir parçası olarak pubis bölgesini geliştirmesi için gerekli olan bir dizi özelliğe dayanmakta. Aşağıda sunduğumuz etmenler, bu iş için sahip olunması gereken özelliklerin en önemlilerinden bazıları:

Esneklik

Önleyici ve koruyucu bir programın temeli olarak esneme hareketlerini öneren birçok çalışma var. Bu açma ve germeler statik olmalı ve addüktörler, hamstringler ve oblikler gibi kas gruplarına odaklanmalı. İliopsoas ve pelvitrokanterik kasların da dikkate alınması önemli.

Esneklik kazanımını kolaylaştıran pozisyonların yanı sıra kasılma, gevşeme ve esnemeye dayalı hareketler de çok faydalı olabilir.

Proprioseptif yeniden gelişim

Bu tür bir yeniden gelişim ve antrenman süreci, pelvik kontrolü ve stabiliteyi geliştirmeye odaklanır. İlk aşamada hasta, aktivitelerini sabit bir yüzey üzerinde yapacaktır. Daha sonra kararsız bir yüzey üzerinde yapılan hareketlere geçerler. Her iki durumda da, Sitz Bones (iskial tüberositler) üzerinde denge egzersizlerinin yanı sıra gövde ve alt ekstremiteleri ayırma çalışması yaparlar. Daha sonra, hastalar, bu egzersizleri diğer spesifik kas ve denge çalışması ile tamamlayacaklardır.

Motor kontrol pubis bölgesi için çok önemli

Herhangi bir önleme ve koruma programı için, motor kontrolü üzerinde çalışmak anahtar noktalardan biri. Egzersizler, vücudun arka kısmına, kalçalara ve bel bölgesine odaklanmalı. Bu egzersizler oldukça önemliler, çünkü bu alandaki herhangi bir işlev bozukluğu pubik simfiz stabilitesini tehlikeye atabilir.

Çoğu durumda, pubisin dinamik osteopatisi izole bir biçimde ortaya çıkmaz. Hastalarda, bu probleme, genellikle bir tür sakroiliak eklem sorunu veya lumbago da eşlik eder.

Pubis bölgesi için eksantrik kas çalışması

Koruma ve rahatsılıkları önleme anlamında önemli olan diğer bir faktör, kas uzarken meydana getirilecek kasılmalarla kas yapısının geliştirilmesini içeren eksantrik çalışmalar. Hasta, bu çalışmayı, bu patolojiye dahil olan kas grupları üzerinde yapmalı. Amaç, sakatlanmanın neden olduğu dengesizliği düzeltmek.

Lomber-pelvik stabilite

Bu, pubisin dinamik osteopatisinin anlaşılmasına yardımcı olan başka bir kilit nokta. Bunun nedeni, bu dengenin, pelvisi oluşturan farklı dengeleyici unsurlar arasındaki ilişkiye bağlı olması.

Gövdenin sağlıklı bir biçimdeki nöromüsküler kontrolü ve stabil bir lomber ve pelvik bölge çok önemli. Sonuç olarak, bu alanlardan herhangi birinde meydana gelecek herhangi bir eksiklik, bir spor sakatlanmasına neden olabilir. Addüktör kasın rolünü de bu denkleme eklerseniz, bir DOP veya “pubalji” vakası ile karşı karşıya olabilirsiniz.

DOP durumunu önlemek için pratik uygulamalar

Bu nedenle, bir rehabilitasyon planı yapmadan önce, kas türlerini (tonik veya fasya) anlamak önemli. Belirli bir yapı üzerinde eksantrik veya eş merkezli çalışmanın faydalarını ve uygulamasını bilmek de oldukça önemli.

Kas sistemi türleri

Kas fasyası veya dinamik kas

 • Hızlı kasılan kas liflerinin prevalansı.
 • Birincil özellikler: anaerobik metabolizma müdahalesi, düşük yorgunluk direnci, yüksek hızlı kasılma, hareket kasları.
 • Hareketsizliğe veya patolojiye tepki olarak hipotoniye ve uzamaya meyilli kas yapısı.
 • Bu kas sisteminin parçası olan kaslar karın duvarı kasları, vastus medialis, vastus lateralis ve gluteus maximus olacaktır.

Tonik veya statik kas sistemi

 • Yavaş kasılan liflerin yaygınlığı.
 • Aerobik metabolizmanın üstünlüğü, yüksek yorgunluk direnci, yavaş kasılma hızı, postural kaslar ile karakterize edilir.
 • Hareketsizliğe veya patolojilere tepki olarak, bu kas yapısı hipotoniye ve kısalmaya doğru eğilim gösterir.
 • Bu gruptaki kaslardan bazıları psoas, addüktörler, tensor fasciae latae, hamstringler, pyramidalis ve quadratus lumborum olarak biliniyor.

Tonik kaslar için eksantrik çalışmalar

Bu tür bir çalışma rutini, bir dizi sarkomer yaratmaya yönelik olacaktır. Başka bir deyişle, bu egzersizler, kası uzatma eğilimindedirler. Bunları toplam genlik ile veya harici genlik ile yapabileceğinizi de unutmamak önemli.

Toplam genlik, tam bir kasılma ve kasın tamamen gerilmesi ile karakterize ediliyor. Bu tür egzersizler, hareket genliğinde artışa neden olur. Aynı zamanda kasılma bileşeninin toplam uzunluğunu da artırır.

Öte yandan dış genlik, eksik bir kasılmaya ve tam bir gerilmeye işaret eder. Bu, tendonlardaki büyümeye bağlı olarak kas uzunluğunda bir artışa neden olur.

Pubis bölgesi için sırt egzersizleri.

Faysa için eş merkezli çalışma

Eş merkezli çalışmaların amacı paralel sarkomerler yaratmak olacaktır. Başka bir deyişle, bu hareketler, kası kısaltma eğiliminde olacaktır. Bu çalışmanın medial veya dahili genlikte yapılabileceğini bilmek de bu egzersizlere yönelik ilginç bir boyutu oluşturuyor.

İç genlik, kasılma bileşeninin azalmasına ve kas uzamasına neden olan tam bir kasılma ve eksik gerilmeyi ifade eder.

Öte yandan, medial genlik, tamamlanmamış bir kasılma ve eksik bir gerilme ile karakterize olacaktır. Sonuç olarak, kasılma bileşenindeki bir azalmanın neden olduğu bir hareket genliği kaybı ortaya çıkmakta.

Pubis bölgesinin dinamik osteopatisi: sonuç olarak

Pelvik sakatlıklar çok çeşitli olabilir, bu yüzden, hepsi için aynı koruyucu veya önleyici egzersiz planını kullanabilir miyiz? Her sporcunun kişiselleştirilmiş bir protokole ihtiyacı var mı? Ayrıca, DOP için önleyici tedbirler tüm sporlar için aynı mı?

Sonuç olarak, evrensel bir koruma ve önleme protokolünün olmadığını ve farklı sporcuların farklı planlara ihtiyaç duyacağını hatırlamak önemli. Bunun nedeni, her bireyin benzersiz antrenman ayarlamalarına ihtiyaç duyması ve her profesyonelin, kendi bakış açısından ve uzmanlık açısından bu sakatlıklarla ilgilenmesi olacaktır.

Sonuç olarak, multidisipliner bir yaklaşım, başarı için en iyi seçenek olarak görülmeli ve her sporcu için kişiselleştirilmiş bir plan oluşturma yoluna gidilmeli.

İlginizi çekebilir ...
Spor Sakatlanmaları ve Rehabilitasyon Aşamaları
Fit Peoplesayfasında okuyun Fit People
Spor Sakatlanmaları ve Rehabilitasyon Aşamaları

Spor sakatlanmaları dünyasına ve rehabilitasyon sürecine derinlemesine dalacağız. Sporcuların sakatlıkların olumsuz sonuçlarının farkında olmaları ... • Santilli, O. L., Nardelli, N., Santilli, H. A., & Tripoloni, D. E. (2015). Sports hernias: experience in a sports medicine center.
 • Garvey, J. F. W., & Hazard, H. (2014). Sports hernia or groin disruption injury? Chronic athletic groin pain: a retrospective study of 100 patients with long-term follow-up. Hernia.
 • Serner A;  Sundstrup, E;  Due Jakobsen,M; Thorborg, K; Andersen,L;  Hölmich,P. (2014). EMG evaluation of hip adduction exercises for soccer players: implications for exercise selection in prevention and treatment of groin injuries.
 • Ekçi, B., & Beyzadeoglu, T. (2014). Groin Pain in Athletes—Sports Hernia and Osteitis Pubis. En Ellsworth, A. A., Zoland, M. P., & Tyler, T. F. (2014). Athletic pubalgia and associated rehabilitation. International journal of sports physical therapy.
 • Arencibia Sánchez, L.; Castillo Acosta, S.; Navarro Navarro, R.; Ruiz Caballero, J.A.; Brito Ojeda, Mª E. (2012), osteopatía dinámica del pubis.
 • Thorborg, K., Serner, A., Petersen, J., Madsen, T. M., Magnusson, P., & Hölmich, P. (2011). Hip adduction and abduction strength profiles in elite soccer players implications for clinical evaluation of hip adductor muscle recovery after injury.