Başarıya Ulaşmak İçin Sporda İletişim Kurmanın Önemi

Oyunda başarılı performans göstermek için sporda iletişim çok büyük önem taşır. İletişimin bir takımın performansını nasıl iyileştirebileceğini bilmek isteyenler yazımızı okuyabilir. 
Başarıya Ulaşmak İçin Sporda İletişim Kurmanın Önemi

Son Güncelleme: 15 Aralık, 2019

Spor metadolojisi söz konusu olduğunda sporda iletişim her zaman öncelik değildir. Ancak aralarındaki iletişim iyi olan bir takım genellikle geçinemeyen bir takımdan daha başarılıdır. Peki, iyi iletişim ne anlama gelir? Nasıl başarılır?

Öncelikle, iletişimin, sporu aşacak şekilde temasa geçme ve etkileşim kurma yöntemi olduğunu netleştirmemiz gerekir. Konuşma ve diğer kanallar yoluyla iletişime geçmek toplumumuzun temeli olmuştur.

Halihazırda büyük ihtimalle sizin de bildiğiniz gibi iletişim gelişimin, iş birliğinin ve koordine olmuş işin önünü açar. Babil kulesi hikayesinde olduğu gibi insanlar yeterince iletişim kuramadıklarında amaçlarına ulaşamazlar.

Sporda iletişim

İnsanların yaptıkları aktivitelerden biri olan sporda da iletişim kurmaya ihtiyaç duyulur. Kuralları anlamak, takım olarak çalışmak, rakiplerle ve izleyicilerle etkileşime geçmek için ister mimikle ister konuşarak iletişim kurmak her zaman gereklidir. Bu yüzden aşağıdaki kısımlarda iletişimin mevcut olduğunu görürüz:

 • Antrenman: Fizik antrenörleriyle ve koçlarla çalışmak için iyi iletişim kurmak gerekir. Akışkan bir şekilde gerçekleştiğinde ve iletişim kuranlar doğru mesajı aldıklarında iletişimin kesinlikle ‘iyi’ olduğu kabul edilir.
 • Oyun: Temel olarak meslektaşlar arasındaki iletişimde, sporcular oyun sahasında birbirlerini çok iyi anlamalıdırlar. Uzaktan atılan bir bakışla, yapılan bir mimikle veya söylenen bir cümleyle, diğer kişinin ne yapacağını anlamak çok önemlidir.

İletişim nedir?

İletişim, verici alıcıya bir kanal yoluyla mesaj yolladığında gerçekleşir. İletişim kanalları dilsel veya konuşma dışı olabilir. Ancak iletişim net, öz ve direkt olmaktan pek çok şekilde uzaklaşabilir.

kadın futbol iletişim

Özellikle sporda bu tür durumlar yaşanabilir. Sporcuların bu tür durumları aşma yeteneği kazanması son derece büyük önem taşır. Bu durumlardan bazılarını öne çıkaracak olursak:

 • Gürültülü ortamlar: Spor aktivitelerinin yapıldığı yerler, izleyiciler nedeniyle gürültülü alanlardır. Bu, katılımcılar arasındaki iletişimi zorlaştırabilir.
 • Rakiplerin varlığı: Çoğu zaman mesajların şifrelenmesi gerekir. Bu da ancak takım üyeleri birbirini çok iyi anladığında yapılabilir.
 • Birden çok rol: Bir takımda çok sayıda katılımcı ve aynı şekilde üstlenilmesi gereken çok sayıda rol olabilir. İletişim iyi yapılandırılmadıysa bu, problem olabilir.

Olumlu iletişim: Sporda çok önemli

Psikolojik açıdan bakıldığında iletişim, takım oyuncularının görevlerini yerine getirebilmelerinin tek yoludur. Koçlar tarafından kurulacak dikey ve net bir iletişim yapısı iyi olabilir ancak bu, iletişimin kesinlikle etkili olacağı anlamına da gelmez. Başarılı iletişimin anahtarı çift yönlülüktür.

Bir sporcu, stratejik emirleri uygulamanın yanında, bu kararların alındığı sürecin de bir parçasıysa, işte o zaman olumlu iletişim gerçekleştirilmiş demektir. Bir sporcu kendini bir projenin parçasıymış gibi hissediyorsa bu, onun takımın içinde sesini duyurabildiği anlamına gelir.

Bir sporcu, spordaki yeteneğinin dışında da dikkate alınmayı ister. Bu yüzden iletişim sürecindeki katılımınız ne kadar yüksek olursa, kişisel etkileşiminiz ve takım performansınız da o kadar iyi olacaktır.

Antrenörün rolü

Koçlar, bir referans noktası olmanın yanında, takımdaki iletişim süreci için temel kuralları da belirleyen kişilerdir. Bu nedenle, takımda olumlu iletişimin gerçekleştirilmesi, temelde, koçun iletişim stiline bağlıdır. Siz de bir takım koçuysanız, aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

 • Net ve öz konuşun. Oyunla ilgili konuları yoruma açık bırakmanız şart değildir. En azından bir kişi fikirlerini açıkça ve diğer takım üyelerine geçecek şekilde ifade etmeye çalışmalıdır.
 • Direkt olun. Üçüncü partiler aracılığıyla iletişim kurmak, iletişim kurmanın en iyi yolu değildir. Genellikle kırılmış bir telefonun yarattığı etkiyi yaratır.
 • Çok sayıda kaynak kullanın. İletişim her zaman sözlü bir şekilde gerçekleşmez. Bir koç el hareketleri yapmalı, yazmalı, çizmeli ve fikirlerini oyuncularına anlatmak için elindeki tüm araçları kullanmalıdır.
 • Katkı sağlanmasına izin verin. Bir koç, bunun oyunla ilgili fikirlerine çok fazla karışmasına izin vermeden, sporcularının seslerinin duyulduğunu hissetmelerini sağlamalıdır.
 • İki yönlü iletişim kurun. Eğer koçsanız çift yönlü iletişim kurun. Geri bildirim, fikirlerinizi doğrudan anlattığınız kişilerin ihtiyaçlarını ve duygularını size aktardıkları bir araçtır.
çocuk takım antrenör
 • İkna edin. Etkileyici olmak olumlu iletişime dayanır. Sporcular koçlarına güvendiklerinde, onları, amaçlarını gerçekleştirebileceklerine inandırmak daha kolay olacaktır.

Geri bildirim: Sporda iletişimde bir başka anahtar

Mesaj, tepki alma ihtimali olmadan, alıcıda kalıp öldüğünde, iletişimle ilgili bir sorun var demektir. Bu nedenle sporda başarılı iletişimin temeli geri bildirimdir.

Geri bildirimin, seviyeleri ne olursa olsun takım üyelerinin her seviyede, performans değerlendirmesi alabildikleri ve aynı zamanda yapabildikleri bir araç olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu, hem koçlar hem de sporcular için geçerlidir.

Aynı takımdaki sporcular, kendi aralarında veya koçlarıyla net bir çatışma yaşadıklarında, bu, çözüm için doğru araçların kullanılmadığı anlamına gelir. İşte bu noktada olumlu iletişim mekanizmalarını kullanmanın önemi ortaya çıkar.

Bu, takım üyelerinin tamamının görüşlerini ifade edebilmesi ve doğru ortamlarda bulunarak çatışmaları çözebilmeleri anlamına gelir.

Pek çok kişinin gözünde sporda iletişim hayati önem taşıyan bir şey değildir. Ancak iletişimle bağlantılı olan her şey takımın performansına doğrudan yansıyacaktır. Bunları hesaba katmak ve uygulamaya çalışmak her zaman pozitif bir şeydir!

İlginizi çekebilir ...
Takım Sporları ve Çocuklar İçin Yararları
Fit People
sayfasında okuyun Fit People
Takım Sporları ve Çocuklar İçin Yararları

Çocuklarınızın takım sporları yapmaları yaşamları boyunca çok olumlu bir etki yaratacaktır. Sosyal becerileri ve arkadaşlıkları öğrenmelerine yardı...  • Aicart, L. M., Fernández, I. C., López-Walle, J., & Solá, I. B. (2017). Controlling coach style, basic psychological need thwarting and ill-being in soccer players. Revista de Psicologia del Deporte, 26(4), 119-124.
  • García-Angulo, A., García-Angulo, F. J., Torres-Luque, G., & Ortega-Toro, E. (2019). Applying the new teaching methodologies in youth football players: Toward a healthier sport. Frontiers in Physiology, 10(FEB). https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00121
  • Torrado, J., Arce, C., Vales-Vázquez, Á., Areces, A., Iglesias, G., Valle, I., & Patiño, G. (2017). Relationship between Leadership among Peers and Burnout in Sports Teams. The Spanish Journal of Psychology, 20, E21. https://doi.org/10.1017/sjp.2017.18

Bu yayının içeriği bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. Hiçbir zaman bir uzmanın teşhislerini, tedavilerini veya tavsiyelerini kolaylaştırmaz veya onların yerine geçmezler. Herhangi bir şüpheniz varsa güvendiğiniz uzmanınıza danışın ve herhangi bir işleme başlamadan önce onayını alın.