Boksta Doping: Önemli Hukuki Boyutları

27 Mart, 2020
Sözde fark edilmeyen doping yöntemlerinin boksta kullanıldığı iddiaları son zamanlarda büyük tartışmalara yol açmıştır. Burada size biraz daha fazla bilgi vereceğiz.
 

Tüm başarılarına ve unutulmaz karakterlerine rağmen, boks doping kullanımı listesinde gurur duymayacağımız bir sırada bulunuyor. WADA (Dünya Anti-Doping Ajansı) tarafından derlenen rakamlara göre boks spor tarihinde en çok olumlu doping vakası olan 10 spor dalı arasında yer alıyor. Size bokstaki doping kullanımı hakkında daha fazla bilgi vereceğiz.

Boksta algılanamaz bir doping var mı?

2017’in sonunda, spor hekimliği, iki WADA doktoru tarafından endişe verici bir bulgu ile devrim yarattı. Onlara göre, saptanamayan doping elde etmek için gen terapisinden bilgi ve teknolojiler kullanılıyordu.

Bilinen bu verilerde, bir virüsün genetik bilgisini değiştirebilen boksörün vücuduna gönüllü olarak enjeksiyonu analiz edildi.

Dünya Boks Derneği tarafından 96. yılda düzenlenen yıllık kongre sırasında Nicholas Rizzo ve Raul Saucedo tarafından bu konuşma gerçekleştirildi. O gün, tamamen yeni ve oldukça kasvetli bir tablo ortaya çıktı.

Bu ünlü vakalar, laboratuvar testlerinin ve spor düzenlemelerinin boksta yeni metodolojileri ve tekniklerini dikkate almadığını açıkça ortaya koymuştur.

Bir yandan teknolojik boşluklar, Wada laboratuvarlarının sözde ‘gen dopingi’ gibi vakaları tespit etmesini engelledi. Öte yandan, boksörün vücudunda belirli bir virüsün varlığı tespit edilmiş olsa bile, bunu yaptırma olasılığı düşük olacaktır.

Bu, spor mevzuatı veya Dünya Anti-Doping Ajansının ceza kanunları tarafından açıkça yasaklanmayan bir uygulamadır. Öyleyse, yönetmeliklerde bir boşluk mu var?

 

Bu olayı önleme ve boksta dopinge karşı ‘gelecek’ mücadelesi olarak adlandırdığımız şey, kaçınılmaz olarak bilim ve spor tıbbının ilerlemesine bağlı olacaktır. Aynı şey, uluslararası düzeyde spor pratiğini düzenleyen yasal metinlerin ve etik kuralların güncellenmesi için de geçerlidir.

Dopingin hukuki boyutları: Güncellemenin önemi

Yukarıdaki durum, boksun hukuki boyutlarının sürekli güncellenmesi gerektiğine dair açık bir örnektir. Giderek daha hızlı değişen bir dünyada, yasaların ve düzenlemelerin her zaman aynı kaldığını iddia etmek mantıklı değildir. Hem sporun hem de sporcunun toplumun ritmini takip ederek sürekli dönüşüm içinde olacağı düşünülmelidir.

doping

Özellikle doping hakkında konuşursak, kavramın modernizasyonunun kendisini önlemede önemli ilerlemeler sağladığını açıkça görüyoruz. Geleneksel olarak, yasaklanmış veya düzenlenmemiş yöntemlerin, elementlerin veya kimyasal maddelerin kullanımı doping olarak yorumlanmıştır.

Bununla birlikte, yıllar geçtikçe ve yeni metodolojilerin ortaya çıkmasıyla birlikte, dopingin spor alanındaki boyutu daha geniş bir yer bulmuştur. Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA-AMA) tarafından dünya Anti-Doping Ceza Kanununun yayınlanmasının ardından, kavram sporda anti-doping kurallarını ihlal eden herhangi bir eylemi dahil etmeye başladı.

 

Bu daha geniş anlayış, sporcunun ötesinde doping hakkında yasal olarak konuşmayı da mümkün kıldı. Birkaç yıldır, antrenörler, spor doktorları ve teknik, tıbbi ve idari personelin diğer üyeleri de doping suçunu işleyebildi.

Boksta yasal olarak kabul edilen nedir?

Temel olarak, dünya Anti-Doping kurallarını ihlal eden herhangi bir uygulama veya eylem böyle kabul edilir. Spor dopingi olarak sınıflandırılabilecek bazı örnekler şunlardır:

 • Spor müsabakaları veya etkinlikler sırasında yasaklanmış yöntemler veya maddeler kullanmak veya bunu yapmaya çalışmak.
 • Metabolizmaları veya belirteçleri gibi yasaklanmış maddelerin bir sporcunun kan dolaşımına, idrarına veya diğer vücut sıvılarına sokulması.
 • Örnekleri vermeyi reddetmek veya sebepsiz klinik/tıbbi denemelerden kaçınmak.
 • Test ve çalışmalarda hile veya dolandırıcılık herhangi bir biçimde yapan veya sonuçları tahrif.
doping

 • Eksik rekabet testleri
 • Satın alma, satış ya da (ya da bunu yapmayı deneyen) yasaklanmış maddeler ve yöntemler kullanma.
 • Diğer sporcular için kolaylaştırılması, uygulama ya da sporcular için yasaklanmış kimyasallar reçete, ya da teşvik ya da kullanımı teşvik, satın alma, satış veya bilgilendirme.
 
 • Kurucu, teşvik veya yasaklanmış dernekleri katılıyor.
 • Yukarıdaki davranışlardan herhangi birine suç ortağı olarak hareket etmek, davranışın kolluk kuvvetlerine bildirilmesiyle örtülmüş olsun veya olmasın.

Boksta gen dopingi konusundaki tartışmaların ardından WADA, yasaklanmış listesine de gen terapisini dahil etmek zorunda kaldı.

Yukarıdaki tüm nedenlerden dolayı, şu anda ve WADA’ya göre, “atletik performansı artırmak için hücrelerin, genlerin veya genetik elementlerin veya gen ekspresyonunun modülasyonunun terapötik olmayan kullanımını” uygulayanlar doping suçuyla suçlanabilir.

 
 • Código Mundial Antidopaje. 2009. Extraído de: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-code-2009-esp.pdf
 • Asociación Mundial de Boxeo. Extraído de: https://www.wbaboxing.com/es/tag/asociacion-mundial-de-boxeo#.XkZigShKiUk