Spor Etkinlikleri Mevzuatları

11 Şubat, 2020
Bu yarışmalar hakkındaki kanunlar nelerdir? Aşağıdaki makalemizde İspanya'daki spor etkinliklerinin planlanması ve geliştirilmesi ile ilgili yürürlükte olan yasaların kısaca neler olduklarını açıklayacağız. 
 

Spor etkinliklerinin düzenlenmesi özellikle profesyonel alanda hayal ettiğimizden çok daha uğraştırıcı olabilir. Sayısız planlama ve takım iş birliği gayretlerinin yanı sıra her ülke veya bölgedeki spor etkinlikleri hakkındaki mevcut mevzuatın da farkında olunması gerekir. 

Mantıksal olarak, yurt dışında düzenlenen etkinliklerde uluslararası düzeydeki düzenlemelere danışılması tavsiye edilir. Ayrıca, etkinliğin düzenleneceği ülkeninde kendine has olan mevzuatını bilmek gerekir.

Her bir Spor Etkinliğinin Ayrı Hedefleri

Spor etkinliklerinin planlanması ve organizasyonunda yasalar çerçevesinde hareket etmenin ilk adımı yapılacak olan yarışmanın veya kutlamanın genel ve kendine özgü hedeflerini tanımlamak olacaktır. Genel olarak, spor niteliğindeki etkinlikler aşağıda belirtilen temel hedefleri esas alır.

  • Yüksek düzeyde rekabet elde etme: Uluslararası spor etkinliklerinin çoğu bu temeli esas alır. Sporcular arasında mükemmel bir seviye sağlarken yüksek profesyonellikte rekabet oluşturmanın ve spor dallarında yeni standartlar oluşturmanın yanı sıra onları izleyen halka unutulmaz bir gösteri sunmayı da hedeflemektedir.
  • Sporun teşvik edilmesi ve geliştirilmesi: İşte burada sporun sosyal işlevleri yerel veya ulusal düzeyde rekabet düzeyini artırmak amacıyla birleştirilmiştir.
  • Bazı spor etkinliklerine nüfusun ilgisini uyandırmak: Amaç fiziksel faaliyet pratiğini ve belirli spor dallarındaki sporcuların seviyesindeki büyümeyi ve gelişmeyi teşvik eder.
 
  • Sporu teşvik etmek: Bu hedef sporun sosyal işlevine daha yakındır. Buradaki temel amaç nüfusun genelini daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeye teşvik etmek, fiziksel faaliyetleri günlük rutinlerine dahil etmek ve olduğu yerde oturma, aşırı kilo ve ilişkili hastalıklarla mücadele etmektir.
maraton koşan yarışmacılar

  • Mükemmel bir gösteri sunmak: Bu spor etkinliklerinde odak noktası eğlencedir. Temel amaç, insanlara daha sonra tekrarlamak isteyecekleri muhteşem bir deneyim sunmaktır. Ayrıca, bu tür kutlamalara katılmak isteyenlerin sayısını artırmak da amaçlanıyor.
  • Spor dışındaki sosyal kurum ve kuruluşlardan faydalanmak: Bu tür spor etkinlikleri genellikle bir dayanışma işlevi görür. Buradaki amaç, sosyal işlevleri yerine getiren kurum ve kuruluşlar için bağış ve işbirlikleri toplamaktır.

Spor Etkinlikleri Mevzuatı: İspanya Spor Kanunu

15 Ekim 1990 tarihli yürürlükte olan Spor Kanunu, İspanya’da spor etkinliklerinin hazırlanması  için ana düzenleme aracıdır. 46. maddesinde, bu yasa spor alanındaki yarışmaların ayrıntılı bir sınıflandırılmasını oluşturur ve bu madde bunları gerçekleştirmek için ne tür düzenlemelerin gerekli olduğunu belirlemek için gerekli olacaktır.

 

İspanyol Spor Kanununa göre spor etkinlikleri aşağıdaki etkenlere göre sınıflandırılabilir. 

  • Sporun Doğası: Burada spor etkinlikleri profesyonel ve amatör veya resmi ve gayri resmi olarak ayrılır.
  • Kapsam: Müsabakaların ulusal, uluslararası, eyalet, bölgesel vb. olup olmadığıdır.

Mevcut düzenlemelere göre, eyalet düzeyinde bir etkinlik olarak değerlendirebilmek için, spor müsabakalarının bu niteliği Yüksek Spor Konseyinden alması gerekmektedir. İlgili spor federasyonları da bu durumu sağlayabilir.

Diğer yandan, 46.madde spor etkinliklerinin organizasyonlarının hangi kamu veya özel alandaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilebileceğini de belirlemektedir. Bu gelişimler, profesyonel ligler ve spor takımları gibi farklı İspanyol spor kurumlarınca da gerçekleştirilebilir.

kale arkasından bir fotoğraf

Spor Müsabakalarındaki Şiddetle Mücadele

Spor etkinlikleri düzenlerken, sporda şiddet olaylarını önlemek için gerekli güvenlik önlemleri hakkındaki mevcut düzenlemeleri bilmek önemlidir. 

Bu nedenle, 19/2007 sayılı Kanunun şiddete, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve sporda hoşgörüsüzlüğe karşı hükümlerinin farkında olmak önemlidir. Bu kanun, spor tesislerinde şiddet eylemlerine uygulanacak cezaları belirler ve aynı zamanda organizatörlerin kendilerinin tanımlanmasını sınırlar, önlenmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili sorumlulukları tanımlar.

 

Son olarak, İspanya Spor Kanununun 67.3. maddesinde belirtildiği üzere, spor sahalarında alkollü içeceklerin tanıtımının, satışının ve tüketiminin yasaklandığını belirtmek gerekir. Bu düzenlenmenin uygulanması, sarhoşluk halinin bu etkinlikler sırasında kaza ve şiddet içeren eylemleri desteklemesini önlemek için temel kabul edilir.

  • Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Extraído de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-13408
  • Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Extraído de: https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-25037-consolidado.pdf