Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Kuralları ve Yaptırımları

Olimpiyat Oyunlarının organizasyonunun da kuralları vardır, ve bunlar ihlal ve yaptırımlar gibi olasılıkları da içerir. Bunları denetleyen birim Uluslararası Olimpiyat Komitesidir.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Kuralları ve Yaptırımları

Son Güncelleme: 14 Mart, 2021

Olimpiyat Oyunlarının kökenleri Antik Yunanistan’a dayanmaktadır ve günümüzün en önemli uluslararası spor etkinliğidirler. Herhangi bir spor dalındaki her sporcunun en büyük hayali Olimpiyatlarda yarışmaktır. Bu sadece sporcuları değil, temsil ettikleri ülkeleri de gururlandıran bir deneyimdir. Bugün, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından oluşturulmuş kurallar ve yaptırımlara daha yakından bakmak istiyoruz.

Yunanistan’daki Olimpiyat Oyunlarının Kuralları

Yunanistan’daki orijinal Olimpiyat Oyunlarının kuralları bugün sahip olduğumuz kurallardan oldukça farklıydı. Olimpiyat karargahındaki bir bronz plakada ana hatları verilen kurallardan en önemlilerinin bazıları şunları içeriyordu:

 • Kadınlar Oyunlara şahit olamazdı.
 • Katılımcılar çıplak olarak yarışmalıydı.
 • Yarışmaya talip olan kişiler yalnızca Yunan kökenli olabilirdi ve özgür olmaları gerekirdi. Bir ritüelin parçası olarak antrenman yapmak ve yemin etmek zorundaydılar.
 • Jürilerin Oyunlara katılması yasaktı.
 • Jürilere rüşvet vermeye yönelik her türlü girişim kırbaçlanarak cezalandırıldı.
 • Yaptırımlar politik, ekonomik, bedensel ve sportif nitelikteydi.

Modern Olimpiyat Oyunları ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi

1894 yılında Paris’te, katılımcıların Olimpiyat Oyunlarını geri getirmeyi oybirliği ile kabul ettiği bir toplantı yapıldı. Aynı toplantıda Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) kurulmasına da karar verdiler.

Oyunların nerede yapılacağını belirleyen IOC’dir. Ayrıca spor programının planlanması ve güncellenmesi ile patronaj ve yayın haklarının müzakere edilmesini de denetler. IOC, uluslararası federasyonların, ulusal Olimpiyat komitelerinin ve her ev sahibi ülkenin organizasyon komitelerinin en üstteki denetleyicisidir.

Olimpiyat Komitesi: Modern Olimpiyat Oyunları İçin Bazı Temel Kurallar

Modern Olimpiyat Oyunlarını düzenleyen temel parametreler şunlardır:

 • Olimpiyat Oyunları her cinsiyetten sporcuların katılımını desteklemeli ve teşvik etmelidir. İlk kez bir kadın sporcunun bir Olimpiyat takımı ile yarıştığı yıl 1900’dü.
Olimpiyat meşalesini yakmakta olan bir kadın.
 • IOC’nin yürütme kurulu, uygun görülmesi ve Olimpik Antlaşmaya uygun olması halinde patronajı kabul edebilir.
 • IOC, bir Olimpiyat Kongresini toplantıya çağırma ve Olimpiyatların tarihi ve yeri konusunda karar verme yetkisine sahiptir. IOC, IFs ve NOCs üyeleri katılabilir.
 • En çok ihtiyacı olan kişilere yardım etmek için bir Olimpik dayanışma programı mevcuttur. Amacı, Olimpiyat Oyunları felsefesini geliştirmek, liderler oluşturmak, teknik bilgi geliştirmek ve benzeri şeylerdir.
 • Olimpiyat Oyunlarının kapanışının üzerinden üç yıl geçtikten sonra, hiç kimse herhangi bir IOC kararına itiraz edemez.
 • Olimpiyat Oyunlarının tüm haklarını Uluslararası Olimpiyat Komitesine veren yasal koruma mevcuttur. Bu haklardan bazılarının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması mümkündür. Ancak, bu yalnızca COI’nin izni ile ve belirli koşullar altında gerçekleşebilir.
 • Olimpiyat Oyunlarının sembolleri, bayrakları ve marşı Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından kullanılabilir. Zaman zaman Ulusal Olimpiyat Komiteleri de bunları kullanabilir. Ancak, bu her zaman Olimpik hareketi teşvik edecek faaliyetler çerçevesinde ve önceden onaylanmış bir biçimde olmalıdır.
 • Uluslararası Olimpiyat Komitesinin bir parçası olabilmek için, bireylerin önce en az 18 yaşında olması gerekir. Dahası, Olimpik Antlaşmaya göre kabul edilebilirlik ve uygunluk koşullarını karşılamalıdırlar.

Olimpiyat Komitesi Kural 23: Önlemler ve Yaptırımlar

IOC’nin yürütme kurulu, yaptırımlara tabi olan soruşturmaları yapmaktan ve eylemleri analiz etmekten sorumludur. Prosedür sırasında, ilgili kişileri geçici olarak uzaklaştırma imkânına ve tüm tarafları dinleme yükümlülüğüne sahiptirler. Kararlarını etkilenen tarafa yazılı olarak açıklarlar ve kararlar derhal yürürlüğe girer.

Olimpiyat Oyunlarının Olası Yaptırımları

Olimpik Antlaşma, anti-doping kuralları ve diğer kuralların bireysel sporcular ya da takımlar tarafından ihlal edilmesine ilişkin yaptırımlar şunları içerir:

 • Olimpiyat Oyunlarına kabul edilmeme ya da oyunlardan geçici ya da kalıcı olarak ihraç edilme.
 • Sporcunun ya da takımın kazandığı madalyaların iadesi dahil olmak üzere diskalifiye ya da uzaklaştırma.
 • Bireyin ya da takımın yarışacağı diğer yarışmalar için sınıflandırma kaybı.
Bir merkezin dışına yerleştirilmiş, olimpiyatları sembolize eden halkalar.

Tedbirler heyet üyelerine, görevlilere, hakemlere ya da jürilere karşı ise:

 • Olimpiyat Oyunlarına kabul edilmeme ya da geçici ya da kalıcı olarak ihraç edilme. Bu durumda suçun ciddiyetine göre önceden bir uyarı olabilir.

Olimpik Antlaşmanın bir kısmına uymayan, IOC tarafından tanınan Uluslararası Federasyonlar söz konusu olduğunda:

 • IOC’nin icra kurulu adına tanınmanın geçici olarak kaldırılması.

Ve son olarak, IOC ayrıca Ulusal Komiteleri askıya alabilir ve NOC ve sporcuları için sonuçlarını analiz edebilir. Örneğin, Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapma şanslarını kaybetmek de dahil olmak üzere belirli haklarını geçici ya da kalıcı olarak kaybedebilirler. Daha ciddi durumlarda, cezalar gelecekteki oyunlar için adaylıktan dışlanmayı içerebilir.

This might interest you...
Terk Edilmiş Olimpiyat Mekanları
Fit People
sayfasında okuyun Fit People
Terk Edilmiş Olimpiyat Mekanları

Dünyada dört yılda bir olimpiyat oyunları düzenlenir fakat perdeler kapandığında geride kalan terk edilmiş olimpiyat mekanları kimse tarafından hat...