Profesyonel Futbolda Eşit Ücret Mümkün Müdür?

16 Mart, 2020
Kadınların her seviyedeki spor müsabakalarına dahil olmaları giderek yaygınlaşmaktadır fakat ekonomik durumlar da dahil olmak üzere, hala kaydedilmesi gereken bazı ilerlemeler mevcut.

Sporda ve gerekli ücret eşitliğini sağlamanın temel adımlarından biri, bu alandaki mevcut yasaları güncellemektir. Bir yandan, metinde cinsiyetçiliğin herhangi bir kalıntısını dahi gidermek ve diğer yandan dünyadaki kadın sporunun yaygınlaştığının farkında olmak gerekir.

Ekonominin Ötesinde

İlk olarak, futbolda ve genel olarak sporda eşitlik, ekonomik meselelerle sınırlı değildir. Ödeme ve ödüller bir sporcunun eğitimi ve başarısı için vazgeçilmez olsa da, anahtar bu çalışmanın geliştirilmesi için eşit fırsatlar tanınmasıdır.

Ek olarak, bir erkek atlet kadar kazanmak için bir kadın, spor yapmaya başlamak için önce temel koşulları bulmalıdır. Bir spor kariyeri hayal eden çocuk ve gençlerin eğitimine yönelik sosyal temeller sağlanmadıkça sporda eşitlik hakkında konuşmak pek mümkün değildir.

Burada yönetimin eylemi anahtar rol oynar; toplumsal politikalar veya sosyo-ekonomik düzeylerine bakılmaksızın, tüm vatandaşlar için spora eşit erişimin sağlanması gerekli bir durumdur.

Bu hedeflere ulaşmak için, siyasi ve yasal alanların sadece sporda değil, aynı zamanda tüm görev ve eylem alanlarında da daha büyük eşitlik mücadelesine katılmaları esastır.

Yeni Spor Hukuku: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Giden Yol

Şubat 2019’da, İspanya Bakanlar Konseyi yeni Spor Kanunu taslağını onayladı. Yeni düzenlemeler, daha önce yürürlükte olan 1990 Spor Yasasının yerini alacak.

futbolcu kadınlar

Açıkça görülmüştür ki, bu yasanın metni artık günümüz toplumunda merkezi olan birçok konuya değinmiyordu. Bunlar arasında, özellikle futbol başta olmak üzere spor alanında her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadele bulunmaktadır.

Yeni düzenlemelerin temel amacı, ayrımcılığı önlemek ve sporda cinsiyet eşitliğini teşvik etmektir. İlk taslağın ikinci makalesinde özellikle spor ve fiziksel aktivite uygulama hakkının garanti edilmesine değiniliyor. Metinde şu belirtiliyor;

“Genel Devlet İdaresi vatandaşların eşit şartlar ve fırsatlar altında fiziksel aktivite ve spor uygulamalarına erişimini garanti etmelidir “

Ayrıca, bu yeni metin İspanya’nın BM tarafından insan hakları, spor ve genel olarak toplumda her türlü ayrımcılığa karşı mücadele alanında belirttiği uluslararası yükümlülükleri yerine getirmesine sağlayacaktır.

Futbolda Eşit Ücret ve Yeni Yasa

Özellikle eşit ücret hakkında konuşulduğunda yeni Spor Kanununda, gelişim için iki yenilikçi nokta bulunur. İlk nokta spor burslarına eşit erişim ile ilgilidir. Güncellenmiş metin, bu spor hibelerinin, başvuranın cinsiyetine bakılmaksızın eşit ve dengeli bir şekilde tahsis edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

İkinci nokta özellikli olarak eşit ücrete odaklanır. Teklife göre, kamu parasından mali destek erkek ve kadın sporculara eşit olarak verilmelidir.

Bu iki teklife ek olarak, yeni Spor Yasasının sporcu kadınların doğum haklarını koruma altına almasının yanı sıra spor kuruluşlarında cinsiyet eşitliğinin olması gerektiğini de vurgulamalıyız. Yürürlüğe girdiğinde, bu kurumlardaki yönetim pozisyonlarının en az% 40’ını kadıların oluşturmasını garanti altına almıştır.

futbol

Ancak cevaplanması gereken asıl soru şu: Yeni yasa futbolda ücret eşitliğini teşvik edebilecek mi? Ne yazık ki, sadece yasal metindeki değişiklik, spor alanında yüzyıllardır yayılan yapısal bir eşitsizliği çözmek için yeterli görünmüyor.

Tüm bu nedenlerle, yasanın güncellenmesine kamu politikaları ve bilinçlendirme kampanyaları eşlik etmelidir. Kadınların uluslararası düzeyde spor yarışmasına katılması halihazırda sorgulanamaz bir gerçektir.

Devlet ve sivil toplum, ancak bu şekilde, kadın haklarının ilerlemeye devam etmesini ve spor da dahil olmak üzere işgücü piyasasında eşit olmayan muamele ve maaşların nihayet sona erdirilmesini sağlamak için birlikte çalışabilir.

  • Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Extraído de: https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-25037-consolidado.pdf
  • Marta Eulalia Blanco García. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el deporte. Extraído de: http://www.fes-sociologia.com/files/congress/12/papers/5187.pdf