Profesyonel ve Amatör Sporcular Arasındaki Farklar

İş hukukuna göre profesyonel ve amatör sporcular arasındaki farklar, esas olarak sporcu ile spor alanındaki dernekler veya şirketler arasında kurulan ilişkilere dayanmaktadır.
Profesyonel ve Amatör Sporcular Arasındaki Farklar

Son Güncelleme: 22 Şubat, 2020

Spor alanında, bir spor dalını ya da sporcuyu sınıflandırmak için kullanılan profesyonel ve amatör terimlerini duymak çok yaygındır. Bu basit ve açık bir konudur. Profesyonel ve amatör sporcu arasındaki farklar, sahip olduğumuz bakış açısına ya da aldığımız referanslara bağlı olarak farklı anlamlar alabilir.

Başlangıç noktası olarak, Kraliyet İspanyol Akademisi (RAE) tarafından önerilen ‘profesyonel’ tanımını ele alırsak, profesyonel spor, işi spor yapmak olan bireyler tarafından gerçekleştirilen olarak tanımlanabilir, fiziksel aktivite konusunda amatör olan insanların alanı değilidir.

Bu tanım, en azından spor alanı söz konusu olduğunda, profesyonel ve amatör sporcular arasındaki farkları yansıtmaktadır. İş hukuku düzenlemelerine baktığımızda konunun daha ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi gerektiği görülmektedir.

Sporcuların iş ilişkileri alanındaki bu farklılıkları daha iyi açıklamak için profesyonel ve amatör sporcular arasındaki farklılıkları İspanya’da şu an mevcut olan iş hakları ve yükümlülükleri üzerinden ele alacağız.

İş Hukukuna Göre Profesyonel ve Amatör Sporcular

Bir sporcunun, bir sporun belli bir bölümünde ya da kategorisinde bir kulübü temsil ettiği gerçeğinin onu kesin olarak profesyonel bir sporcu yapmadığını vurgulamak önemlidir. Bu nedenle, Profesyonel ve amatör sporcular arasındaki farklar bir spor kuruluşuna kayıtlı olmalarıyla sınırlı değildir.

Aynı şekilde, İspanya’daki profesyonel sporcuların sadece ACB, ASOBAL, LFP ve INFP gibi İspanyol Profesyonel liglerinin bir parçası olan bireyler olduğu düşüncesi oldukça yanlıştır.

koşan kadın

Spor alanında genellikle profesyonel bir sporcunun bir ligde kayıtlı olması gerektiği düşünülür.Bu algı iş hukuku açısından geçerli değildir.

Profesyonel bir sporcunun amatör bir kulüpte olması ve resmi olmayan yarışmalara katılması mümkündür. Örneğin, bölgesel bir kategoride emekli olmaya karar veren profesyonel bir basketbolcu düşünülürse, yarışma ve kategorinin seviyesi ne olursa olsun sporcunun profesyonelliğine bir etkisi olmamaktadır.

Bu nedenle, profesyonel ve amatör sporcular arasındaki farkları iş hukuku açsından ele alabiliyor olmak için İspanya yasaları tarafından belirlenen iş ilişkileri ve sporun profesyonel özelliklerine odaklanılmalıdır. Şu şekilde ele alalım..

İspanyol Yasalarına Göre Sporcunun Profesyonel Nitelikleri

Diğer tüm çalışanlar gibi profesyonel sporcular da İspanya işçi tüzüğü kapsamındadır. Yazılı metinde spor için koşullar belirtilmemiştir çünkü özel iş ilişkileri kategorisinde sporcuları da içinde bulundurur.

Aynı sınıflandırmada sanatçıların halka açık gösterilerinden Iber yarımadasındaki hapishanedeki vatandaşların yaptıkları işe kadar çok çeşitli mesleki faaliyetlerin yer aldığını görürüz.

Bu nedenle, profesyonel sporcuların çalışma ilişkilerinin belirli terimlerini tanımlamak gerekirse, 26 haziran tarihli Kraliyet Kararnamesi 1006/1985’e bakılmalıdır. İçeriği, sadece İspanyol uyruklu sporcular için sporu meslek olarak icra etmeye rehberlik eden koşullar ifade edilmesidir.

İspanyada çalışan yabancı uyruklu sporcuların çalışma ilişkileri, Göç ve Devlet Sekreterliği tarafından yayınlanan 12 ağustos 2005 tarihli karar kapsamındadır.

spor salonunda maç

Hür irade ve Ödeme

Yukarıda bahsedilen Kraliyet Kararnamesi 1006/1985’e göre, profesyonel bir sporcu,  işi kendi hür iradesiyle seçmeye karar veren ve kulübün ya da temsil ettiği diğer spor derneklerinin ödemeleri karşılığında çalışan bireydir.

Bu tanım sporcular ve şirketler ya da firmalar arasında spor alanındaki işlerin geliştirilmesi için imzalanan iş sözleşmelerini içerir. Aynı durum, sporcuların, spor etkinliklerinin ve şovlarının düzenlenmesinde profesyonelleşmiş şirketler arasındaki olası sözleşmelerde de geçerlidir.

Fakat, son olarak bu metin kulüplerde spor aktivitelerinde yer alan ve bu tür aktivitelerin uygulanmasında yer alan masraflar için sadece mali ödeme alan kişilerin profesyonel sporcular olarak kabul edilemeyeceklerini göstermektedir.

İlginizi çekebilir ...
Spor Etkinlikleri Mevzuatları
Fit People
sayfasında okuyun Fit People
Spor Etkinlikleri Mevzuatları

Spor etkinlikleri hakkındaki kanunlar nelerdir? İspanya'daki spor etkinliklerinin planlanması ile ilgili yürürlükte olan yasaları açıklayacağız.
Bu yayının içeriği bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. Hiçbir zaman bir uzmanın teşhislerini, tedavilerini veya tavsiyelerini kolaylaştırmaz veya onların yerine geçmezler. Herhangi bir şüpheniz varsa güvendiğiniz uzmanınıza danışın ve herhangi bir işleme başlamadan önce onayını alın.