Hvad kan man stille op overfor vold indenfor sporten?

Hvordan kommer man volden til livs til sportsbegivenheder?
Hvad kan man stille op overfor vold indenfor sporten?

Sidste ændring: 04 januar, 2020

Vold indenfor sporten er reguleret af forskellige institutioner såsom de føderale forbund. Ved du hvordan sportens love forholder sig til vold, og hvordan man kan regulere volden indefor de forskellige sportsbegivenheder?

I 2003 besluttede man i Spanien efter en sæson fyldt med vold indenfor sporten og til sportsarrangementer at komme med en lov, der havde til hensigt at komme dette til livs. Målet var at give den rette straf for forbrydelserne, der blev begået ved sportsarrangementer. Regeringen ville også regulere adfærden hos de mest fanatiske tilhængere og hos tilskuerne til disse arrangementer.

I praksis var det under påvirkning fra mange sider, men det største pres kom fra den sociale side. Regeringen følte, at dette var nødvendigt efter et alvorligt tilfælde, der fandt sted til en fodboldkamp i Castellón i 2003. Dette tilfælde endte med alvorlige aggressioner mod dommerne i kampen og en tilskuer, der var fan af Coruna, Manuel Rios Suarez døde.

Så blev store dele af offentligheden og de politisk valgte medlemmer enige om, at der var behov for nye tiltag i den spanske lovgivning af forskellige årsager. En af dem var blandt andet den stigende vold, der fandt sted i sportens verden.

Dette koblet sammen med det kendskab, at næsten alle kriminelle kunne slippe ustraffet fra det, fik dem gjort enige om behovet for at reformere loven. Indtil da anså man det ikke rigtigt som en forbrydelse, hvis der fandt vold sted til sportsbegivenheder i Spanien.

Vold indenfor sporten er nu kriminelt også i Spanien

Efter hændelsen i Castellón blev folk vrede og bekymrede. Det samme år meddelte ministeren for uddannelse, kultur og sport, Pilar del Castillo, at regeringen var klar til at skride til handling, så man kunne få omformuleret straffeloven. Meget hurtigt kom de med et nyt udkast, der beskrev, hvad loven ville fra da af, når det drejede sig om vold ved sportsarrangementer.

I denne henseende handlede de strafbare love ikke kun dem, der fandt sted inde på banen. Vold indenfor sportens verden inkluderer også den vold, der finder sted rundt om selve sportsbegivenheden. Dette var et stort skridt fremad indenfor lovgivningen i sporten. Indtil 2003 fokuserede man i hvert fald i Spanien kun på, hvad der var sket inde på banen.

Det var faktisk den officielle intention at skabe en moderne og lettilgængelig tekst. Det handlede om at optimere sikkerheden til alle begivenheder, der fandt sted på spansk jord.

tilskuere slås til en fodboldkamp

Vold indenfor sporten har brug for at blive reguleret af myndigheder og sportens organisationer

På den ene side findes der specifikke straffe til at straffe volden indenfor sporten. I denne forbindelse opstiller loven nu skrappere krav til klubberne, der organiserer begivenheder i deres regi, især indenfor området med sikkerheden.

I denne reform af straffeloven, kan man nu blive idømt straffe, der kan variere fra seks måneder til seks års fængsel. Dette vil være straffen til de folk, der begår kriminalitet i forbindelse med vold til fodboldkampe.

Men fængsel er ikke den eneste passende straf til de kriminelle indenfor sporten. Andre straffe kunne indebære forbud mod at overvære sportsbegivenheder i op til seks år. Dette er en passende hård straf til de mest fanatiske tilhængere, der ikke kan styre sig.

Vold indenfor sporten, der begås på banen

Upassende voldelig adfærd på banen og adfærd der strider mod reglerne er ofte genstand for en proces med sanktioner. Visse institutioner tager sig af disse sanktioner og afgør den passende vej, man skal følge. Disse er de regulerende institutioner, hvis job det er , at sikre sig, at alle hold, forbund og idrætsorganisationer er på den samme side i bogen. Generelt er det disciplinærkomiteen, der er ansvarlig for disse straffe.

Fodbold er en af de mest strikse sportsgrene, når det handler om disciplinære straffe. I Spanien er der tre forskellige institutioner, der regulerer og evaluerer episoder vedrørende vold indenfor fodbold. Disse institutioner er styret af FIFA, det internationale forbund.

Den første person, som bestemmer, om en spiller skal have en straf eller ikke, er dommeren. Herefter kigger forbundet på de enkelte tilfælde og beslutter hvilken straf, der skal ramme den enkelte spiller. Her er det fodboldens love og den enkelte overtrædelse af disse, der vil afgøre straffen til spilleren.

De fleste tilfælde af vold indefor sporten bliver normalt behandlet af sportens egne forbund. Men det var ikke tilstrækkeligt, fordi disse forbund ikke kunne straffe fans og tilskuere. Siden loven blev reformeret kan man i Spanien nu straffe i endnu flere tilfælde, hvor der har været vold involveret både inde på banen og udenfor til en sportsbegivenhed.

meget fanatiske tilhængere

Skader ved sportsbegivenheder og straffeloven

Skader ved sportsbegivenheder er et meget atypisk tilfælde indenfor den spanske straffelov. Dette gælder især, hvis den sanktion, der er fastsat, ikke stemmer med graden af alvor bag den voldelige handling, der er sket på banen, og de konsekvenser, den kan have for vedkommendes karriere og livskvalitet.

Kompleksiteten ved disse tilfælde opstår af det faktum, at sportskader ikke er omfattet af straffeloven i Spanien. Artikel 428 i straffeloven, som handler om kriminalitet med fysiske skader, nævner ikke sporten med et eneste ord. Teksten i loven er eller meget omfattende og indeholder meget følsomme emner som organtransplantationer med mere.

Tilfælde som disse afslører, at der er visse begrænsninger i straffeloven, når det drejer sig om vold indenfor sporten. Dette gælder især, hvis volden opstår inde på banen, hvor fanatiske fans forsøger at blande sig i den sportslige afvikling af kampen.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.