Politik om Beskyttelse af Personlige Oplysninger

GRUPO M CONTIGO SL., en spansk virksomhed med momsnummer B37527900 med adresse på Calle Concejo, 13, 2ºA, 37002, Salamanca og registreret ved Salamanca Virksomhedsregister, den 20/8-2013, Fil 146, Volume 442, Bog 0, Ark SA-15157, (herefter kaldet “Controller” eller “GRUPO MCONTIGO”), er dedikeret til at opretholde tilliden og privatlivet hos  brugerne, der besøger og bruger deres hjemmeside.

I denne privatpolitik deler vi informationer om, hvornår og hvorfor vi indsamler dine personoplysninger, hvordan vi bruger dem, de begrænsede omstændigheder under hvilke vi kan dele dem med andre, og hvordan vi holder dem sikre.

Eftersom vores virksomhed befinder sig i Europa, vil vi indsamle, bruge og dele personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, databeskyttelsesloven og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (“GDPR”). Generelt før vi indsamler nogen personoplysninger fra dig, vil vi underrette dig om formålet med, hvorfor dine personlige oplysninger kan blive indsamlet, brugt og videregivet, samt få samtykke til de tilsigtede formål. Den brasilianske databeskyttelseslov (”LGPD”) kan dog være gældende i de omstændigheder, hvor bosiddende i Brasilien er involveret, og rettighederne for dem er blevet udvidet til alle vores brugere. Det samme gælder behandling, der falder indenfor omfanget af California Consumer Privacy Act (CCPA), hvis effekter også overføres til andre områder. Andre reguleringer kan være gældende afhængig af din placering.

Vi håber, at vi kan tilfredsstille forespørgsler, du måtte have om måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger. Du kan kontakte vores ansvarlige for databeskyttelse, hvis du har nogen bekymringer eller forespørgsler om, hvordan vi behandler dine data, på [email protected].

1. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilke formål?

​Controlleren kan indsamle de følgende oplysninger:

 • Placering.
 • IP adresse.
 • Dato og tid for besøget.
 • Browser, sprogindstillinger, version af browser software operativsystem og overflade.
 • Hardware data.
 • Informationer, som du deler med dine internetudbydere, eller når du kontakter os.

 

Controlleren kan bruge oplysningerne til de følgende formål:

 • Til at svare på din anmodning om en demonstration, kontakt eller yderligere information som en kunde, leverandør eller slutbruger.
 • Kommercielt brug.
 • Til at kommunikere nyheder og kampagner om vores tjenester (inklusiv nyhedsbreve), samt til at give, forbedre, teste og overvåge effektiviteten af vores tjenester.
 • Overvåge præstationsindikatorer og forbedre hjemmesidens funktion.
 • Administrere og håndtere dit forhold som en bruger af denne platform.
 • Svare på forespørgsler, som kan dukke op under normal brug af platformen.
 • Til ethvert andet formål, som angives til dig på det tidspunkt, hvor du leverer oplysningerne.
 • I overensstemmelse med lovkrav.
 • Ansættelse, evaluering af ansøgninger og håndtering af vores kontrakt- og/eller ansættelsesforhold.
 • Til at udarbejde, forhandle eller indgå kontrakter eller andre aftaler med dig.
 • Til at beskytte og præsentere vores hjemmeside eller platform (registreringsfiler).

2. Hvad er vores lovgrundlag for at indsamle og behandle dine personoplysninger?

Vores lovgrundlag for at indsamle og behandle dine personlige oplysninger vil afhænge af de pågældende personoplysninger og den specifikke kontekst, hvor vi indsamler dem. Under databeskyttelsesloven må vi lovligt behandle dine personoplysninger på et eller flere af de følgende lovgrundlag:

 • I udarbejdelse af en kontrakt for levering af produkter eller tjenester.
 • I overensstemmelse med en juridisk forpligtelse.
 • Under controllerens legitime interesser.
 • Brugerens samtykke.

Hvis vi indsamler og bruger dine personoplysninger i overensstemmelse med vores legitime interesser (eller en eventuel tredjeparts), kan du anmode, at vi giver dig informationer om, hvad disse legitime interesser er, ved at kontakte os på emailadressen øverst i denne privatpolitik.

3. Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi vil ikke dele dine personoplysninger med en tredjepart udenfor Grupo M Contigo undtagen i begrænsede omstændigheder inklusiv: Hvis det er krævet af lov eller regulering, af en kompetent domstol eller autoritet, eller hvis vi mener, at sådan en handling er nødvendig for at forebygge svindel eller kriminalitet eller for at beskytte vores tjenester eller en persons rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed.

De tredjeparts dataadministrationsplatforme eller markedsførings- og analysepartnere, vi samarbejder med, er:

Du kan klikke på navnene på disse tredjeparter for at få adgang til deres privatpolitikker.

Vi respekterer dit privatliv, og vi vil ikke sælge dine personlige informationer til nogen tredjeparter. Vi kan dele data og samle statistikker om brugerne af vores tjenester til potentielle partnere, annoncører, sponsorer og andre pålidelige tredjeparter for at kunne beskrive vores tjenester, levere målrettede reklamer eller til andre lovlige formål, men disse oplysninger og statistikker vil ikke inkludere oplysninger, som kan blive brugt til at identificere dig.

Vi sælger, forhandler eller på anden måde overfører ikke dine personlige oplysninger til andre parter. Vi kan dele dine personlige data med pålidelige partnere og leverandører, kun hvis de har brug for disse data til at udføre deres specifikke forpligtelser (for eksempel til at levere vores tjeneste til dig, til at indsamle, gemme og behandle dine personoplysninger, til at vælge og levere relevante reklamer, eller til at forbedre og optimere vores sider og applikationer), og vi kræver, at de gør dette baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med denne privat- og cookiepolitik og enhver anden passende fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger og gældende regler.

4. Internationale overførsler

Vi opererer globalt og kan videregive dine personoplysninger til tredje parter rundt omkring i verden med de formål, der er beskrevet i denne privatpolitik. Hvorend dine personlige oplysninger bliver videregivet, opbevaret eller behandlet, vil vi tage de rimelige foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

Til de personer, hvor GDPR er gældende, informerer vi, at nogle af de ovenstående udbydere befinder sig på områder udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I sådanne tilfælde videregiver vi dine oplysninger med tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og holder altid dine oplysninger sikre ved at bruge det mest praktiske værktøj til international overførsel af data, for eksempel the Standard Contractual Clauses og eventuelle relevante supplerende foranstaltninger. Du kan læse indholdet af Standard Contractual Clauses via dette link.

5. Dine rettigheder som registreret

Du har forskellige rettigheder i forhold til dine personlige oplysninger. I særdeleshed har du retten til at:

 • Få bekræftet, at vi behandler dine personlige oplysninger, og bede om en kopi af de personoplysninger, som vi har om dig.
 • Få en kopi af dine oplysninger i et maskinaflæseligt format.
 • Anmode, at vi opdaterer de personlige oplysninger, vi har om dig, eller rette personlige oplysninger, som du mener er ukorrekte eller ufuldkomne.
 • Anmode, at vi sletter personlige oplysninger, som vi har om dig, eller begrænser måden, som vi bruger dine personlige oplysninger på.
 • Protestere mod vores behandling af dine personoplysninger af hensyn til vores egne legitime interesser, offentlige interesser eller profilering, med mindre vi er i stand til at bevise, at der findes tvingende, berettigede grunde, som overgår dine interesser, rettigheder og frihed, eller at behandlingen udføres med det formål at hævde, udøve eller forsvare lovkrav.
 • Hvorend vi beder om dit samtykke, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage.

For at udøve nogen af disse rettigheder kan du kontakte os eller vores ansvarlige for databeskyttelse ved at bruge informationerne i afsnit 14.

Du har også retten til at indgive en klage til din kompetente autoritet, hvis du er af den mening, at vi ikke har fulgt de gældende regler om privatliv.

6. Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

Det er vores prioritet at beskytte de oplysninger, vi har modtaget om dig. Vi tager passende sikkershedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod tab, misbrug og uatoriseret adgang, ændring, afsløring og ødelæggelse. Vi har taget foranstaltninger for at sikre den vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og modstandsdygtighed af vores systemer og tjenester, der behandler personlige data, og vil gendanne tilgængeligheden og adgangen til data i tilfælde af et fysisk eller teknisk uheld i rette tid.

GRUPO MCONTIGO har vedtaget sikkerhedsniveauerne for databeskyttelse, der er lovmæssigt krævet og indeholdt i Royal Decree 1720/2007 of the PDPL Directive. Den leverer dog andre yderligere foranstaltninger såsom topmoderne firewalls, foruden de tekniske foranstaltninger såsom software til kryptering af fortrolige oplysninger og kontrol af adgang til personlige oplysninger, begrænsede brugere, sikkerhedspolitikker, brugere og adgangskoder, der udløber som krævet af LOPD, og andre systemer, der tjener til at forebygge misbrug, ændring, uautoriseret adgang og tyveri af persondata leveret til GRUPO MCONTIGO.

GRUPO MCONTIGO bruger SSL/TLS protokollen til at etablere sikre forbindelser mellem brugere og vores servere via internettet, hvilket sikrer, at informationerne, der videregives, er krypteret og ude af stand til at blive læst af en ekstern tredjepart, hvilket gør din overførsel på vores hjemmeside endnu mere sikker.

Desværre kan ingen organisation garantere den absolutte sikkerhed af oplysninger, især ikke oplysninger overført via internettet. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker (for eksempel hvis dine personlige oplysninger kan være blevet kompromitteret), bør du venligst kontakte os øjeblikkeligt på [email protected].

7. Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi vil gemme dine personlige oplysninger så længe, som det er nødvendigt eller tilladt af hensyn til formålet, som de er blevet indsamlet til. Kriterierne, der bruges til at afgøre perioden, hvor de gemmes, inkluderer: (i) længden af tid, vi har et igangværende forhold til dig og leverer en tjeneste til dig; (ii) hvor vidt der er en lovmæssig forpligtelse, som vi er underlagt; og (iii) hvor vidt det er tilrådeligt at gemme dem i lyset af vores lovmæssige position (såsom af hensyn til gældende forældelsesregler, retssager eller lovgivningsmæssige undersøgelser).

For yderligere informationer om perioden, vi gemmer oplysninger, kan du kontakte os via [email protected]

Hvis du ønsker at anmode om permanent sletning af dine data, kan du sende en email til [email protected].

8. Ansvar for nøjagtigheden og sandfærdigheden af personoplysninger

Brugeren er alene ansvarlig for nøjagtigheden og korrektheden af de data, der gives gennem en af formularerne på hjemmesiden, hvilket frikender GRUPO MCONTIGO fra ethvert ansvar i denne forbindelse. Brugere garanterer og anerkender i ethvert tilfælde nøjagtigheden, gyldigheden og sandfærdigheden af de personlige data, der leveres, og påtager sig at holde dem opdateret. Brugeren går med til at levere fuldkomne og korrekte oplysninger i de formularer, der udfyldes.

GRUPO MCONTIGO er ikke ansvarlig for sandfærdigheden af de oplysninger, der ikke er udarbejdet af virksomheden selv, og hvor en anden kilde er blevet indikeret, så den kan ikke påtage sig ansvaret for hypotetiske skader, der kan opstå som følge af at have brugt sådanne oplysninger.

GRUPO MCONTIGO frakender sig ansvaret for ethvert tab eller skade, som brugeren kan lide som følge af fejl eller mangler i oplysningerne leveret af GRUPO MCONTIGO, forudsat at de kommer fra eksterne kilder.

9. Oplysninger om mindreårige

Som en generel regel vil GRUPO MCONTIGO ikke behandle oplysninger om mindreårige til realiseringen af behandling og tjenester leveret af GRUPO MCONTIGO. Hvis en bruger leverer oplysninger om børn under 14 år (eller under 16 for bosiddende i Californien), garanterer brugeren foregående samtykke fra deres forældre eller værger. Hvis GRUPO MCONTIGO kræver det, vil brugeren være nødt til at bevise at have fået dette samtykke.

10. Hvordan bruger vi cookies?

Vi bruger cookies til at optimere og personliggøre vores browseroplevelse. Cookies er fysiske informationsfiler, som bliver opbevaret på brugerens egen computer eller browserenhed. Oplysningerne, der indsamles gennem cookies, tjener til at facilitere brugerens navigation på portalen og optimere browseroplevelsen. Data indsamlet gennem cookies kan blive delt med controlleren, men under ingen omstændigheder vil oplysninger, der indsamles af dem, blive forbundet med persondata eller data, som kan identificere brugeren. Hvis brugeren ikke ønsker at have cookies installeret på hans eller hendes hard drive, har han eller hun mulighed for at konfigurere browseren på en sådan måde, at de forhindrer installationen af disse filer: Cookie-præferencer.

For mere information kan du læse vores cookiepolitik.

11. Informationer til bosiddende i Californien

Denne meddelelse til bosiddende i Californien er leveret under californisk lov, inklusiv California Online Privacy Protection Act (“CalOPPA”), og California Consumer Act (“CCPA”), Cal. Civil Code 1798.100, et. seq. Denne meddelelse supplerer vores privatpolitik ved at forklare dine californiske privatrettigheder, hvis du er bosiddende i Californien, og leverer visse påbudte offentliggørelser om vores behandling af oplysninger om bosiddende i Californien, både online og offline.

I de seneste 12 måneder har vi indsamlet de følgende kategorier af personoplysninger: Identifikatorer (såsom navn, kontaktoplysninger, og enhedsidentifikatorer), informationer om internet- eller andre elektroniske netværksaktiviteter (såsom browseradfærd), omtrentlig geolokationsdata, antagelser (såsom omtrentlig lokation eller produktinteresser) og andre personlige data (såsom betalingsmetode, brugeroplysninger). Kilderne til personlig data, som vi har indsamlet data fra, er direkte fra vores brugere.

For flere detaljer om de persondata, vi indsamler, inklusiv kategorierne af information og kilder, se venligst ”Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilke formål?”-afsnittet ovenstående. De forretningsmæssige eller kommercielle formål med at indsamle personlige data er beskrevet mere detaljeret i ”Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilke formål?”-afsnittet ovenstående.

Vi deler disse oplysninger med kategorierne af tredjeparter beskrevet i ”Hvem deler vi dine oplysninger med?”-afsnittet ovenstående.

Underlagt visse begrænsninger og undtagelser giver CCPA brugere i Californien retten til at anmode om at kende, op til to gange hvert år, flere detaljer om kategorierne og specifikke personlige oplysninger om dig, som vi indsamler, bruger, afslører og sælger; retten til at slette personlige oplysninger; retten til at fravælge alle ”salg”, som kan opstå; og retten til ikke at blive diskrimineret for at udøve disse rettigheder.

Vi ”sælger” ikke de personlige oplysninger, som vi indsamler, eller nogen personlige oplysninger om kendte mindreårige under 16 år (og vil ikke sælge dem i fremtiden uden at have leveret en rettighed til at fravælge det).

Do Not Track (“DNT”) er en privatlivspræference, som brugere kan indstille på visse webbrowsere. DNT er en måde for brugerne at informere hjemmesider og tjenester, at de ikke ønsker visse oplysninger om deres hjemmesidebesøg at blive indsamlet over tid. Eftersom der ikke er en juridisk standard i dette henseende, informerer vi dig om, at vi ikke anerkender eller reagerer på ”DNT” signaler.

Brugere i Californien kan anmode om en rettighed ved at emaile os på [email protected]. Vi vil bekræfte din anmodning ved at bede dig levere oplysninger, der svarer til de oplysninger, vi har om dig. Brugere kan også udpege en autoriseret agent til at udøve disse rettigheder på deres vegne, men vi vil kræve bevis på, at personen er autoriseret til at handle på dine vegne, og kan også stadig bede dig bekræfte din identitet direkte med os.

12. Informationer til bosiddende i Brasilien

Denne meddelelse til bosiddende i Brasilien er leveret under brasiliansk generel databeskyttelseslov (LGPD). Denne meddelelse supplerer vores privatpolitik ved at forklare dine brasilianske privatrettigheder, hvis du er bosiddende i Brasilien, og leverer visse påbudte offentliggørelser om vores behandling af oplysninger om bosiddende i Brasilien, både online og offline.

Hvis du, en bruger bosiddende i Brasilien, besøger en af vores sider, eller laver aftaler med GRUPO MCONTIGO bliver dine personlige data kontrolleret af GRUPO MCONTIGO.

Dine persondata bliver primært brugt til at levere GRUPO MCONTIGOs produkter eller tjenester, som du forespørger. De kan også blive brugt til at overholde lovmæssige forpligtelser, som vi er underlagt, eller til at opfylde vores legitime interesser, såsom at personliggøre din oplevelse, udvikle og forbedre vores tjenester eller opdage ulovlige aktiviteter. GRUPO MCONTIGO kan også behandle personlige data med det formål at overholde gældende lokale love og reguleringer i det område, hvor vores produkter og tjenester tilbydes. Med dit foregående samtykke, eller når der er en legitim interesse på spil, kan de også blive brugt til at sende dig tilbud og kampagner.

Du har flere rettigheder fremsat i brasiliansk databeskyttelseslovgivning inklusiv, men ikke begrænset til retten til at bekræfte eksistensen af behandlingen af dine personlige data, anmode om at få adgang til, ændre eller slette dine personlige oplysninger, eller til at ændre dine markedsføringspræferencer (inklusiv at tilbagetrække dit samtykke på ethvert tidspunkt) – læs venligst hele vores privatpolitik for at lære mere om at administrere dine markedsføringspræferencer og at slette dine personlige data.

13. Opdateringer af denne privatpolitik

Vi forbeholder os retten til at tilpasse eller ændre denne politik. For eksempel kan vi være nødt til at ændre denne politik, når ny lovgivning om privatliv bliver indført, eller hvis en nuværende lovgivning bliver ændret. Ændringer af denne politik vil blive lagt op på hjemmesiden. Controlleren vil kommunikere relevante ændringer så vidt muligt.

14. Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål, klager eller bekymringer om denne privatpolitik, eller du ønsker at udøve dine databeskyttelsesrettigheder, kan du kontakte os på de følgende adresser:

 

fDato for ikrafttræden : 20/07/2022