Szkolne rozgrywki i programy sportowe w Hiszpanii

Szkolne rozgrywki i programy sportowe w Hiszpanii

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia, 2020

Szkolne rozgrywki i programy sportowe rządzą się zazwyczaj własnymi prawami, które w Hiszpanii zależą od poszczególnych regionów i społeczności. W jaki sposób działają takie regulacje?

Szkolne rozgrywki i programy sportowe odgrywają kluczową rolę w promowaniu rozwoju umiejętności fizycznych, umysłowych i społecznych u dzieci i nastolatków. Jednak w Hiszpanii nie ma jednego prawa obowiązującego na poziomie krajowym, które reguluje ich funkcjonowanie.

Każdy z autonomicznych regionów znajdujących się w granicach kraju ma możliwość tworzenia własnych regulacji w tym obszarze. Tym samym autonomiczne społeczności w Hiszpanii muszą przejąć obowiązki związane z organizacją i promocją aktywności sportowych w szkołach.

Dlatego też organy edukacyjne w każdym regionie muszą otrzymać odpowiednie przygotowanie teoretyczne w zakresie planowania i przeprowadzania szkolnych rozgrywek oraz programów sportowych wpisujących się w pedagogikę sportu.

Warto, aby każdy z nas poznał podstawy i regulacje związane ze sportami uprawianymi w szkole.

Na czym polega uprawianie sportów w Hiszpanii?

Według Wyższej Rady ds. Sportu (CSD), sporty szkolne (lub sporty uprawiane w szkole) obejmują wszystkie aktywności, które:

“Odbywają się w sposób zorganizowany poza programem wychowania fizycznego w szkołach, klubach, związkach, itp. i są organizowane dla uczniów w wieku szkolnym, którzy biorą w nich udział.”

Tym samym termin ten odnosi się do aktywności sportowych przeprowadzanych w szkolnym kontekście, zazwyczaj związanych z wychowaniem fizycznym.

Czynności, które składają się na rozgrywki i programy sportowe mogą odbywać się w ośrodkach centrów edukacyjnych w różnych regionach. W celu ich przeprowadzenia można również wykorzystywać infrastrukturę klubów lub związków sportowych.

Dzieci biegnące po torze treningowym - szkolne rozgrywki i programy sportowe

Główny cel sportów szkolnych to nie zdobywanie tytułów lub określonych wyników.

Wychowanie fizyczne koncentruje się głównie na przekazywaniu praktycznych, technicznych i taktycznych założeń, które mogą pomóc dzieciom i nastolatkom rozwijać się w przyszłości w zakresie ich życia osobistego i zawodowego, bez względu na to, czy zwiążą je ze sportem czy też nie.

Międzynarodowe szkolne zawody i impresy sportowe

Rok do roku CSD ponosi odpowiedzialność na przeprowadzanie Szkolnych Mistrzostw Hiszpanii dokonując selekcji regionalnych. W takich imprezach biorą również udział federacje sportowe i oczywiście autonomiczne regiony.

Poza tym Hiszpania to pełnoprawny członek Międzynarodowej Szkolnej Federacji Sportowe (ISF). Z tego tytułu co roku uczestniczy w międzynarodowych zawodach i imprezach organizowanych przez tą organizację. Na oficjalnej stronie internetowej CSD można śledzić wiadomości i informacje o wszystkich szkolnych mistrzostwach sportowych.

Z kolei Wyższa Rada ds. Sportu dba o to, aby szkolne rozgrywki i programy sportowe były organizowane i regulowane zgodnie z “różnymi formami regulacji i organizacji. Tym samym nie powinny zawsze składać się z przesadnie regulowanych zawodów“.

To stwierdzenie po raz kolejny podkreśla, że w rozgrywkach szkolnych nie chodzi jedynie o osiąganie wyników lub zdobywanie nagród. Zamiast tego nacisk powinien być stawiany na rozrywkowe, wychowawcze i rekreacyjne aspekty sportu.

Z tego powodu lokalne i międzynarodowe imprezy promują sportowego ducha rywalizacji oraz zachęcają do aktywności fizycznej w celu prowadzenia zdrowszego stylu życia.

Szkolne rozgrywki i programy sportowe: jak wyglądają w różnych społecznościach?

Autonomiczne regiony odgrywają rolę pośredników promujących sporty szkolne poprzez tworzenie planów i programów szkolnych rozgrywek i sportów. Obecnie daleko nam jeszcze do osiągnięcia względnej jednolitości w tym zakresie, zarówno pod względem terminologii, jak i strukturyzacji pedagogicznej planów sportów szkolnych.

Dzieci grające w piłkę nożną

W niektórych regionach często pojawiają się liczne programy obejmujące różne obszary czasowe, które łączą teoretyczne zajęcia, trening, czynności wykonywane w czasie wolnym oraz uczestnictwo w zawodach na poziomie regionalnym, krajowym, a w końcu na międzynarodowym.

Przyjrzyjmy się bliżej choćby Andaluzji. W tym regionie plan sportów szkolnych jest dość dynamiczny. Zazwyczaj składa się z czterech programów, które ciągną się od października do czerwca:

  • Sporty w szkołach i szkołach sportowych,
  • Zawody w sportach szkolnych; Andaluzyjskie Podstawowe Mistrzostwa Sportowe IAD,
  • Inne programy (takie jak Andaluzyjski Program Identyfikacyjny dla Sportowców w Szkołach),
  • Międzyregionalny program sportowy: Andaluzja-Algarve.

Warto również pamiętać, że każdy region ma swoje własne przepisy sportowe, chociaż Prawo Sportowe z 1990 r. obowiązuje na terenie całego kraju.

Z tego powodu jeżeli ktoś chce dowiedzieć się więcej na temat przepisów obowiązujących w zakresie przeprowadzania szkolnych rozgrywek i programów sportowych, musi zagłębić się w regulacje obowiązujące w każdym z autonomicznych regionów. Zazwyczaj są one dostępne na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych regionów.

To może Cię zainteresować ...
Sporty zespołowe dla dzieci i korzyści z nich wynikające
Fit People
Przeczytaj na Fit People
Sporty zespołowe dla dzieci i korzyści z nich wynikające

Sporty zespołowe niosą ze sobą wiele korzyści dla dzieci, które szczegółowo omówimy w tym artykule. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.Treści zawarte w tej publikacji zostały napisane w celach ściśle informacyjnych. W żadnym wypadku nie ułatwiają ani nie zastępują diagnozy, leczenia czy zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.