Zawieszenie płatności w klubach piłkarskich

Kluby piłkarskie mają tak wiele udziałów, że zawieszenie płatności może być prawdziwym problemem. Na czym polega ta sytuacja finansowa i jak nią zarządzać?
Zawieszenie płatności w klubach piłkarskich

Ostatnia aktualizacja: 28 maja, 2020

Za wieszenie płatności w klubach piłkarskich doprowadziło do wielu skandali w europejskiej piłce nożnej. W Hiszpanii istnieje prawo upadłościowe, które reguluje tego rodzaju konflikty między dłużnikami a wierzycielami.

W 2012 r. wyznaczono kamień milowy w historii prawa: reforma umożliwiła zespołom utratę kategorii z powodu nieprzestrzegania przepisów.

Te ramy regulacyjne dotyczą również innych sportów. Jednak przypadki te występują częściej i są bardziej kontrowersyjne w piłce nożnej. Wynika to z ekonomicznej struktury królowej sportu. Ilość pieniędzy obracanych w sportowej elicie jest astronomiczna w porównaniu do innych sportów.

Czym jest zawieszenie płatności w klubach piłkarskich?

Zawieszenie płatności jest sytuacją upadłości, w której klub nie może w pełni spłacić swoich długów. Zwykle dzieje się tak z powodu braku płynności lub środków pieniężnych, chociaż może to również wynikać z wysokich kar.

Jest to coś zupełnie innego niż ogłoszenie upadłości. W zawieszeniu płatności jednostka ma wystarczające aktywa, aby wywiązać się z różnych zobowiązań. Problem polega po prostu na tym, że nie może ich natychmiast spłacić.

Wtedy też kluby dłużników próbują dojść do porozumienia ze swoimi wierzycielami. Pozwala im to ustalić alternatywne warunki i metody płatności, które są bardziej wygodne i realistyczne w celu uregulowania długów. Innymi słowy, jest to negocjacja spłaty zadłużenia, które jest przeterminowane lub wkrótce wygaśnie.

Do 2012 r. nie odnotowano żadnych spadków z powodu braku płatności w Hiszpanii

W przeszłości, ustawa o bankructwie pozwalała klubom utrzymać swoją kategorię pomimo zawieszenia płatności. Strategią stosowaną w celu uniknięcia sankcji było przestrzeganie decyzji sędziego. Zabieg ten był rozumiany jako dyskryminujący i niesprawiedliwy zasób dla pozostałych drużyn.

Kluby, które skierowały swoje środki na spłatę długów, mogły uznać to za korzyść dla dłużnika. Jednak proceder ten skończył się to w 2012 r., kiedy rząd hiszpański interweniował, wprowadzając reformę prawa. Dodatkowy przepis był jasny: poddanie się procedurze upadłościowej nie zwalnia z sankcji związanych z zawodami.

sędzia sportowy

Dzięki tej reformie ustawodawcy nie tylko wymusili przestrzeganie prawa. Jednym z celów, do których dążyli, była ochrona ciągłości zawodów. Dlatego udział grup niewypłacalnych jest zwykle rozliczany przed rozpoczęciem lig.

Porozumienie z wierzycielami

Kiedy klub nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec swoich piłkarzy i wierzycieli, musi zawrzeć porozumienie z wierzycielami. W tej procedurze specjaliści badają za pomocą środków prawnych możliwości spłaty długów przez jednostkę. Zasadniczo kluby uzgadniają spłatę części długu poprzez kapitał własny i negocjują warunki płatności.

Porozumienia zwykle sprzyjają renegocjacjom, które pozwalają na konserwatywne rozwiązanie. Oznacza to, że zawsze starają się znaleźć sposób, aby zapobiec bankructwu klubu. Czasami jednak nie udaje się dojść do porozumienia; wtedy ogłaszana jest likwidacja.

smutni kibice

Jednym z najsłynniejszych przypadków upadku administracyjnego z powodu niewypłacalności była sprawa Xerez CD w 2013 r. W tym roku na jaw wyszło, że klub ma dług w wysokości 2 milionów euro wobec Skarbu Państwa. Ponadto miał również dwumiesięczne zadłużenie wobec wierzycieli i graczy, co wymusiło zejście do trzeciej dywizji.

Zawieszenie płatności a ryzyko zniknięcia

Zawieszenie płatności w klubach jest jedną z przyczyn, które najczęściej powodują znikanie drużyn. Tak właśnie stało się z włoską Parmą FC w 2015 r., gdy drużyna ogłosiła upadłość. W tym sezonie zespół miał trudności z opłaceniem nawet tak podstawowych kwestii, jak bezpieczeństwo publiczności podczas meczu.

Niektóre historyczne zespoły zniknęły, aby pojawić się ponownie w formie nowej osoby prawnej. Na przykład Parma, która awansowała do Serii A w 2018 r., wróciła do Serii D i wspięła się trzy kategorie w stosunku do oczekiwanego zwrotu.

Podsumowując, zawieszenie płatności w klubach piłkarskich generuje szereg dość skomplikowanych konfliktów prawnych i interesów, które obejmują procesy sądowe, administratorów i możliwość bankructwa. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest utrzymanie równowagi finansowej za wszelką cenę.

To może Cię zainteresować ...
Przepisy w piłce nożnej – czy na pewno je znasz?
Fit People
Przeczytaj na Fit People
Przepisy w piłce nożnej – czy na pewno je znasz?

Jeśli jest się fanem sportu, to dobrze jest poszerzyć swoje horyzonty i poznać przepisy w piłce nożnej. Właśnie one są omawiane w tym artykule.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Treści zawarte w tej publikacji zostały napisane w celach ściśle informacyjnych. W żadnym wypadku nie ułatwiają ani nie zastępują diagnozy, leczenia czy zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.