Postępowanie dyscyplinarne w sporcie: przykłady z Hiszpanii

Postępowanie dyscyplinarne w sporcie ma na celu zagwarantowanie sprawiedliwej gry. W jaki sposób jest wprowadzane?
Postępowanie dyscyplinarne w sporcie: przykłady z Hiszpanii

Ostatnia aktualizacja: 06 maja, 2020

W świecie sportu postępowanie dyscyplinarne wywołuje wiele dyskusji. Kwestia zastosowania działań dyscyplinarnych, a także pojęcia naruszeń i procesów sankcyjnych, wywołują kontrowersje, którym daleko od znalezienia trwałego rozwiązania. W jednym artykule nie da się omówić wszystkich prawnych i praktycznych aspektów reżimu w sporcie. W związku z tym dzisiaj skupimy się na aspektach związanych z naruszeniami i sankcjami, a także na strukturze i dynamice postępowania dyscyplinarnego w sporcie w Hiszpanii.

Jak postępowanie dyscyplinarne jest regulowane w hiszpańskim sporcie?

W Hiszpanii zakres działania określający zasady i etykę gry obejmuje szare strefy. Aby zapewnić płynny przebieg meczy, system dyscyplinarny stanowi odrębną dziedzinę i zwykle działa niezależnie.

Postępowanie dyscyplinarny odgrywa również rolę w życiu codziennym, jeśli chodzi o regulacje w sprawach cywilnych i karnych, które konstruują większość stosunków pracy w społeczeństwie.

Tak samo, sektor sportowy ma również swój własny system sądowniczy. Jednym z jego filarów jest uznanie właściwych organów. Filar ten ma na celu uregulowanie i sprzyjanie sądowemu oraz administracyjnemu systemowi sankcji. System sankcji ma na celu przeciwdziałanie naruszeniom podstawowych zasad w sporcie.

Zróżnicowanie zasad gry lub zawodów jest niezbędne, ponieważ różnią się one w zależności od dyscypliny sportowej. Z drugiej strony istnieją również podstawowe ustawy sportowe, które określają oczekiwane zachowania w sporcie zawodowym.

Postępowanie dyscyplinarne w sporcie

Dodatkowo, wytyczne regulujące postępowanie dyscyplinarne w sporcie są obecnie nakreślone w La Ley del Deporte de 1990 („hiszpańskie prawo sportowe z 1990 r.”). Mówiąc dokładniej, pojawiają się one pod szóstym paragrafem, począwszy od artykułu 73.

Ponadto, dwa lata później opublikowano Real Decreto 1591/1992 („Dekret królewski 1591/1992”), uzupełniający poprzednie wytyczne dotyczące działań dyscyplinarnych w sporcie.

Organizacje odpowiadające władzom sportowym

Omawiane powyżej przepisy stanowią, że postępowanie dyscyplinarne należy i ma zastosowanie do otoczenia administracyjnego. Dlatego sportowcy popełniający wykroczenia przeciwko systemowi muszą stawić czoła postępowaniu dyscyplinarnemu z administracyjnego punktu widzenia.

W tym procesie autorytety ustalają sankcje, które uzależnione są od przypadku. W trakcie całego procesu konsultują się z bieżącymi i ogólnymi zasadami obowiązującymi w sporcie.

Organizacje posiadające władzę dyscyplinarną, którymi są zazwyczaj Komisje dyscyplinarne, są odpowiedzialne za zapewnienie sprawiedliwości w sektorze sportu. Ponadto zajmują się wprowadzeniem postępowania dyscyplinarnego.

prawo, sędzia

Ale każdy kraj ma własną strukturę dyscyplinarną i sankcjonującą w sporcie. Specjalne organizacje tworzą te systemy w celu analizowania, orzekania i stosowania tych wykroczeń oraz sankcji.

W Hiszpanii, organem odpowiedzialnym za piłkę nożną jest Real Federación Española de Fútbol (lub „Królewski Hiszpański Związek Piłki Nożnej”).

Ponadto Komisja konkursowa, komisja odwoławcza i poszczególni sędziowie stosują system dyscyplinarny wobec zawodowej piłki nożnej w Hiszpanii. Te organy sądowe opierają swoje wyroki na Przepisach Ogólnych i Kodeksie Dyscyplinarnym Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej.

Postępowanie dyscyplinarne: wykroczenia i sankcje

Wykroczenia to działania, które łamią ustalone reguły gry lub zawodów. Podobnie mogą być działaniami, które są sprzeczne z etycznym i zawodowym postępowaniem obowiązującym zawodowych sportowców.

Z kolei sankcje to kary, które sędziowie nakładanie za złamane zasad lub norm. Mogą to być grzywny, zawieszenia, tymczasowe lub stałe wydalenia, itp. Władze na ogół nakładają sankcje po przeprowadzeniu analizy administracyjnej i przeanalizowaniu wykroczeń.

sankcje dla sportowców

Spójrzmy jeszcze raz na piłkę nożną jako przykład: sędziowie są odpowiedzialni za sygnalizowanie wykroczeń popełnionych przez drużynę, a także wszelkich form niewłaściwego zachowania, do których dochodzi podczas meczu piłki nożnej.

Pod koniec gry organ arbitrażowy musi wypełnić raport na temat wykroczeń podczas meczu. Następnie raport zostaje przesłany do Komisji konkursowej, która zbiera się w celu przeanalizowania i przeglądu wymienionych wykroczeń.

Opierając swoje decyzje na przepisach Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej (link w języku hiszpańskim), określają odpowiednią sankcję dla drużyny i jej zawodników.

Następnie, drużyny piłkarskie mogą odwołać się od sankcji przed Komisją odwoławczą, która następnie sprawdza pierwotne naruszenia i sankcje. Ten przykład stanowi mały wgląd na to, jak działa reżim dyscyplinarny w świecie sportu.

To może Cię zainteresować ...
Jakie są największe stadiony w Hiszpanii?
Fit People
Przeczytaj na Fit People
Jakie są największe stadiony w Hiszpanii?

Największe stadiony w Hiszpanii mogą pomieścić ponad 50 tysięcy widzów. Czytaj dalej, aby poznać te zachwycające i funkcjonalne budowle.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Treści zawarte w tej publikacji zostały napisane w celach ściśle informacyjnych. W żadnym wypadku nie ułatwiają ani nie zastępują diagnozy, leczenia czy zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.