Avrupa Birliğinde Spor Düzenlemeleri

Avrupa Birliğinin (AB) çeşitli ülkelerindeki mevzuat, modern toplumun talepleri doğrultusunda uyarlanmaya devam etmektedir. Peki, AB'de spor düzenlemeleri nasıl işliyor? Bu alanda gerçekten köklü bir değişiklik oldu mu?
Avrupa Birliğinde Spor Düzenlemeleri

Son Güncelleme: 01 Mart, 2021

Avrupa Birliği’nde (AB) spor düzenlemeleri, Lizbon Antlaşması yürürlüğe girene dek arka planda kalmıştı. Bu 2009 yılındaydı. Antlaşmanın imzalanması ve uygulanması, tarihinde ilk kez AB’yi spor açısından belirli bir yetkinlik durumuna getirdi.

Bu yazımızda, AB’de spor düzenlemeleri ile ilgili ana noktalara değineceğiz. Daha önce bahsettiğimiz antlaşmanın belirli bölümlerine de odaklanacağız.

AB’de Spor: Lizbon Antlaşması Ne Diyor?

Bu; AB’nin en başından beri bekleyen bir mesele olduğu için, Lizbon Antlaşması ile ilgili çok fazla beklenti vardı. İnsanlar antlaşmanın profesyonel ve amatör sporlara yönelik pek çok farklı bakış açısı içeren uzun bir metin olmasını bekliyorlardı.

Antlaşmanın 6. Maddesinde, AB’nin stratejik rol oynaması vurgulanmaktadır. Metni ayrıca şunu da belirtir:

“Birlik, sporun Avrupa yönlerinin teşvik edilmesine katkıda bulunacak. Bunu; belirli özelliklerini, gönüllü çalışmaya dayalı yapılarını ve sosyal ve eğitimsel işlevlerini göz önünde bulundurarak yapacak.”

Elinde voleybol topu olan bir kız çocuğu.

Bu alıntıdan da görebileceğiniz gibi, antlaşmanın en önemli özelliklerinden biri, AB’deki sporun sosyal işlevine odaklanmasıdır. Bunun için, sporun toplumda oynadığı birkaç rolü vurgulamaktadır. Sporun bireysel olarak ve tüm topluluklar için daha yüksek bir yaşam kalitesine katkıda bulunabileceğini vurgulamaktadır.

AB’de Sporun Sosyal İşlevleri

AB’de spor ile ilişkilendirilen pek çok sosyal katkı arasında, Lizbon Antlaşması şunları da vurgulamaktadır:

  • Sporda ve toplumda her türlü şiddet, ayrımcılık ya da hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele. AB’yi bu amaca ulaşmak için tüm kişisel ve yasal kaynaklarını kullanmaya teşvik ediyorlar.
  • İnsanların sosyoekonomik eşitsizliklerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olan eşit fırsatların yaratılması.
  • Vatandaşlar için yüksek yaşam kalitesinin teşvik edilmesi. Hareketsiz yaşam tarzları, obezite ve buna bağlı hastalıklar ile mücadeleye yardımcı olur.
  • Çocukların ve gençlerin eğitiminde spora daha fazla zaman kazandırır. Buna ek olarak, fiziksel ve zihinsel bakımdan gelişmelerine de yardımcı olur. Aynı zamanda onları daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye teşvik eder.
  • Sporda adil oyun için doping ile mücadele ve çabalarını güçlendirmek.
  • Gönüllü faaliyetler ve toplumsal kapsayıcılık faaliyetlerinin teşvik edilmesi.

AB’de Ekonomik Açıdan Spor Düzenlemeleri

Mantıksal olarak konuşursak, Lizbon Antlaşması topluluk düzeyinde spor iş birliklerini tanımlamak ile sınırlı değildir. Kapsamı aynı zamanda AB’deki spor ile ilgili ekonomik, idari ve örgütsel konuları da kapsar.

Sporun ekonomik yönü ile ilgili olarak, AB’de temel sporlara yatırım yapmanın önemini pekiştirmek için açık bir niyet göstermektedir. Bu yatırımların uygulanabilir olması için yasa, devlet düzeyinde mali desteği garanti etmeye çalışmaktadır. Bu destek, çalışmalarını genç yetenekleri yetiştirmeye adadıkları sürece temel spor organizasyonlarına gidecektir. Bu gençlerin daha sonra ülkelerini ve bölgeyi temsil ederek daha yüksek seviyelerde rekabet etmeleri beklenmektedir.

Antrenman yapan bir futbol takımı.

Sporun temelinin ekonomik tarafına yönlendirilen bu odak, sosyal işlevlerinin değeri ile mükemmel ve uyumlu bir şekilde birleştirilmiştir. Unutmayalım ki; sporun çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimindeki kilit konumunu sürdürmesi için ekonomik ödeme gücü gereklidir.

AB’deki İdari ve Örgütsel Spor Düzenlemeleri

Son olarak, AB’de sporun idari ve örgütsel yönleri ile ilgili olarak, antlaşma açıkça hareket özgürlüğünü desteklemektedir. Ayrıca oyuncuların ve temsilcilerinin bölge ülkeleri arasında hareketini de kolaylaştırır.

Yönetmelikler ayrıca sporcuların fiziksel ve duygusal olarak korunması için daha verimli bir tamamlayıcı sistem kurmaya çalışmaktadır. Ayrıca sporcu olan küçükleri korumak için özel bir özen gösterir.

Sonuç olarak, bugünlerde toplum, temsilcilerinden her zamankinden daha fazla şeffaflık talep etmektedir. Bu durumda, Lizbon Antlaşması ve spor düzenlemeleri, spordaki yolsuzluk ile mücadeleyi göz ardı edemeyecektir. Finansal şeffaflığı ve ayrıca yayıncılık ve kulüp lisansı konusunda daha net düzenlemeleri bu yüzden teşvik etmektedir.

This might interest you...
Sporda Sosyal Adalet ve Eşitlik İlkeleri
Fit People
sayfasında okuyun Fit People
Sporda Sosyal Adalet ve Eşitlik İlkeleri

Sporda sosyal adalet ve eşitlik, insanları birleştirebilir, motive edebilir ve ayrım yaratan çatlakları bile onarıp sorunları aşmamıza yardımcı ola...